Lịch cắt điện tỉnh Khánh Hòa ngày mai 26/7 cập nhật mới nhất

15:25' - 25/07/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 26/7 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Lịch cắt điện Khánh Hòa đầy đủ ngày mai 26/7, được cập nhật vào hồi 14h50 ngày 25/7 trên của Tổng công ty Điện lực miền Trung như sau:

Kết quả lịch cắt điện

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha TrangBC530018Trạm T.18 - Hải Đức05:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Thay dây dẫn tuyến 475-476MVO từ VT01 đến VT12 Kết hợp thay công tơ lỗi trạm T.18A, T.18BHoãn
ĐL Nha TrangBC53001ATrạm T.01A - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53001BTrạm T.01B -Vĩnh Ngọc05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53001CTrạm T.01C -Xã Vĩnh Ngọc05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53001DTrạm T.01D -Trước Đình Phú Nông- Vĩnh Ngọc05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53001ETrạm T.01E -Vĩnh Ngọc05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53001GTrạm T.01G - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53001HTrạm T.01H - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53001KTrạm T.01K - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53001LTrạm T.01L - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53001MTrạm T.01M - Phú Nông05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC530020Trạm T.20 -Mê Linh05:00 ngày 26/07/202107:00 ngày 26/07/2021Thay chống sét van trạm T.20AHoãn
ĐL Nha TrangBC53002ATrạm T.02A - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53002BTrạm T.02B -Vĩnh Ngọc (gan k/s Thach Ngan)05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53002CTrạm T.02C -Vĩnh Ngọc- Đường Liên Hoa05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53002DTrạm T.02D - Chợ Vĩnh Ngọc05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53002ETrạm T.02E - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC530042Trạm T.42 -Vĩnh Điềm05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC530057Trạm T.57 Trạm 57 -Mã Vòng05:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Thay dây dẫn tuyến 475-476MVO từ VT01 đến VT12 Kết hợp thay công tơ lỗi trạm T.18A, T.18BHoãn
ĐL Nha TrangBC530089Trạm T.89 -Hải Đức05:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Thay dây dẫn tuyến 475-476MVO từ VT01 đến VT12 Kết hợp thay công tơ lỗi trạm T.18A, T.18BHoãn
ĐL Nha TrangBC53018BTrạm T.18B - Thủy Xưởng05:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Thay dây dẫn tuyến 475-476MVO từ VT01 đến VT12 Kết hợp thay công tơ lỗi trạm T.18A, T.18BHoãn
ĐL Nha TrangBC53019ATrạm T.19A -Bầu Mốc05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53019CTrạm T.19C -Cầu Dứa -Vĩnh Hiệp05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53019DTrạm T.19D - Vĩnh Hiệp05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53019ETrạm T.19E - Phú Nông05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53020BTrạm T.20B - Nguyễn Hữu Huân05:00 ngày 26/07/202107:00 ngày 26/07/2021Thay chống sét van trạm T.20BHoãn
ĐL Nha TrangBC530391Trạm T.391 KDC Vĩnh Điềm Trung (T.6)05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC530392Trạm T.392 - KDC Vĩnh Điềm Trung - Đường C105:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC530393Trạm T.393 - KDC Vĩnh Điềm Trung - Đường C305:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC530394Trạm T.394 - KDC Vĩnh Điềm Trung - Đường B305:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC530395Trạm T.395- KDC Vĩnh Điềm Trung05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC530397Trạm T.397 - KDC Vĩnh Điềm Trung - góc Đường A1-B405:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC530398Trạm T.398-Khu Đô Thị VĐT05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC530399Trạm T.399-KDC Vĩnh Điềm Thượng - phía trái 23/1005:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC530405Trạm T.405 - KDC Vĩnh Điềm Trung - Goc Duong B1-19/505:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC530406Trạm T.406-Khu Đô Thị VĐT05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC530407Trạm T.407 -Trộn Bê tông- KDC Vĩnh Điềm Trung05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53042BTrạm T.42B-Vĩnh Điềm Ngọc Hiệp05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53046CTrạm T.46C - Vĩnh Điềm Trung05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53046DTrạm T.46D - Trường MN Vĩnh Ngọc05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53046HTrạm T.46H - Vĩnh Điềm Trung05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBC53057BTrạm T.57B - Đường 23-1005:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Thay dây dẫn tuyến 475-476MVO từ VT01 đến VT12 Kết hợp thay công tơ lỗi trạm T.18A, T.18BHoãn
ĐL Nha TrangBD530291Trạm T.291-CTTNHH Hoàng Lan-Cầu Dứa05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBD530339Trạm T.339 - Ô tô Trường Hải05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBD530340Trạm T.340-CTTNHH Thành Tiến-01 Thủy Xưởng05:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Thay dây dẫn tuyến 475-476MVO từ VT01 đến VT12 Kết hợp thay công tơ lỗi trạm T.18A, T.18BHoãn
ĐL Nha TrangBD530350Trạm T.350 CTTNHH Cao Phong-212 Đường 23/1005:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Thay dây dẫn tuyến 475-476MVO từ VT01 đến VT12 Kết hợp thay công tơ lỗi trạm T.18A, T.18BHoãn
ĐL Nha TrangBD530355Trạm T.355-DNTN Nhật Ân05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBD530380Trạm T.380 DNTN Hoàng Đăng (47 Đường 23/10 )05:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Thay dây dẫn tuyến 475-476MVO từ VT01 đến VT12 Kết hợp thay công tơ lỗi trạm T.18A, T.18BHoãn
ĐL Nha TrangBD530384Trạm T.384 CTTNHH Sao Mai Anh-66-72 đường 23/1005:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Thay dây dẫn tuyến 475-476MVO từ VT01 đến VT12 Kết hợp thay công tơ lỗi trạm T.18A, T.18BHoãn
ĐL Nha TrangBD530386Trạm T.386 - Chung cư Đường sắt (CT2 - VĐT)05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBD530396Trạm T.396 Chi cục Thuế TP Nha Trang05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBD530408Trạm T.408 Siêu thị PigC-VĐTrung05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBD530410Trạm T.410 Trường tư thục qte KINGDER WORLD05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBD530416Trạm T.416 BVĐK Sài Gòn Nha Trang-KĐTVĐT05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBD530545Trạm T.545 - Nước đá viên Bình Minh05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBD530546Trạm T.546 - Đài PT-TH Khánh Hòa05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBD53291BTrạm T.291B - Nhà hàng Hoàng Lan05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Nha TrangBD53341BTrạm T.341B - Trung tâm TMTH Lotte Nha Trang05:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Thay dây dẫn tuyến 475-476MVO từ VT01 đến VT12 Kết hợp thay công tơ lỗi trạm T.18A, T.18BHoãn
ĐL Nha TrangBD53385BTrạm T.385B - Cty TNHH TC Nam Đồng05:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Thay dây dẫn tuyến 475-476MVO từ VT01 đến VT12 Kết hợp thay công tơ lỗi trạm T.18A, T.18BHoãn
ĐL Nha TrangBD53396BTrạm T.396B - Cục thuế Tỉnh Khánh Hòa05:00 ngày 26/07/202106:00 ngày 26/07/2021Tháo lèo 475-476MVO tại VT 22, cuộn lèo về hướng cột 475-476MVO_21Hoãn
ĐL Cam RanhCC53056BT.56B - (15)07:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Thay dây hạ áp trạm T.56BĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510416Trạm 416 - Diên Bình07:00 ngày 26/07/202116:00 ngày 26/07/2021SCL lưới điện hạ áp (SCL21DK01)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC433014Trạm công cộng 03 Vạn Long07:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Đấu nối san tải trạm 3D.014 qua TBA XD 3D.014BĐã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530088Khu Trại Gà07:00 ngày 26/07/202114:00 ngày 26/07/2021Thay xà xử lý hành lang tuyến nhánh rẽ T.88-316-314Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530316T.316-Trại gà đồng đế07:00 ngày 26/07/202114:00 ngày 26/07/2021Thay xà xử lý hành lang tuyến nhánh rẽ T.88-316-314Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530314Trại giam Núi Sạn07:00 ngày 26/07/202114:00 ngày 26/07/2021Thay xà xử lý hành lang tuyến nhánh rẽ T.88-316-314Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530031Trạm 31 - Tiểu đoàn 46007:30 ngày 26/07/202108:30 ngày 26/07/2021TNĐK trạm T.31 (CBM tuyến 471TC.F6B)Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410199Trạm 199 - Diên Thọ08:30 ngày 26/07/202110:00 ngày 26/07/2021TNĐK trạm T.199 (CBM tuyến 471TC.F6B)Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410200Trạm 200 - Diên Thọ10:30 ngày 26/07/202111:30 ngày 26/07/2021TNĐK trạm T.200 (CBM tuyến 471TC.F6B)Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED430415Trạm 415 - Bộ CHQS Tỉnh KH10:30 ngày 26/07/202111:30 ngày 26/07/2021TNĐK trạm T.200 (CBM tuyến 471TC.F6B)Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410203Trạm 203 - Diên Thọ13:30 ngày 26/07/202114:30 ngày 26/07/2021TNĐK trạm T.203 (CBM tuyến 471TC.F6B)Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC010412Trạm 412 - Diên Thọ14:30 ngày 26/07/202115:30 ngày 26/07/2021TNĐK trạm T.412 (CBM tuyến 471TC.F6B)Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53001ATrạm T.01A - Vĩnh Ngọc16:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Đấu lèo 475-476MVO tại VT 22Hoãn
ĐL Nha TrangBC53001BTrạm T.01B -Vĩnh Ngọc16:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Đấu lèo 475-476MVO tại VT 22Hoãn
ĐL Nha TrangBC53001CTrạm T.01C -Xã Vĩnh Ngọc16:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Đấu lèo 475-476MVO tại VT 22Hoãn
ĐL Nha TrangBC53001DTrạm T.01D -Trước Đình Phú Nông- Vĩnh Ngọc16:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Đấu lèo 475-476MVO tại VT 22Hoãn
ĐL Nha TrangBC53001ETrạm T.01E -Vĩnh Ngọc16:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Đấu lèo 475-476MVO tại VT 22Hoãn
ĐL Nha TrangBC53001GTrạm T.01G - Vĩnh Ngọc16:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Đấu lèo 475-476MVO tại VT 22Hoãn
ĐL Nha TrangBC53001HTrạm T.01H - Vĩnh Ngọc16:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Đấu lèo 475-476MVO tại VT 22Hoãn
ĐL Nha TrangBC53001KTrạm T.01K - Vĩnh Ngọc16:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Đấu lèo 475-476MVO tại VT 22Hoãn
ĐL Nha TrangBD530545Trạm T.545 - Nước đá viên Bình Minh16:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Đấu lèo 475-476MVO tại VT 22Hoãn
ĐL Nha TrangBD530546Trạm T.546 - Đài PT-TH Khánh Hòa16:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Đấu lèo 475-476MVO tại VT 22Hoãn
ĐL Nha TrangBD53291BTrạm T.291B - Nhà hàng Hoàng Lan16:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Đấu lèo 475-476MVO tại VT 22Hoãn
ĐL Nha TrangBD53396BTrạm T.396B - Cục thuế Tỉnh Khánh Hòa16:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021Đấu lèo 475-476MVO tại VT 22Hoãn
ĐL Diên KhánhEC410405Trạm 405 - Diên Tân16:00 ngày 26/07/202117:00 ngày 26/07/2021TNĐK trạm T.405 (CBM tuyến 471TC.F6B)Đã duyệt

 


Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục