Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 24/7

09:55' - 23/07/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 24/7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 24/7 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Vạn Ninh FC416019Trạm công cộng 503C Vạn Giã-065D01906:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC41615BTrạm công cộng 502C Vạn Giã-065D015B06:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC41627BTrạm công cộng 501E Vạn Giã-065D027B06:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC436013Trạm công cộng 534B Vạn Giã-065D01306:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC436014Trạm công cộng 534A Vạn Giã-065D01406:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC436015Trạm công cộng 502A Vạn Giã-065D01506:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC436018Trạm công cộng 503A Vạn Giã-065D01806:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC436020Trạm công cộng 504 Vạn Giã-065D02006:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC436021Trạm công cộng 502B Vạn Giã-065D02106:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC436022Trạm công cộng 501B Vạn Giã-065D02206:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC436024Trạm công cộng 503B Vạn Giã-065D02406:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC436027Trạm công cộng 501A Vạn Giã-065D02706:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC436028Trạm công cộng 501C Vạn Giã-065D02806:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC436029Trạm công cộng 501D Vạn Giã-065D02906:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC436032Trạm công cộng 507 Vạn Giã-065D03206:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC436034Trạm công cộng 508B Vạn Giã-065D03406:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC513048Trạm công cộng 534D Vạn Giã-065D04806:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC53613BTrạm công cộng 613B Vạn Giã06:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC53615CTrạm công cộng 615C Vạn Giã06:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC53615DTrạm công cộng 615D Vạn Giã06:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC53620BTrạm công cộng FC53620B Vạn Giã06:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC53622BTrạm công cộng 622B Vạn Giã06:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC53624BTrạm công cộng 624B Vạn Giã06:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC53629BTrạm công cộng 629B Vạn Giã06:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD413047Chi Cục Thuế Vạn Ninh06:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD436016Trung Tâm Viễn Thông Vạn Ninh06:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD436017Đèn đường Hùng Vương 2 -065K01706:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD436025Nước đá Trần Văn Khá06:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD436040Đèn đường Hùng Vương 1 -065K04006:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD436043Kho Bạc Vạn Ninh-065K04306:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD436044Trung Tâm TDTT Vạn Ninh06:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD436050Trung Tâm Hành Chính huyện Vạn Ninh06:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD436051Trung Tâm TTTH Điện Đường Sắt Nha Trang06:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD436214Nhà hàng tiệc cưới Phương Thông06:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD536235Nhà hàng tiệc cưới Phương Thông06:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD536502Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang06:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD536525Cơ sở chả cá Lê Thị Thanh Hòa06:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD536549Nhà máy nước đá Nguyễn Hải Phi06:00 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Cam Lâm KC52K154Trạm K154 Cam Tân06:00 ngày 24/07/2021 11:00 ngày 24/07/2021 Kiểm tra và xử lý các vị trí néo đường dây nhánh rẽ 475SDA_43 từ vị trí 1 đến vị trí 21Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53K081TRạm K081 Cam Tân06:00 ngày 24/07/2021 11:00 ngày 24/07/2021 Kiểm tra và xử lý các vị trí néo đường dây nhánh rẽ 475SDA_43 từ vị trí 1 đến vị trí 21Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53K142Trạm K142 Cam Tân06:00 ngày 24/07/2021 11:00 ngày 24/07/2021 Kiểm tra và xử lý các vị trí néo đường dây nhánh rẽ 475SDA_43 từ vị trí 1 đến vị trí 21Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD51K592Trại Gà: Nguyễn Khánh Nhật06:00 ngày 24/07/2021 11:00 ngày 24/07/2021 Kiểm tra và xử lý các vị trí néo đường dây nhánh rẽ 475SDA_43 từ vị trí 1 đến vị trí 21Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD51K613XN Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Nha Trang06:00 ngày 24/07/2021 11:00 ngày 24/07/2021 Kiểm tra và xử lý các vị trí néo đường dây nhánh rẽ 475SDA_43 từ vị trí 1 đến vị trí 21Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53K617Trạm K617 - HTX Trường Tín Cam Lâm06:00 ngày 24/07/2021 11:00 ngày 24/07/2021 Kiểm tra và xử lý các vị trí néo đường dây nhánh rẽ 475SDA_43 từ vị trí 1 đến vị trí 21Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53K618Trạm K618 - Công Ty TNHH Nguyên Thảo NT06:00 ngày 24/07/2021 11:00 ngày 24/07/2021 Kiểm tra và xử lý các vị trí néo đường dây nhánh rẽ 475SDA_43 từ vị trí 1 đến vị trí 21Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53K619Trạm K619 - Công Ty TNHH Thảo Nguyên NT06:00 ngày 24/07/2021 11:00 ngày 24/07/2021 Kiểm tra và xử lý các vị trí néo đường dây nhánh rẽ 475SDA_43 từ vị trí 1 đến vị trí 21Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53K621Trạm K621 - Công Ty TNHH NLX LAMIWORD06:00 ngày 24/07/2021 11:00 ngày 24/07/2021 Kiểm tra và xử lý các vị trí néo đường dây nhánh rẽ 475SDA_43 từ vị trí 1 đến vị trí 21Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53K622Trạm K622 - Công Ty TNHH NL CNC Khánh Hòa06:00 ngày 24/07/2021 11:00 ngày 24/07/2021 Kiểm tra và xử lý các vị trí néo đường dây nhánh rẽ 475SDA_43 từ vị trí 1 đến vị trí 21Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53K623Trạm K623 - Công Ty TNHH ĐTPTKTX Đông Hải06:00 ngày 24/07/2021 11:00 ngày 24/07/2021 Kiểm tra và xử lý các vị trí néo đường dây nhánh rẽ 475SDA_43 từ vị trí 1 đến vị trí 21Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53K624Trạm K624 - Công Ty TNHH ĐT&PT KTX Việt Nam06:00 ngày 24/07/2021 11:00 ngày 24/07/2021 Kiểm tra và xử lý các vị trí néo đường dây nhánh rẽ 475SDA_43 từ vị trí 1 đến vị trí 21Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC53615DTrạm công cộng 615D Vạn Giã06:30 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC53620BTrạm công cộng FC53620B Vạn Giã06:30 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC53622BTrạm công cộng 622B Vạn Giã06:30 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC53624BTrạm công cộng 624B Vạn Giã06:30 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC53629BTrạm công cộng 629B Vạn Giã06:30 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD436043Kho Bạc Vạn Ninh-065K04306:30 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD436044Trung Tâm TDTT Vạn Ninh06:30 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD436050Trung Tâm Hành Chính huyện Vạn Ninh06:30 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD436051Trung Tâm TTTH Điện Đường Sắt Nha Trang06:30 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Vạn Ninh FD436214Nhà hàng tiệc cưới Phương Thông06:30 ngày 24/07/2021 15:00 ngày 24/07/2021 - Thay FCO: 5D.048; 101; 5D.013; 5D.015; 5D.027 - Thay dây trung áp NR 476VGI/101 - Thay xà FCO 5D.015. - Thay dây trung áp từ VT 476VGI_128 đến 128/1Hoãn
ĐL Cam Ranh GC51GC01Trạm GC.01 Thành Sơn07:30 ngày 24/07/2021 16:30 ngày 24/07/2021 Dựng trụ, thay dây trung áp sau VT 244/94Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51GD01Trạm GD.01 Thành Sơn07:30 ngày 24/07/2021 16:30 ngày 24/07/2021 Dựng trụ, thay dây trung áp sau VT 244/94Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51GD02Trạm GD.02 Thành Sơn07:30 ngày 24/07/2021 16:30 ngày 24/07/2021 Dựng trụ, thay dây trung áp sau VT 244/94Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51GD03Trạm GD.03 Thành Sơn07:30 ngày 24/07/2021 16:30 ngày 24/07/2021 Dựng trụ, thay dây trung áp sau VT 244/94Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC53EA06Trạm EA.06 Sơn Bình07:30 ngày 24/07/2021 16:30 ngày 24/07/2021 Dựng trụ, thay dây trung áp sau VT 244/94Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC53EB01Trạm EB.01 Sơn Bình07:30 ngày 24/07/2021 16:30 ngày 24/07/2021 Dựng trụ, thay dây trung áp sau VT 244/94Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC53EB04Trạm EB.04 Sơn Bình07:30 ngày 24/07/2021 16:30 ngày 24/07/2021 Dựng trụ, thay dây trung áp sau VT 244/94Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC53FA01Trạm FA.01 Sơn Lâm07:30 ngày 24/07/2021 16:30 ngày 24/07/2021 Dựng trụ, thay dây trung áp sau VT 244/94Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC53FA02Trạm FA.02 Sơn Lâm07:30 ngày 24/07/2021 16:30 ngày 24/07/2021 Dựng trụ, thay dây trung áp sau VT 244/94Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC53FA06Trạm FA.06 Sơn Lâm07:30 ngày 24/07/2021 16:30 ngày 24/07/2021 Dựng trụ, thay dây trung áp sau VT 244/94Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC53FB04Trạm FB.04 Sơn Bình07:30 ngày 24/07/2021 16:30 ngày 24/07/2021 Dựng trụ, thay dây trung áp sau VT 244/94Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC53GB01Trạm GB.01 Thành Sơn07:30 ngày 24/07/2021 16:30 ngày 24/07/2021 Dựng trụ, thay dây trung áp sau VT 244/94Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GD510T16Trạm T.16 Trạm bơn nước SH xã Sơn Hiệp07:30 ngày 24/07/2021 16:30 ngày 24/07/2021 Dựng trụ, thay dây trung áp sau VT 244/94Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GD53T109Trạm T.109 Trung Tâm Viển Thông07:30 ngày 24/07/2021 16:30 ngày 24/07/2021 Dựng trụ, thay dây trung áp sau VT 244/94Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52L085Trạm L085 Sơn Tân08:00 ngày 24/07/2021 11:00 ngày 24/07/2021 Dựng trụ, lắp xà đấu nối NR TBA T.K084B XDM tại vị trí 475SDA_65/60 (hotline tháo, đấu lèo tại vị trí 475SDA_65/3/42)Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52L086Trạm L086 Sơn Tân08:00 ngày 24/07/2021 11:00 ngày 24/07/2021 Dựng trụ, lắp xà đấu nối NR TBA T.K084B XDM tại vị trí 475SDA_65/60 (hotline tháo, đấu lèo tại vị trí 475SDA_65/3/42)Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52L087Trạm L087 Sơn Tân08:00 ngày 24/07/2021 11:00 ngày 24/07/2021 Dựng trụ, lắp xà đấu nối NR TBA T.K084B XDM tại vị trí 475SDA_65/60 (hotline tháo, đấu lèo tại vị trí 475SDA_65/3/42)Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52L088Trạm L088 Sơn Tân08:00 ngày 24/07/2021 11:00 ngày 24/07/2021 Dựng trụ, lắp xà đấu nối NR TBA T.K084B XDM tại vị trí 475SDA_65/60 (hotline tháo, đấu lèo tại vị trí 475SDA_65/3/42)Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53K083Trạm K083 Cam Tân08:00 ngày 24/07/2021 11:00 ngày 24/07/2021 Dựng trụ, lắp xà đấu nối NR TBA T.K084B XDM tại vị trí 475SDA_65/60 (hotline tháo, đấu lèo tại vị trí 475SDA_65/3/42)Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53K169Trạm K169 Cam Tân08:00 ngày 24/07/2021 11:00 ngày 24/07/2021 Dựng trụ, lắp xà đấu nối NR TBA T.K084B XDM tại vị trí 475SDA_65/60 (hotline tháo, đấu lèo tại vị trí 475SDA_65/3/42)Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục