Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 24-28/6): SKV trả cao nhất 30,1%

08:30' - 22/06/2024
BNEWS Trong tuần tới từ ngày 24-28/6, có 29 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cao nhất là SKV với tỷ lệ 30,1%, trả thấp nhất là BBH với 2%.

Trong tuần tới từ ngày 24-28/6, có 29 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó tỷ lệ cổ tức cao nhất là CTCP Nước Giải khát Yến sào Khánh Hòa (mã chứng khoán SKV) với tỷ lệ 30,1% (1 cổ phiếu được nhận 3.100 đồng); thấp nhất là CTCP (mã chứng khoán ) và CTCP Bao bì Hoàng Thạch (mã chứng khoán BBH) với 2% (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

Dưới đây là danh sách 5 doanh nghiệp trên HNX sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

STTMã CKSànNgày GDKHQ▼Ngày ĐKCCNgày thực hiệnTỷ lệNội dung sự kiện
1SJ1HNX26/6/2427/6/2424/7/245.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
2DXPHNX26/6/2427/6/245/7/245.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
3VMSHNX25/6/2426/6/249/7/2411.40%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,140 đồng/CP
4HVTHNX24/6/2425/6/2415/7/2420.00%Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
5MVBHNX24/6/2425/6/2410/7/2413.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,300 đồng/CP

Dưới đây là danh sách 9 doanh nghiệp trên HoSE sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

STT

Mã CK

Sàn

Ngày GDKHQ▼

Ngày ĐKCC

Ngày thực hiện

Tỷ lệ

Nội dung sự kiện

1

SSC

HOSE

28/6/24

1/7/24

31/7/24

20.00%

Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

2

MWG

HOSE

28/6/24

1/7/24

10/7/24

5.00%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP

3

HTG

HOSE

27/6/24

28/6/24

26/7/24

10.00%

Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

4

LGC

HOSE

27/6/24

28/6/24

30/9/24

5.00%

Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP

5

PAN

HOSE

26/6/24

27/6/24

8/7/24

5.00%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP

6

NSC

HOSE

24/6/24

25/6/24

24/7/24

20.00%

Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

7

HDG

HOSE

24/6/24

25/6/24

5/7/24

5.00%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP

8

ACG

HOSE

24/6/24

25/6/24

10/7/24

8.00%

Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 800 đồng/CP

9

DCM

HOSE

24/6/24

25/6/24

11/7/24

20.00%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Dưới đây là danh sách 15 doanh nghiệp trên UPCoM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

STTMã CKSànNgày GDKHQ▼Ngày ĐKCCNgày thực hiệnTỷ lệNội dung sự kiện
1CDGUPCoM28/6/241/7/246/8/249.50%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 950 đồng/CP
2TEDUPCoM28/6/241/7/241/8/2425.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
3GSMUPCoM28/6/241/7/2422/7/2420.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
4PWSUPCoM28/6/241/7/2422/7/247.50%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 750 đồng/CP
5HGWUPCoM28/6/241/7/2415/7/242.44%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 244 đồng/CP
6BBHUPCoM28/6/241/7/2423/7/242.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 200 đồng/CP
7VGTUPCoM27/6/2428/6/249/8/243.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP
8DDVUPCoM27/6/2428/6/2419/7/246.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP
9HDMUPCoM27/6/2428/6/2425/7/2410.00%Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
10PPHUPCoM27/6/2428/6/2426/7/246.00%Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 600 đồng/CP
11PTPUPCoM27/6/2428/6/2415/7/246.50%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 650 đồng/CP
12CMDUPCoM27/6/2428/6/2415/7/2410.00%Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
13PHSUPCoM24/6/2425/6/2423/7/243.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP
14THNUPCoM24/6/2425/6/2416/7/2410.09%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,009 đồng/CP
15SKVUPCoM24/6/2425/6/248/7/2430.10%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3,010 đồng/CP

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục