Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 3-7/6): NDC trả cao nhất 25%

07:22' - 02/06/2024
BNEWS Trong tuần tới từ ngày 3-7/6, có 29 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cao nhất là NDC với tỷ lệ 25%, trả thấp nhất là PGI và MGC với 2%.

Trong tuần tới từ ngày 3-7/6, có 29 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó tỷ lệ cổ tức cao nhất là CTCP Nam Dược (mã chứng khoán NDC) với tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng); thấp nhất là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã chứng khoán PGI) và CTCP Địa chất Mỏ-TKV (mã chứng khoán MGC) với 2% (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

Dưới đây là danh sách 6 doanh nghiệp trên HNX sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

STTMã CKSànNgày GDKHQ▼Ngày ĐKCCNgày thực hiệnTỷ lệNội dung sự kiện
1IDCHNX3/6/244/6/2419/6/245.00%Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
2IDCHNX3/6/244/6/2419/6/2420.00%Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
3NTHHNX4/6/245/6/2420/6/2415.00%Trả cổ tức đợt 4/2023 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
4PLCHNX4/6/245/6/2421/6/2412.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
5DHPHNX5/6/246/6/2428/6/245.00%Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
6WCSHNX7/6/2410/6/2421/6/2416.00%Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,600 đồng/CP

Dưới đây là danh sách 8 doanh nghiệp trên HoSE sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

STTMã CKSànNgày GDKHQ▼Ngày ĐKCCNgày thực hiệnTỷ lệNội dung sự kiện
1PGIHOSE7/6/2410/6/2427/6/242.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 200 đồng/CP
2SKGHOSE6/6/247/6/2420/6/245.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
3VIPHOSE6/6/247/6/2427/6/2410.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
4CLWHOSE5/6/246/6/245/8/2412.00%Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
5TDWHOSE5/6/246/6/2421/6/2414.00%Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
6EVEHOSE5/6/246/6/2414/6/245.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
7SBAHOSE3/6/244/6/244/7/245.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
8HUBHOSE3/6/244/6/244/7/245.00%Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP

Dưới đây là danh sách 15 doanh nghiệp trên UPCoM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

STTMã CKSànNgày GDKHQ▼Ngày ĐKCCNgày thực hiệnTỷ lệNội dung sự kiện
1VFCUPCoM3/6/244/6/2420/6/248.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP
2HD8UPCoM3/6/244/6/2418/6/2413.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,300 đồng/CP
3VGLUPCoM3/6/244/6/2426/6/2415.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
4VWSUPCoM3/6/244/6/2414/6/248.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP
5VWSUPCoM3/6/244/6/2414/6/2410.00%Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
6GNDUPCoM5/6/246/6/2420/6/2410.00%Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
7HNBUPCoM5/6/246/6/2410/7/246.50%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 650 đồng/CP
8BSHUPCoM5/6/246/6/2420/6/2410.00%Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
9CQNUPCoM6/6/247/6/2411/7/2410.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
10NDCUPCoM6/6/247/6/2427/6/2425.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
11TVMUPCoM6/6/247/6/2421/6/245.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
12MKPUPCoM7/6/2410/6/2420/6/245.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
13DKCUPCoM7/6/2410/6/241/7/2413.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,300 đồng/CP
14MGCUPCoM7/6/2410/6/2428/6/242.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 200 đồng/CP
15MLCUPCoM7/6/2410/6/2428/6/2413.00%Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,300 đồng/CP

Ngoài ra, cũng trong thời gian này, có 1 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu là CTCP Chứng khoán Thiên Việt (mã chứng khoán TVS) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:10 (nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu TVS sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục