Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 1/8

04:00' - 01/08/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định hôm nay 1/8.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 1/8 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBC530566Gò Sơn 1 XBT05:00 ngày 01/08/2020 07:00 ngày 01/08/2020 Đấu nối đầu trên LBFCO NR TBA XDM Chiếu sáng QL19 số 1Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530567Gò Sơn 2 XBT05:00 ngày 01/08/2020 07:00 ngày 01/08/2020 Đấu nối đầu trên LBFCO NR TBA XDM Chiếu sáng QL19 số 1Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530568UB Nhơn Tân XBT05:00 ngày 01/08/2020 07:00 ngày 01/08/2020 Đấu nối đầu trên LBFCO NR TBA XDM Chiếu sáng QL19 số 1Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530569Tráng Long XBT05:00 ngày 01/08/2020 07:00 ngày 01/08/2020 Đấu nối đầu trên LBFCO NR TBA XDM Chiếu sáng QL19 số 1Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530579Nam Tượng 3 XBT05:00 ngày 01/08/2020 07:00 ngày 01/08/2020 Đấu nối đầu trên LBFCO NR TBA XDM Chiếu sáng QL19 số 1Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530902Gò Sơn 4 XBT05:00 ngày 01/08/2020 07:00 ngày 01/08/2020 Đấu nối đầu trên LBFCO NR TBA XDM Chiếu sáng QL19 số 1Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH533020Cấp Nước Thôn Nam Tượng05:00 ngày 01/08/2020 07:00 ngày 01/08/2020 Đấu nối đầu trên LBFCO NR TBA XDM Chiếu sáng QL19 số 1Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH535001BTS Nhơn Lộc05:00 ngày 01/08/2020 07:00 ngày 01/08/2020 Đấu nối đầu trên LBFCO NR TBA XDM Chiếu sáng QL19 số 1Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH535002Xăng Dầu Nhơn Tân05:00 ngày 01/08/2020 07:00 ngày 01/08/2020 Đấu nối đầu trên LBFCO NR TBA XDM Chiếu sáng QL19 số 1Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH535003Công Ty TNHH SXTM GMT05:00 ngày 01/08/2020 07:00 ngày 01/08/2020 Đấu nối đầu trên LBFCO NR TBA XDM Chiếu sáng QL19 số 1Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH535004Thành Châu05:00 ngày 01/08/2020 07:00 ngày 01/08/2020 Đấu nối đầu trên LBFCO NR TBA XDM Chiếu sáng QL19 số 1Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH535005Thành Châu 205:00 ngày 01/08/2020 07:00 ngày 01/08/2020 Đấu nối đầu trên LBFCO NR TBA XDM Chiếu sáng QL19 số 1Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH539006TBA GMT 205:00 ngày 01/08/2020 07:00 ngày 01/08/2020 Đấu nối đầu trên LBFCO NR TBA XDM Chiếu sáng QL19 số 1Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH539010Gia Thịnh05:00 ngày 01/08/2020 07:00 ngày 01/08/2020 Đấu nối đầu trên LBFCO NR TBA XDM Chiếu sáng QL19 số 1Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục