Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 10/5

04:00' - 10/05/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 10/5.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 10/5 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phù CátGC530701TBA Vĩnh Hội06:00 ngày 10/05/2020 11:30 ngày 10/05/2020 - Lắp mới DCL LBS-O PĐ UB cát Hải Cột C323 ( số mới C307) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C264 ( số mới C248) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C238 ( số mới C217) Xt473PSO - Lắp xà đoạn lèo, lắp DCL LBS-O Cột C228 ( số mới C207) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530702TBA Tân Thanh06:00 ngày 10/05/2020 11:30 ngày 10/05/2020 - Lắp mới DCL LBS-O PĐ UB cát Hải Cột C323 ( số mới C307) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C264 ( số mới C248) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C238 ( số mới C217) Xt473PSO - Lắp xà đoạn lèo, lắp DCL LBS-O Cột C228 ( số mới C207) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530712TBA UB Xã Cát Hải06:00 ngày 10/05/2020 11:30 ngày 10/05/2020 - Lắp mới DCL LBS-O PĐ UB cát Hải Cột C323 ( số mới C307) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C264 ( số mới C248) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C238 ( số mới C217) Xt473PSO - Lắp xà đoạn lèo, lắp DCL LBS-O Cột C228 ( số mới C207) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514001Chùa Linh Phong06:00 ngày 10/05/2020 11:30 ngày 10/05/2020 - Lắp mới DCL LBS-O PĐ UB cát Hải Cột C323 ( số mới C307) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C264 ( số mới C248) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C238 ( số mới C217) Xt473PSO - Lắp xà đoạn lèo, lắp DCL LBS-O Cột C228 ( số mới C207) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514014BTS Cát Hải06:00 ngày 10/05/2020 11:30 ngày 10/05/2020 - Lắp mới DCL LBS-O PĐ UB cát Hải Cột C323 ( số mới C307) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C264 ( số mới C248) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C238 ( số mới C217) Xt473PSO - Lắp xà đoạn lèo, lắp DCL LBS-O Cột C228 ( số mới C207) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514020BTS-BĐH073 Viettel06:00 ngày 10/05/2020 11:30 ngày 10/05/2020 - Lắp mới DCL LBS-O PĐ UB cát Hải Cột C323 ( số mới C307) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C264 ( số mới C248) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C238 ( số mới C217) Xt473PSO - Lắp xà đoạn lèo, lắp DCL LBS-O Cột C228 ( số mới C207) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH534021Công ty TNHH Mỹ Tài06:00 ngày 10/05/2020 11:30 ngày 10/05/2020 - Lắp mới DCL LBS-O PĐ UB cát Hải Cột C323 ( số mới C307) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C264 ( số mới C248) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C238 ( số mới C217) Xt473PSO - Lắp xà đoạn lèo, lắp DCL LBS-O Cột C228 ( số mới C207) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539108Di tích Núi bà06:00 ngày 10/05/2020 11:30 ngày 10/05/2020 - Lắp mới DCL LBS-O PĐ UB cát Hải Cột C323 ( số mới C307) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C264 ( số mới C248) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C238 ( số mới C217) Xt473PSO - Lắp xà đoạn lèo, lắp DCL LBS-O Cột C228 ( số mới C207) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539115Sinh Thái Cát Hải06:00 ngày 10/05/2020 11:30 ngày 10/05/2020 - Lắp mới DCL LBS-O PĐ UB cát Hải Cột C323 ( số mới C307) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C264 ( số mới C248) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C238 ( số mới C217) Xt473PSO - Lắp xà đoạn lèo, lắp DCL LBS-O Cột C228 ( số mới C207) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539124Thiền Viện 206:00 ngày 10/05/2020 11:30 ngày 10/05/2020 - Lắp mới DCL LBS-O PĐ UB cát Hải Cột C323 ( số mới C307) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C264 ( số mới C248) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C238 ( số mới C217) Xt473PSO - Lắp xà đoạn lèo, lắp DCL LBS-O Cột C228 ( số mới C207) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539129Ban Mai06:00 ngày 10/05/2020 11:30 ngày 10/05/2020 - Lắp mới DCL LBS-O PĐ UB cát Hải Cột C323 ( số mới C307) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C264 ( số mới C248) Xt473PSO - Lắp mới DCL LBS-O Cột C238 ( số mới C217) Xt473PSO - Lắp xà đoạn lèo, lắp DCL LBS-O Cột C228 ( số mới C207) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC535145TBA Cửu Lợi Nam07:00 ngày 10/05/2020 13:00 ngày 10/05/2020 Thay tủ điện, xà đỡ tủ điện cáp hạ thế, Aptomat và phụ kiệnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530229TBA TTCN Gò Mít 107:15 ngày 10/05/2020 15:15 ngày 10/05/2020 Di dời cột đường dây 22KV tại cột C31/3/4 và C31/3/5 NR KCN Gò Mít XT472PACĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530230TBA TTCN Gò Mít 207:15 ngày 10/05/2020 15:15 ngày 10/05/2020 Di dời cột đường dây 22KV tại cột C31/3/4 và C31/3/5 NR KCN Gò Mít XT472PACĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539011Hùng Long07:15 ngày 10/05/2020 15:15 ngày 10/05/2020 Di dời cột đường dây 22KV tại cột C31/3/4 và C31/3/5 NR KCN Gò Mít XT472PACĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539012Phú Thành07:15 ngày 10/05/2020 15:15 ngày 10/05/2020 Di dời cột đường dây 22KV tại cột C31/3/4 và C31/3/5 NR KCN Gò Mít XT472PACĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539014Hà Văn Hùng07:15 ngày 10/05/2020 15:15 ngày 10/05/2020 Di dời cột đường dây 22KV tại cột C31/3/4 và C31/3/5 NR KCN Gò Mít XT472PACĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539015Hà Văn Hùng 207:15 ngày 10/05/2020 15:15 ngày 10/05/2020 Di dời cột đường dây 22KV tại cột C31/3/4 và C31/3/5 NR KCN Gò Mít XT472PACĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539017Nguyễn Văn Tú07:15 ngày 10/05/2020 15:15 ngày 10/05/2020 Di dời cột đường dây 22KV tại cột C31/3/4 và C31/3/5 NR KCN Gò Mít XT472PACĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539021Hùng Long 207:15 ngày 10/05/2020 15:15 ngày 10/05/2020 Di dời cột đường dây 22KV tại cột C31/3/4 và C31/3/5 NR KCN Gò Mít XT472PACĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539022Ống Nhựa Đạt Phát07:15 ngày 10/05/2020 15:15 ngày 10/05/2020 Di dời cột đường dây 22KV tại cột C31/3/4 và C31/3/5 NR KCN Gò Mít XT472PACĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539024Trương Đình Quang07:15 ngày 10/05/2020 15:15 ngày 10/05/2020 Di dời cột đường dây 22KV tại cột C31/3/4 và C31/3/5 NR KCN Gò Mít XT472PACĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539071Thế kỷ mới Bình Định07:15 ngày 10/05/2020 15:15 ngày 10/05/2020 Di dời cột đường dây 22KV tại cột C31/3/4 và C31/3/5 NR KCN Gò Mít XT472PACĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539083Hoàng Vinh Glass07:15 ngày 10/05/2020 15:15 ngày 10/05/2020 Di dời cột đường dây 22KV tại cột C31/3/4 và C31/3/5 NR KCN Gò Mít XT472PACĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539092Gỗ Thành Đạt07:15 ngày 10/05/2020 15:15 ngày 10/05/2020 Di dời cột đường dây 22KV tại cột C31/3/4 và C31/3/5 NR KCN Gò Mít XT472PACĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539127Thái Trịnh07:15 ngày 10/05/2020 15:15 ngày 10/05/2020 Di dời cột đường dây 22KV tại cột C31/3/4 và C31/3/5 NR KCN Gò Mít XT472PACĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530816TBA Bà Nghè 207:30 ngày 10/05/2020 14:30 ngày 10/05/2020 Dựng chen cột, đấu nối TBA XDM.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH531003Đá ốp lát xây dựng07:30 ngày 10/05/2020 14:30 ngày 10/05/2020 Dựng chen cột, đấu nối TBA XDM.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH531007Ánh Sinh07:30 ngày 10/05/2020 14:30 ngày 10/05/2020 Dựng chen cột, đấu nối TBA XDM.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH531012Chi cục 507:30 ngày 10/05/2020 14:30 ngày 10/05/2020 Dựng chen cột, đấu nối TBA XDM.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH533007Gỗ Nguyễn Hoàng07:30 ngày 10/05/2020 14:30 ngày 10/05/2020 Dựng chen cột, đấu nối TBA XDM.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH533008Gỗ Hà Bình07:30 ngày 10/05/2020 14:30 ngày 10/05/2020 Dựng chen cột, đấu nối TBA XDM.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH533010Đá 224 (CTy CP Phú Tài)07:30 ngày 10/05/2020 14:30 ngày 10/05/2020 Dựng chen cột, đấu nối TBA XDM.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH538002Ánh Sinh 207:30 ngày 10/05/2020 14:30 ngày 10/05/2020 Dựng chen cột, đấu nối TBA XDM.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH538003Nhựa nóng DNTN Minh Thảo07:30 ngày 10/05/2020 14:30 ngày 10/05/2020 Dựng chen cột, đấu nối TBA XDM.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH538004Đá 224 Số 2 (XN SX VL XD Nhơn Hòa)07:30 ngày 10/05/2020 14:30 ngày 10/05/2020 Dựng chen cột, đấu nối TBA XDM.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH538005Tân Ánh Dương07:30 ngày 10/05/2020 14:30 ngày 10/05/2020 Dựng chen cột, đấu nối TBA XDM.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH538009Đá An Bình07:30 ngày 10/05/2020 14:30 ngày 10/05/2020 Dựng chen cột, đấu nối TBA XDM.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH538012Đường Bộ Quy Nhơn07:30 ngày 10/05/2020 14:30 ngày 10/05/2020 Dựng chen cột, đấu nối TBA XDM.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH538013Ánh Sinh 307:30 ngày 10/05/2020 14:30 ngày 10/05/2020 Dựng chen cột, đấu nối TBA XDM.Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục