Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 11/6

04:00' - 11/06/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 11/6.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 11/6 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530227DC Bông Hồng 304:40 ngày 11/06/2020 07:50 ngày 11/06/2020 Di dời cột điện và ĐZ 0,4KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530667TĐC Hưng Thịnh 104:40 ngày 11/06/2020 07:50 ngày 11/06/2020 Di dời cột điện và ĐZ 0,4KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530875TĐC Hưng Thịnh 204:40 ngày 11/06/2020 07:50 ngày 11/06/2020 Di dời cột điện và ĐZ 0,4KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539091TBA TB PS404:40 ngày 11/06/2020 07:50 ngày 11/06/2020 Di dời cột điện và ĐZ 0,4KVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530509Phước An 105:00 ngày 11/06/2020 18:00 ngày 11/06/2020 Thay cột, xà, sứ, phụ kiện ĐZ 22kV đảm bảo AT cấp điện phục vụ ĐH ĐảngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530510An Hòa05:00 ngày 11/06/2020 18:00 ngày 11/06/2020 Thay cột, xà, sứ, phụ kiện ĐZ 22kV đảm bảo AT cấp điện phục vụ ĐH ĐảngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530511Phước An 505:00 ngày 11/06/2020 18:00 ngày 11/06/2020 Thay cột, xà, sứ, phụ kiện ĐZ 22kV đảm bảo AT cấp điện phục vụ ĐH ĐảngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530514UB Phước An05:00 ngày 11/06/2020 18:00 ngày 11/06/2020 Thay cột, xà, sứ, phụ kiện ĐZ 22kV đảm bảo AT cấp điện phục vụ ĐH ĐảngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530516Phước An 205:00 ngày 11/06/2020 18:00 ngày 11/06/2020 Thay cột, xà, sứ, phụ kiện ĐZ 22kV đảm bảo AT cấp điện phục vụ ĐH ĐảngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530517Phước An 305:00 ngày 11/06/2020 18:00 ngày 11/06/2020 Thay cột, xà, sứ, phụ kiện ĐZ 22kV đảm bảo AT cấp điện phục vụ ĐH ĐảngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530524An Sơn05:00 ngày 11/06/2020 18:00 ngày 11/06/2020 Thay cột, xà, sứ, phụ kiện ĐZ 22kV đảm bảo AT cấp điện phục vụ ĐH ĐảngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53802APhước An 1-105:00 ngày 11/06/2020 18:00 ngày 11/06/2020 Thay cột, xà, sứ, phụ kiện ĐZ 22kV đảm bảo AT cấp điện phục vụ ĐH ĐảngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53A801An Hòa 205:00 ngày 11/06/2020 18:00 ngày 11/06/2020 Thay cột, xà, sứ, phụ kiện ĐZ 22kV đảm bảo AT cấp điện phục vụ ĐH ĐảngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53A804Phước An 1005:00 ngày 11/06/2020 18:00 ngày 11/06/2020 Thay cột, xà, sứ, phụ kiện ĐZ 22kV đảm bảo AT cấp điện phục vụ ĐH ĐảngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53A805Phước An 805:00 ngày 11/06/2020 18:00 ngày 11/06/2020 Thay cột, xà, sứ, phụ kiện ĐZ 22kV đảm bảo AT cấp điện phục vụ ĐH ĐảngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53A809An Sơn 205:00 ngày 11/06/2020 18:00 ngày 11/06/2020 Thay cột, xà, sứ, phụ kiện ĐZ 22kV đảm bảo AT cấp điện phục vụ ĐH ĐảngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53A810Xóm Núi05:00 ngày 11/06/2020 18:00 ngày 11/06/2020 Thay cột, xà, sứ, phụ kiện ĐZ 22kV đảm bảo AT cấp điện phục vụ ĐH ĐảngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530436TBA Thọ Sơn 206:30 ngày 11/06/2020 10:00 ngày 11/06/2020 Lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDMĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530436TBA Thọ Sơn 206:30 ngày 11/06/2020 10:00 ngày 11/06/2020 Lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDMHoãn
Điện lực An NhơnBD531024Nhà máy C.P Bình Định06:30 ngày 11/06/2020 10:00 ngày 11/06/2020 Lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDMĐã duyệt
Điện lực An NhơnBD531024Nhà máy C.P Bình Định06:30 ngày 11/06/2020 10:00 ngày 11/06/2020 Lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDMHoãn
Điện lực An NhơnBH531021Cấp điện Khu Công Nghiệp Nhơn Hòa06:30 ngày 11/06/2020 10:00 ngày 11/06/2020 Lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDMĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531021Cấp điện Khu Công Nghiệp Nhơn Hòa06:30 ngày 11/06/2020 10:00 ngày 11/06/2020 Lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDMHoãn
Điện lực An NhơnBH531022Ống thép Hoa Sen Bình Định06:30 ngày 11/06/2020 10:00 ngày 11/06/2020 Lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDMĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531022Ống thép Hoa Sen Bình Định06:30 ngày 11/06/2020 10:00 ngày 11/06/2020 Lắp xà, căng dây, đấu nối TBA XDMHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530862Dốc cá Nhơn Lý07:00 ngày 11/06/2020 17:30 ngày 11/06/2020 Kéo dây, lắp phụ kiện ĐZ 22KV (SCL)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAC539007Lý Chánh07:00 ngày 11/06/2020 17:30 ngày 11/06/2020 Kéo dây, lắp phụ kiện ĐZ 22KV (SCL)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAC539008Lý Hưng07:00 ngày 11/06/2020 17:30 ngày 11/06/2020 Kéo dây, lắp phụ kiện ĐZ 22KV (SCL)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAC539012Lý Hưng 207:00 ngày 11/06/2020 17:30 ngày 11/06/2020 Kéo dây, lắp phụ kiện ĐZ 22KV (SCL)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAC539016Chợ Nhơn Lý07:00 ngày 11/06/2020 17:30 ngày 11/06/2020 Kéo dây, lắp phụ kiện ĐZ 22KV (SCL)Hoãn

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục