Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 19/5

04:00' - 19/05/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 19/5.
Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 19/5. Ảnh: Thành Chính

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 19/5 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú TàiFC530509Phước An 105:00 ngày 19/05/2020 18:00 ngày 19/05/2020 Chen cột, thay xà, sứ, thay phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530510An Hòa05:00 ngày 19/05/2020 18:00 ngày 19/05/2020 Chen cột, thay xà, sứ, thay phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530511Phước An 505:00 ngày 19/05/2020 18:00 ngày 19/05/2020 Chen cột, thay xà, sứ, thay phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530514UB Phước An05:00 ngày 19/05/2020 18:00 ngày 19/05/2020 Chen cột, thay xà, sứ, thay phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530516Phước An 205:00 ngày 19/05/2020 18:00 ngày 19/05/2020 Chen cột, thay xà, sứ, thay phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530517Phước An 305:00 ngày 19/05/2020 18:00 ngày 19/05/2020 Chen cột, thay xà, sứ, thay phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530524An Sơn05:00 ngày 19/05/2020 18:00 ngày 19/05/2020 Chen cột, thay xà, sứ, thay phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53802APhước An 1-105:00 ngày 19/05/2020 18:00 ngày 19/05/2020 Chen cột, thay xà, sứ, thay phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53A801An Hòa 205:00 ngày 19/05/2020 18:00 ngày 19/05/2020 Chen cột, thay xà, sứ, thay phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53A804Phước An 1005:00 ngày 19/05/2020 18:00 ngày 19/05/2020 Chen cột, thay xà, sứ, thay phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53A805Phước An 805:00 ngày 19/05/2020 18:00 ngày 19/05/2020 Chen cột, thay xà, sứ, thay phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53A809An Sơn 205:00 ngày 19/05/2020 18:00 ngày 19/05/2020 Chen cột, thay xà, sứ, thay phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53A810Xóm Núi05:00 ngày 19/05/2020 18:00 ngày 19/05/2020 Chen cột, thay xà, sứ, thay phụ kiện ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531024TBA Định Thiền06:30 ngày 19/05/2020 14:30 ngày 19/05/2020 Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020) Từ C9/9 ÷C9/15 ĐZ 22kV sau NR. Định Nhì - XT471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531024TBA Định Thiền06:30 ngày 19/05/2020 17:30 ngày 19/05/2020 Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Hoãn
Điện Lực Phú PhongDH531025TBA Thác Hải06:30 ngày 19/05/2020 17:30 ngày 19/05/2020 Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531025TBA Thác Hải06:30 ngày 19/05/2020 17:30 ngày 19/05/2020 Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Hoãn
Điện Lực Phú PhongDH531026TBA L506:30 ngày 19/05/2020 17:30 ngày 19/05/2020 Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531026TBA L506:30 ngày 19/05/2020 17:30 ngày 19/05/2020 Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Hoãn
Điện Lực Phú PhongDH531027TBA L306:30 ngày 19/05/2020 17:30 ngày 19/05/2020 Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531027TBA L306:30 ngày 19/05/2020 17:30 ngày 19/05/2020 Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Hoãn
Điện Lực Phú PhongDH531028TBA Định Nhì06:30 ngày 19/05/2020 17:30 ngày 19/05/2020 Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531028TBA Định Nhì06:30 ngày 19/05/2020 17:30 ngày 19/05/2020 Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530660TĐC Miếu Hải 407:00 ngày 19/05/2020 11:00 ngày 19/05/2020 Tháo MBA, Tủ Điện, Cáp lựcĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530661TĐC Miếu Hải 307:00 ngày 19/05/2020 11:00 ngày 19/05/2020 Tháo MBA, Tủ Điện, Cáp lựcĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530662TĐC Miếu Hải 207:00 ngày 19/05/2020 11:00 ngày 19/05/2020 Tháo MBA, Tủ Điện, Cáp lựcĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530663TĐC Miếu Hải 107:00 ngày 19/05/2020 11:00 ngày 19/05/2020 Tháo MBA, Tủ Điện, Cáp lựcĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539905TBA Chiếu sáng 3 Quốc lộ 1907:00 ngày 19/05/2020 11:00 ngày 19/05/2020 Tháo MBA, Tủ Điện, Cáp lựcĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533202TBA Phú An 207:00 ngày 19/05/2020 18:00 ngày 19/05/2020 Lắp đặt LBS-C, thay dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573190TBA An Dinh 307:00 ngày 19/05/2020 18:00 ngày 19/05/2020 Lắp đặt LBS-C, thay dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539111TBA Vĩnh Phụng07:00 ngày 19/05/2020 18:00 ngày 19/05/2020 Lắp đặt LBS-C, thay dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539114TBA Vĩnh Phụng 207:00 ngày 19/05/2020 18:00 ngày 19/05/2020 Lắp đặt LBS-C, thay dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539115TBA Thái Lai07:00 ngày 19/05/2020 18:00 ngày 19/05/2020 Lắp đặt LBS-C, thay dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC538002Phú Tài 307:00 ngày 19/05/2020 11:30 ngày 19/05/2020 Thay MBA chống qua tải lưới điệnĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530491Suối Trầu 207:15 ngày 19/05/2020 11:45 ngày 19/05/2020 Thu hổi ĐZ 0,4KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC531010Suối Trầu 307:15 ngày 19/05/2020 10:45 ngày 19/05/2020 Di dơi cột điện và ĐZ 0,4KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH631066Gỗ Hà Thanh07:40 ngày 19/05/2020 09:20 ngày 19/05/2020 Thay ĐK TI.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH631075Gỗ Hà Thanh 207:40 ngày 19/05/2020 09:20 ngày 19/05/2020 Thay ĐK TI.Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530457Công ty Du Lịch13:15 ngày 19/05/2020 16:45 ngày 19/05/2020 Thu hổi ĐZ 0,4KVĐã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục