Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 2/8

04:00' - 02/08/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định hôm nay 2/8.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 2/8 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Bồng SơnCH539011TBA số 3 Cty CP Đầu tư An Phát07:00 ngày 02/08/2020 15:30 ngày 02/08/2020 Dựng cột, lắp xà, LBFCO của TBA Điện mặt trời mái nhà HĐB số 2-1000kVA-22/0,4kVĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539019TBA Số 4 Cty CP đầu tư An Phát07:00 ngày 02/08/2020 15:30 ngày 02/08/2020 Dựng cột, lắp xà, LBFCO của TBA Điện mặt trời mái nhà HĐB số 2-1000kVA-22/0,4kVĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539022TBA số 6 Cty CP Đầu Tư An Phát07:00 ngày 02/08/2020 15:30 ngày 02/08/2020 Dựng cột, lắp xà, LBFCO của TBA Điện mặt trời mái nhà HĐB số 2-1000kVA-22/0,4kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539168TBA VP Cảng QN07:15 ngày 02/08/2020 16:15 ngày 02/08/2020 Năng dung lượng MBA từ 100kVA lên 320kVAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530701TBA Vĩnh Hội11:00 ngày 02/08/2020 12:30 ngày 02/08/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530702TBA Tân Thanh11:00 ngày 02/08/2020 12:30 ngày 02/08/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530712TBA UB Xã Cát Hải11:00 ngày 02/08/2020 12:30 ngày 02/08/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514014BTS Cát Hải11:00 ngày 02/08/2020 12:30 ngày 02/08/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514020BTS-BĐH073 Viettel11:00 ngày 02/08/2020 12:30 ngày 02/08/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539115Sinh Thái Cát Hải11:00 ngày 02/08/2020 12:30 ngày 02/08/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B301Tiến Đạt T414:00 ngày 02/08/2020 17:15 ngày 02/08/2020 Thay MBA để bảo dưỡng sửa chữaĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục