Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 20/7

04:00' - 20/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 20/7.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 20/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530213DC Bông Hồng07:15 ngày 20/07/2020 11:45 ngày 20/07/2020 Di dời cột và ĐZ 0,4KV ĐZ 0,4KVHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530460Xuân Diệu 107:15 ngày 20/07/2020 11:30 ngày 20/07/2020 Sang tải TBA Kim Đồng , TBA Hai bà Trưng 5, TBA Xuân Diệu qua TBA Xuân Diệu 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530648Kim Đồng07:15 ngày 20/07/2020 11:30 ngày 20/07/2020 Sang tải TBA Kim Đồng , TBA Hai bà Trưng 5, TBA Xuân Diệu qua TBA Xuân Diệu 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530667TĐC Hưng Thịnh 107:15 ngày 20/07/2020 11:45 ngày 20/07/2020 Di dời cột và ĐZ 0,4KV ĐZ 0,4KVHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530845Hai Bà Trưng 507:15 ngày 20/07/2020 11:30 ngày 20/07/2020 Sang tải TBA Kim Đồng , TBA Hai bà Trưng 5, TBA Xuân Diệu qua TBA Xuân Diệu 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539885TBA TINGCO07:45 ngày 20/07/2020 10:15 ngày 20/07/2020 Định kỳ TIĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC537151TBA Phụng Du08:15 ngày 20/07/2020 09:45 ngày 20/07/2020 Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV xây dựng mới (XDCB)Hoãn
Điện Lực Phù CátGC530609TBA Hưng Mỹ 109:00 ngày 20/07/2020 11:30 ngày 20/07/2020 Dựng chen cột nâng cao độ võng khoảng cách pha- đất khoảng cột 299-300 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530610TBA Hưng Mỹ 209:00 ngày 20/07/2020 11:30 ngày 20/07/2020 Dựng chen cột nâng cao độ võng khoảng cách pha- đất khoảng cột 299-300 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530611TBA Hưng Mỹ 309:00 ngày 20/07/2020 11:30 ngày 20/07/2020 Dựng chen cột nâng cao độ võng khoảng cách pha- đất khoảng cột 299-300 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530612TBA Hội Lộc09:00 ngày 20/07/2020 11:30 ngày 20/07/2020 Dựng chen cột nâng cao độ võng khoảng cách pha- đất khoảng cột 299-300 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530613TBA Mỹ Long09:00 ngày 20/07/2020 11:30 ngày 20/07/2020 Dựng chen cột nâng cao độ võng khoảng cách pha- đất khoảng cột 299-300 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530614TBA Mỹ Thuận09:00 ngày 20/07/2020 11:30 ngày 20/07/2020 Dựng chen cột nâng cao độ võng khoảng cách pha- đất khoảng cột 299-300 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530637TBA Mỹ Thuận 209:00 ngày 20/07/2020 11:30 ngày 20/07/2020 Dựng chen cột nâng cao độ võng khoảng cách pha- đất khoảng cột 299-300 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530640TBA Hội Lộc 209:00 ngày 20/07/2020 11:30 ngày 20/07/2020 Dựng chen cột nâng cao độ võng khoảng cách pha- đất khoảng cột 299-300 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530653Hưng Mỹ 509:00 ngày 20/07/2020 11:30 ngày 20/07/2020 Dựng chen cột nâng cao độ võng khoảng cách pha- đất khoảng cột 299-300 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530655Lộc Khánh09:00 ngày 20/07/2020 11:30 ngày 20/07/2020 Dựng chen cột nâng cao độ võng khoảng cách pha- đất khoảng cột 299-300 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539042Đá Đông Á09:00 ngày 20/07/2020 11:30 ngày 20/07/2020 Dựng chen cột nâng cao độ võng khoảng cách pha- đất khoảng cột 299-300 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539054Tân Long Granite09:00 ngày 20/07/2020 11:30 ngày 20/07/2020 Dựng chen cột nâng cao độ võng khoảng cách pha- đất khoảng cột 299-300 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539056Đá Đông Á 209:00 ngày 20/07/2020 11:30 ngày 20/07/2020 Dựng chen cột nâng cao độ võng khoảng cách pha- đất khoảng cột 299-300 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539091Mỏ đá đông Á 309:00 ngày 20/07/2020 11:30 ngày 20/07/2020 Dựng chen cột nâng cao độ võng khoảng cách pha- đất khoảng cột 299-300 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539110Đá Đông Á 409:00 ngày 20/07/2020 11:30 ngày 20/07/2020 Dựng chen cột nâng cao độ võng khoảng cách pha- đất khoảng cột 299-300 - XT 476/PCAĐã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục