Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 22/5

04:00' - 22/05/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 22/5.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 22/5 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530614Hà Thanh 205:15 ngày 22/05/2020 06:45 ngày 22/05/2020 Thay PA hãm dây và xử lý tiếp xúc ĐZ 0,4KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530824Trần Thị Kỷ05:15 ngày 22/05/2020 07:15 ngày 22/05/2020 Kiểm tra xử lý tiếp xúc ĐZ 0,4KVĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530154TBA Phú Thọ 106:00 ngày 22/05/2020 17:30 ngày 22/05/2020 Thay cột, dây dẫn, CĐC, xà sứ ĐZ 22 kV (SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530154TBA Phú Thọ 106:00 ngày 22/05/2020 17:30 ngày 22/05/2020 Thay cột, dây dẫn, CĐC, xà sứ ĐZ 22 kV (SCL 2020)Hoãn
Điện Lực Phú PhongDC530155TBA Phú Thọ 206:00 ngày 22/05/2020 07:15 ngày 22/05/2020 Tháo lèo đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC534060TBA Phú Thọ 406:00 ngày 22/05/2020 17:30 ngày 22/05/2020 Thay cột, dây dẫn, CĐC, xà sứ ĐZ 22 kV (SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC534060TBA Phú Thọ 406:00 ngày 22/05/2020 17:30 ngày 22/05/2020 Thay cột, dây dẫn, CĐC, xà sứ ĐZ 22 kV (SCL 2020)Hoãn
Điện Lực Phú PhongDC538004Trạm bơm Đồng Đo (dân dụng)06:00 ngày 22/05/2020 17:30 ngày 22/05/2020 Thay cột, dây dẫn, CĐC, xà sứ ĐZ 22 kV (SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538004Trạm bơm Đồng Đo (dân dụng)06:00 ngày 22/05/2020 17:30 ngày 22/05/2020 Thay cột, dây dẫn, CĐC, xà sứ ĐZ 22 kV (SCL 2020)Hoãn
Điện Lực Phú PhongDC538005TBA Phú Mỹ06:00 ngày 22/05/2020 17:30 ngày 22/05/2020 Thay cột, dây dẫn, CĐC, xà sứ ĐZ 22 kV (SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538005TBA Phú Mỹ06:00 ngày 22/05/2020 17:30 ngày 22/05/2020 Thay cột, dây dẫn, CĐC, xà sứ ĐZ 22 kV (SCL 2020)Hoãn
Điện Lực Phú PhongDC538006TBA Đồng Tranh06:00 ngày 22/05/2020 17:30 ngày 22/05/2020 Thay cột, dây dẫn, CĐC, xà sứ ĐZ 22 kV (SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538006TBA Đồng Tranh06:00 ngày 22/05/2020 17:30 ngày 22/05/2020 Thay cột, dây dẫn, CĐC, xà sứ ĐZ 22 kV (SCL 2020)Hoãn
Điện Lực Phú PhongDC538037TBA Gò Mít06:00 ngày 22/05/2020 17:30 ngày 22/05/2020 Thay cột, dây dẫn, CĐC, xà sứ ĐZ 22 kV (SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538037TBA Gò Mít06:00 ngày 22/05/2020 17:30 ngày 22/05/2020 Thay cột, dây dẫn, CĐC, xà sứ ĐZ 22 kV (SCL 2020)Hoãn
Điện Lực Phú PhongDC538041TBA Phú Thọ 306:00 ngày 22/05/2020 17:30 ngày 22/05/2020 Thay cột, dây dẫn, CĐC, xà sứ ĐZ 22 kV (SCL 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538041TBA Phú Thọ 306:00 ngày 22/05/2020 17:30 ngày 22/05/2020 Thay cột, dây dẫn, CĐC, xà sứ ĐZ 22 kV (SCL 2020)Hoãn
Điện lực Phù MỹEC538093KIÊN PHÚ 106:30 ngày 22/05/2020 16:30 ngày 28/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538094KIÊN PHÚ 206:30 ngày 22/05/2020 16:30 ngày 28/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538095KIÊN PHÚ 306:30 ngày 22/05/2020 16:30 ngày 28/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539740Trạm bơm Mỹ Tài06:30 ngày 22/05/2020 16:30 ngày 28/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538125HỘI PHÚ TÂY06:45 ngày 22/05/2020 16:45 ngày 22/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538148HỘI PHÚ06:45 ngày 22/05/2020 16:45 ngày 22/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH530701Công ty cố phần Đá VRG Bình Định06:45 ngày 22/05/2020 16:45 ngày 22/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539144Khai thác đá số 2 Mỹ Hòa (TBA số 2)06:45 ngày 22/05/2020 16:45 ngày 22/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539751Bảo Thắng 206:45 ngày 22/05/2020 16:45 ngày 22/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539752Bảo Thắng 306:45 ngày 22/05/2020 16:45 ngày 22/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530279Trần Phú 2.07:00 ngày 22/05/2020 17:00 ngày 22/05/2020 Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530280Trần Phú 3.07:00 ngày 22/05/2020 17:00 ngày 22/05/2020 Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530281Nghi Thượng.07:00 ngày 22/05/2020 17:00 ngày 22/05/2020 Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH539003Đài PSPT An Nhơn 207:00 ngày 22/05/2020 17:00 ngày 22/05/2020 Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC530837TBA Uỷ Ban TT Tam Quan07:00 ngày 22/05/2020 16:00 ngày 22/05/2020 ĐZ 22kV từ vị trí cột C24 đến C24-2/5/2 - XT 475TQUHoãn
Điện Lực Bồng SơnCC530838TBA Mỹ Lộc 1.07:00 ngày 22/05/2020 16:00 ngày 22/05/2020 ĐZ 22kV từ vị trí cột C24 đến C24-2/5/2 - XT 475TQUHoãn
Điện Lực Bồng SơnCC533165TBA Tân An 107:00 ngày 22/05/2020 13:00 ngày 22/05/2020 Lắp đặt chụp đầu cột, thay xà , bulon xà, sứ ĐZ 22kV (SCL Q2-2020)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533188TBA Hoài Châu 207:00 ngày 22/05/2020 13:00 ngày 22/05/2020 Lắp đặt chụp đầu cột, thay xà , bulon xà, sứ ĐZ 22kV (SCL Q2-2020)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530713TBA Cầu Chùa07:00 ngày 22/05/2020 17:15 ngày 22/05/2020 - Thay , chen cột , đường dây 22kv Khoảng Cột 204 - cột 204A/1 đến cột 213- cột 213/3 đường dây 22kv – XT 473/ PSO - Di dời TBA Núi Bà 2 cột 210 -XT473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530714TBA Trung Lương07:00 ngày 22/05/2020 17:15 ngày 22/05/2020 - Thay , chen cột , đường dây 22kv Khoảng Cột 204 - cột 204A/1 đến cột 213- cột 213/3 đường dây 22kv – XT 473/ PSO - Di dời TBA Núi Bà 2 cột 210 -XT473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530715TBA Phú Hậu07:00 ngày 22/05/2020 17:15 ngày 22/05/2020 - Thay , chen cột , đường dây 22kv Khoảng Cột 204 - cột 204A/1 đến cột 213- cột 213/3 đường dây 22kv – XT 473/ PSO - Di dời TBA Núi Bà 2 cột 210 -XT473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530716TBA Phương Thái07:00 ngày 22/05/2020 17:15 ngày 22/05/2020 - Thay , chen cột , đường dây 22kv Khoảng Cột 204 - cột 204A/1 đến cột 213- cột 213/3 đường dây 22kv – XT 473/ PSO - Di dời TBA Núi Bà 2 cột 210 -XT473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530717TBA Xóm Luỹ07:00 ngày 22/05/2020 17:15 ngày 22/05/2020 - Thay , chen cột , đường dây 22kv Khoảng Cột 204 - cột 204A/1 đến cột 213- cột 213/3 đường dây 22kv – XT 473/ PSO - Di dời TBA Núi Bà 2 cột 210 -XT473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539090Thiền Viện Thiên Hưng07:00 ngày 22/05/2020 17:15 ngày 22/05/2020 - Thay , chen cột , đường dây 22kv Khoảng Cột 204 - cột 204A/1 đến cột 213- cột 213/3 đường dây 22kv – XT 473/ PSO - Di dời TBA Núi Bà 2 cột 210 -XT473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539106Tâm Linh Linh Phong07:00 ngày 22/05/2020 17:15 ngày 22/05/2020 - Thay , chen cột , đường dây 22kv Khoảng Cột 204 - cột 204A/1 đến cột 213- cột 213/3 đường dây 22kv – XT 473/ PSO - Di dời TBA Núi Bà 2 cột 210 -XT473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530827Nguyễn Công Trứ07:15 ngày 22/05/2020 11:45 ngày 22/05/2020 Kéo tăng cường ĐZ 0,4KV ( Chống quá tải)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530584Phan Đình Phùng 113:15 ngày 22/05/2020 16:45 ngày 22/05/2020 Kéo tăng cường ĐZ 0,4KV ( Chống quá tải)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530155TBA Phú Thọ 216:00 ngày 22/05/2020 17:30 ngày 22/05/2020 Đấu lèo đường dây 22kVĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục