Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 24/6

06:00' - 24/06/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 24/6.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 24/6 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBC530321Ngô Gia Tự 7.06:30 ngày 24/06/2020 11:30 ngày 24/06/2020 Di dời ĐZ 0,4 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530383TBA Kim Châu 306:30 ngày 24/06/2020 11:30 ngày 24/06/2020 Di dời ĐZ 0,4 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH533032Giếng 906:30 ngày 24/06/2020 16:40 ngày 24/06/2020 Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538092ỦY BAN MỸ TÀI06:30 ngày 24/06/2020 17:30 ngày 24/06/2020 Thay xà, sứ, dây dẫn ĐZ 22kV và chuyển dây 0,4kV (SCL)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538093KIÊN PHÚ 106:30 ngày 24/06/2020 17:30 ngày 24/06/2020 Thay xà, sứ, dây dẫn ĐZ 22kV và chuyển dây 0,4kV (SCL)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538094KIÊN PHÚ 206:30 ngày 24/06/2020 17:30 ngày 24/06/2020 Thay xà, sứ, dây dẫn ĐZ 22kV và chuyển dây 0,4kV (SCL)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538095KIÊN PHÚ 306:30 ngày 24/06/2020 17:30 ngày 24/06/2020 Thay xà, sứ, dây dẫn ĐZ 22kV và chuyển dây 0,4kV (SCL)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538096VĨNH LÝ06:30 ngày 24/06/2020 17:30 ngày 24/06/2020 Thay xà, sứ, dây dẫn ĐZ 22kV và chuyển dây 0,4kV (SCL)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538097VĨNH NHƠN06:30 ngày 24/06/2020 17:30 ngày 24/06/2020 Thay xà, sứ, dây dẫn ĐZ 22kV và chuyển dây 0,4kV (SCL)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538098NINH PHÚ06:30 ngày 24/06/2020 17:30 ngày 24/06/2020 Thay xà, sứ, dây dẫn ĐZ 22kV và chuyển dây 0,4kV (SCL)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538099VẠN NINH06:30 ngày 24/06/2020 17:30 ngày 24/06/2020 Thay xà, sứ, dây dẫn ĐZ 22kV và chuyển dây 0,4kV (SCL)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538100VẠN THÁI06:30 ngày 24/06/2020 17:30 ngày 24/06/2020 Thay xà, sứ, dây dẫn ĐZ 22kV và chuyển dây 0,4kV (SCL)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538104Vĩnh Nhơn 206:30 ngày 24/06/2020 17:30 ngày 24/06/2020 Thay xà, sứ, dây dẫn ĐZ 22kV và chuyển dây 0,4kV (SCL)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538194VẠN NINH 206:30 ngày 24/06/2020 17:30 ngày 24/06/2020 Thay xà, sứ, dây dẫn ĐZ 22kV và chuyển dây 0,4kV (SCL)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539740Trạm bơm Mỹ Tài06:30 ngày 24/06/2020 17:30 ngày 24/06/2020 Thay xà, sứ, dây dẫn ĐZ 22kV và chuyển dây 0,4kV (SCL)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530209Trại giam07:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530210Ghềnh Ráng 107:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530211Ghềnh Ráng 207:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530215Ghềnh Ráng 407:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530216Nguyễn Lữ 307:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530217Lam Sơn 107:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530218Lam Sơn 207:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530226Dân cư Dịch vụ07:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530227DC Bông Hồng 307:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530653Hàn Mặc Tử07:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530667TĐC Hưng Thịnh 107:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530858Chế Lan Viên07:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530875TĐC Hưng Thịnh 207:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC532028Võ Liệu07:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC532029Bế Văn Đàn07:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC532030Tống Phước Phổ07:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC532087Ghềnh Ráng 507:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC532091Chung Cư Long Thịnh07:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539039Mai Hắc Đế07:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539044Cần Vương 207:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539046TBA Phong DL Trung Ương07:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539051TBA Toyota07:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539052TBA TTDĐ KV QN07:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539055TBA VP Cty Phú Tài07:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539056TBA Bến xe TT07:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539057TBA KS Hoành Anh07:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539059TBA Hưng Phát207:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539069TBA Chiếu sáng Tây Sơn07:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539081TBA VP Pisico07:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539091TBA TB PS407:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539093TBA Hưng Phát 307:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539094TBA May Quy Nhơn 207:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539100TBA BV Phong gia liễu TW Quy Hòa207:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539125TBA Cảng QS Thị Nại 207:00 ngày 24/06/2020 16:30 ngày 25/06/2020 Làm lại đầu cáp ngầm trung thế ngăn lộ ra, ngăn lộ vào tại tủ RMUĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539298Khách sạn Hoàng Anh 207:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
iện Lực Quy NhơnAH539856TBA Khách sạn Anh Thảo07:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539873TBA Cáp quang biển 207:00 ngày 24/06/2020 12:30 ngày 24/06/2020 Thay LBFCO Bằng LBS-0 ( NR Xay gạo xuất khẩu)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530428TBA Gò Đình XBT07:00 ngày 24/06/2020 11:30 ngày 24/06/2020 Dựng chen cộtĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530255TBA Phước Thuận 107:00 ngày 24/06/2020 10:00 ngày 24/06/2020 - Kiểm tra báo dưỡng TBA và đấu nối mạch 02 XDCB bổ sung phục vụ cung cấp điện đại hội Đảng tại TBA Phụng Sơn - XT479/PSO - TBA Phước Thuận 1 - XT479/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530284TBA Phụng Sơn07:00 ngày 24/06/2020 10:00 ngày 24/06/2020 - Kiểm tra báo dưỡng TBA và đấu nối mạch 02 XDCB bổ sung phục vụ cung cấp điện đại hội Đảng tại TBA Phụng Sơn - XT479/PSO - TBA Phước Thuận 1 - XT479/PSOĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC534123TBA Khu dân cư Bạch Đằng07:15 ngày 24/06/2020 08:45 ngày 24/06/2020 Thay thế hệ thống đo đếm TBA TĐC Bạch ĐằngĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530817Chợ Gồm 207:20 ngày 24/06/2020 14:10 ngày 24/06/2020 Kéo dây ABC 4x95 Lộ 1 ĐZ 0,4kV Từ TBA Chợ Gồm 2 đến C82Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530430Bùi Thị Xuân 407:30 ngày 24/06/2020 09:30 ngày 24/06/2020 Cô lập điện ĐZ 0,4kV mất an toànĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539131Cù Mông 107:30 ngày 24/06/2020 09:30 ngày 24/06/2020 Cô lập điện ĐZ 0,4kV mất an toànĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530840Ngãi An 207:30 ngày 24/06/2020 14:30 ngày 24/06/2020 Kéo dây ABC 4x95 Từ C103 đến C110 Lộ 1 TBA Ngãi An 2 XT476/MTHĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục