Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 25/7

04:30' - 25/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 25/7.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 25/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBC530803Phú Sơn06:00 ngày 25/07/2020 11:30 ngày 25/07/2020 Dựng chen cột, thu hồi cột, kéo dây 22 KV, đấu nối đầu trên FCO TBA xây dựng mớiĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530811TBA Bà Nghè06:00 ngày 25/07/2020 11:30 ngày 25/07/2020 Dựng chen cột, thu hồi cột, kéo dây 22 KV, đấu nối đầu trên FCO TBA xây dựng mớiĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530816TBA Bà Nghè 206:00 ngày 25/07/2020 11:30 ngày 25/07/2020 Dựng chen cột, thu hồi cột, kéo dây 22 KV, đấu nối đầu trên FCO TBA xây dựng mớiĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530817TBA KDC Tân Hòa06:00 ngày 25/07/2020 11:30 ngày 25/07/2020 Dựng chen cột, thu hồi cột, kéo dây 22 KV, đấu nối đầu trên FCO TBA xây dựng mớiĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531003Đá ốp lát xây dựng06:00 ngày 25/07/2020 11:30 ngày 25/07/2020 Dựng chen cột, thu hồi cột, kéo dây 22 KV, đấu nối đầu trên FCO TBA xây dựng mớiĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531004XN đá 28/7.306:00 ngày 25/07/2020 11:30 ngày 25/07/2020 Dựng chen cột, thu hồi cột, kéo dây 22 KV, đấu nối đầu trên FCO TBA xây dựng mớiĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531005XN đá 28/706:00 ngày 25/07/2020 11:30 ngày 25/07/2020 Dựng chen cột, thu hồi cột, kéo dây 22 KV, đấu nối đầu trên FCO TBA xây dựng mớiĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531006XN đá 28/7.206:00 ngày 25/07/2020 11:30 ngày 25/07/2020 Dựng chen cột, thu hồi cột, kéo dây 22 KV, đấu nối đầu trên FCO TBA xây dựng mớiĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531007Ánh Sinh06:00 ngày 25/07/2020 11:30 ngày 25/07/2020 Dựng chen cột, thu hồi cột, kéo dây 22 KV, đấu nối đầu trên FCO TBA xây dựng mớiĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531012Chi cục 506:00 ngày 25/07/2020 11:30 ngày 25/07/2020 Dựng chen cột, thu hồi cột, kéo dây 22 KV, đấu nối đầu trên FCO TBA xây dựng mớiĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519042TBA An Vinh 308:00 ngày 25/07/2020 15:50 ngày 25/07/2020 Lắp MC NR An Dũng tại C649 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519044TBA An Dũng 308:00 ngày 25/07/2020 15:50 ngày 25/07/2020 Lắp MC NR An Dũng tại C649 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519045TBA An Dũng 408:00 ngày 25/07/2020 15:50 ngày 25/07/2020 Lắp MC NR An Dũng tại C649 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519051TBA Thôn 4/1 An Vinh08:00 ngày 25/07/2020 15:50 ngày 25/07/2020 Lắp MC NR An Dũng tại C649 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519052TBA Thôn 4/2 An Vinh08:00 ngày 25/07/2020 15:50 ngày 25/07/2020 Lắp MC NR An Dũng tại C649 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539073TBA An trung 108:00 ngày 25/07/2020 15:50 ngày 25/07/2020 Lắp MC NR An Dũng tại C649 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539151TBA Hồ Đồng MÍt T208:00 ngày 25/07/2020 15:50 ngày 25/07/2020 Lắp MC NR An Dũng tại C649 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539152TBA Hồ Đồng MÍt T108:00 ngày 25/07/2020 15:50 ngày 25/07/2020 Lắp MC NR An Dũng tại C649 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539160TBA Hồ Đồng Mít -TC308:00 ngày 25/07/2020 15:50 ngày 25/07/2020 Lắp MC NR An Dũng tại C649 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539162TBA TĐC Đồng MÍt 1-108:00 ngày 25/07/2020 15:50 ngày 25/07/2020 Lắp MC NR An Dũng tại C649 XT471HNHĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục