Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 29/8

05:02' - 29/08/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định hôm nay 29/8.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 29/8 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAD539010Nhánh rẽ TBA Minh Dương 105:00 ngày 29/08/2020 13:00 ngày 29/08/2020 Kéo dây vượt ĐZ 22kV XT 473,481 NHO và đấu nối cấp điện TBA Công Ty thủy sản An Hải 2x1500kVAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH531010TBA Bê Tông Nhơn Hội05:00 ngày 29/08/2020 13:00 ngày 29/08/2020 Kéo dây vượt ĐZ 22kV XT 473,481 NHO và đấu nối cấp điện TBA Công Ty thủy sản An Hải 2x1500kVAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH531016TBA Hòa Phát05:00 ngày 29/08/2020 13:00 ngày 29/08/2020 Kéo dây vượt ĐZ 22kV XT 473,481 NHO và đấu nối cấp điện TBA Công Ty thủy sản An Hải 2x1500kVAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH531017TBA Austfeed05:00 ngày 29/08/2020 13:00 ngày 29/08/2020 Kéo dây vượt ĐZ 22kV XT 473,481 NHO và đấu nối cấp điện TBA Công Ty thủy sản An Hải 2x1500kVAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539012TBA Viettel Nhơn Hội05:00 ngày 29/08/2020 13:00 ngày 29/08/2020 Kéo dây vượt ĐZ 22kV XT 473,481 NHO và đấu nối cấp điện TBA Công Ty thủy sản An Hải 2x1500kVAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539038TBA Vĩnh Khang05:00 ngày 29/08/2020 13:00 ngày 29/08/2020 Kéo dây vượt ĐZ 22kV XT 473,481 NHO và đấu nối cấp điện TBA Công Ty thủy sản An Hải 2x1500kVAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539256TBA Đại Dương 105:00 ngày 29/08/2020 13:00 ngày 29/08/2020 Kéo dây vượt ĐZ 22kV XT 473,481 NHO và đấu nối cấp điện TBA Công Ty thủy sản An Hải 2x1500kVAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539273TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 205:00 ngày 29/08/2020 13:00 ngày 29/08/2020 Kéo dây vượt ĐZ 22kV XT 473,481 NHO và đấu nối cấp điện TBA Công Ty thủy sản An Hải 2x1500kVAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539274TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 405:00 ngày 29/08/2020 13:00 ngày 29/08/2020 Kéo dây vượt ĐZ 22kV XT 473,481 NHO và đấu nối cấp điện TBA Công Ty thủy sản An Hải 2x1500kVAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539276TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 305:00 ngày 29/08/2020 13:00 ngày 29/08/2020 Kéo dây vượt ĐZ 22kV XT 473,481 NHO và đấu nối cấp điện TBA Công Ty thủy sản An Hải 2x1500kVAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539287TBA thi công hạ tầng FLC05:00 ngày 29/08/2020 13:00 ngày 29/08/2020 Kéo dây vượt ĐZ 22kV XT 473,481 NHO và đấu nối cấp điện TBA Công Ty thủy sản An Hải 2x1500kVAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539305TBA Sinh học Rapid05:00 ngày 29/08/2020 13:00 ngày 29/08/2020 Kéo dây vượt ĐZ 22kV XT 473,481 NHO và đấu nối cấp điện TBA Công Ty thủy sản An Hải 2x1500kVAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539318Mavin Austfeed 205:00 ngày 29/08/2020 13:00 ngày 29/08/2020 Kéo dây vượt ĐZ 22kV XT 473,481 NHO và đấu nối cấp điện TBA Công Ty thủy sản An Hải 2x1500kVAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539340TBA Maubeni Lumber05:00 ngày 29/08/2020 13:00 ngày 29/08/2020 Kéo dây vượt ĐZ 22kV XT 473,481 NHO và đấu nối cấp điện TBA Công Ty thủy sản An Hải 2x1500kVAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539341TBA Công ty Hải Minh05:00 ngày 29/08/2020 13:00 ngày 29/08/2020 Kéo dây vượt ĐZ 22kV XT 473,481 NHO và đấu nối cấp điện TBA Công Ty thủy sản An Hải 2x1500kVAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539822TBA Kính Vĩnh Khang05:00 ngày 29/08/2020 13:00 ngày 29/08/2020 Kéo dây vượt ĐZ 22kV XT 473,481 NHO và đấu nối cấp điện TBA Công Ty thủy sản An Hải 2x1500kVAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539845TBA Đăng kiểm xe cơ giới Bình Định 05:00 ngày 29/08/2020 13:00 ngày 29/08/2020 Kéo dây vượt ĐZ 22kV XT 473,481 NHO và đấu nối cấp điện TBA Công Ty thủy sản An Hải 2x1500kVAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539848TBA FUJIWARA05:00 ngày 29/08/2020 13:00 ngày 29/08/2020 Kéo dây vượt ĐZ 22kV XT 473,481 NHO và đấu nối cấp điện TBA Công Ty thủy sản An Hải 2x1500kVAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539853TBA Vườn Thanh Long05:00 ngày 29/08/2020 13:00 ngày 29/08/2020 Kéo dây vượt ĐZ 22kV XT 473,481 NHO và đấu nối cấp điện TBA Công Ty thủy sản An Hải 2x1500kVAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539864TBA Nước giải khát FLC05:00 ngày 29/08/2020 13:00 ngày 29/08/2020 Kéo dây vượt ĐZ 22kV XT 473,481 NHO và đấu nối cấp điện TBA Công Ty thủy sản An Hải 2x1500kVAĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539745Công ty TNHH MTV SXTMDV Quang Dũng07:30 ngày 29/08/2020 11:30 ngày 29/08/2020 Lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO TBA Bảo Khánh Solar (XĐM)Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục