Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 30/6

06:00' - 30/06/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 30/6.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 30/6 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBC530167Tái Định Cư Nhơn Hòa 206:30 ngày 30/06/2020 17:00 ngày 30/06/2020 Thay thế MC, FCO, tủ điều khiển cụm bù C71/38 XT 471 NTAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBD531035Green Feed 1,206:30 ngày 30/06/2020 17:00 ngày 30/06/2020 Thay thế MC, FCO, tủ điều khiển cụm bù C71/38 XT 471 NTAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBD531074CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI06:30 ngày 30/06/2020 17:00 ngày 30/06/2020 Thay thế MC, FCO, tủ điều khiển cụm bù C71/38 XT 471 NTAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBD531075Nhà Máy Proconco06:30 ngày 30/06/2020 17:00 ngày 30/06/2020 Thay thế MC, FCO, tủ điều khiển cụm bù C71/38 XT 471 NTAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531016Cấp điện KCN Nhơn Hòa 206:30 ngày 30/06/2020 17:00 ngày 30/06/2020 Thay thế MC, FCO, tủ điều khiển cụm bù C71/38 XT 471 NTAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531025Deheus06:30 ngày 30/06/2020 17:00 ngày 30/06/2020 Thay thế MC, FCO, tủ điều khiển cụm bù C71/38 XT 471 NTAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531026ANT 106:30 ngày 30/06/2020 17:00 ngày 30/06/2020 Thay thế MC, FCO, tủ điều khiển cụm bù C71/38 XT 471 NTAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531027ANT 206:30 ngày 30/06/2020 17:00 ngày 30/06/2020 Thay thế MC, FCO, tủ điều khiển cụm bù C71/38 XT 471 NTAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531029Hoàng Anh Gia Lai06:30 ngày 30/06/2020 17:00 ngày 30/06/2020 Thay thế MC, FCO, tủ điều khiển cụm bù C71/38 XT 471 NTAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531030Hoàng Phong06:30 ngày 30/06/2020 17:00 ngày 30/06/2020 Thay thế MC, FCO, tủ điều khiển cụm bù C71/38 XT 471 NTAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531031Đại Việt06:30 ngày 30/06/2020 17:00 ngày 30/06/2020 Thay thế MC, FCO, tủ điều khiển cụm bù C71/38 XT 471 NTAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531032Nam Dương06:30 ngày 30/06/2020 17:00 ngày 30/06/2020 Thay thế MC, FCO, tủ điều khiển cụm bù C71/38 XT 471 NTAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531033Thịnh Phát Kom Tum06:30 ngày 30/06/2020 17:00 ngày 30/06/2020 Thay thế MC, FCO, tủ điều khiển cụm bù C71/38 XT 471 NTAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531036Lâm Nghiệp 1906:30 ngày 30/06/2020 17:00 ngày 30/06/2020 Thay thế MC, FCO, tủ điều khiển cụm bù C71/38 XT 471 NTAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531037NewHope Bình Định06:30 ngày 30/06/2020 17:00 ngày 30/06/2020 Thay thế MC, FCO, tủ điều khiển cụm bù C71/38 XT 471 NTAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531038Hòa Phát Gia Lai06:30 ngày 30/06/2020 17:00 ngày 30/06/2020 Thay thế MC, FCO, tủ điều khiển cụm bù C71/38 XT 471 NTAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531039Lumex Việt Nam06:30 ngày 30/06/2020 17:00 ngày 30/06/2020 Thay thế MC, FCO, tủ điều khiển cụm bù C71/38 XT 471 NTAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531040Hồng Hải06:30 ngày 30/06/2020 17:00 ngày 30/06/2020 Thay thế MC, FCO, tủ điều khiển cụm bù C71/38 XT 471 NTAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531073DEHEUS 206:30 ngày 30/06/2020 17:00 ngày 30/06/2020 Thay thế MC, FCO, tủ điều khiển cụm bù C71/38 XT 471 NTAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531079Japfa Comfeed06:30 ngày 30/06/2020 17:00 ngày 30/06/2020 Thay thế MC, FCO, tủ điều khiển cụm bù C71/38 XT 471 NTAĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539762Võ Thành Long07:00 ngày 30/06/2020 09:45 ngày 30/06/2020 Lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO TBA Vĩnh Lợi 5 (XDM)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539037Đại Phúc07:00 ngày 30/06/2020 17:30 ngày 30/06/2020 Thay mới đường dây 22kv Khoảng cột 286/1 đến C286/22 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539039Hoàng Gia07:00 ngày 30/06/2020 17:30 ngày 30/06/2020 Thay mới đường dây 22kv Khoảng cột 286/1 đến C286/22 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539041Thành Luân07:00 ngày 30/06/2020 17:30 ngày 30/06/2020 Thay mới đường dây 22kv Khoảng cột 286/1 đến C286/22 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539044Vạn Đại07:00 ngày 30/06/2020 17:30 ngày 30/06/2020 Thay mới đường dây 22kv Khoảng cột 286/1 đến C286/22 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539079Xi nghiệp 380_407:00 ngày 30/06/2020 17:30 ngày 30/06/2020 Thay mới đường dây 22kv Khoảng cột 286/1 đến C286/22 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539080Xí nghiệp 380-307:00 ngày 30/06/2020 17:30 ngày 30/06/2020 Thay mới đường dây 22kv Khoảng cột 286/1 đến C286/22 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539081TBA Đá Đại Hữu07:00 ngày 30/06/2020 17:30 ngày 30/06/2020 Thay mới đường dây 22kv Khoảng cột 286/1 đến C286/22 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539084Bao bì Hòa Phát07:00 ngày 30/06/2020 17:30 ngày 30/06/2020 Thay mới đường dây 22kv Khoảng cột 286/1 đến C286/22 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539087TBA Phú Minh Trọng07:00 ngày 30/06/2020 17:30 ngày 30/06/2020 Thay mới đường dây 22kv Khoảng cột 286/1 đến C286/22 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539130Thành Luân 407:00 ngày 30/06/2020 17:30 ngày 30/06/2020 Thay mới đường dây 22kv Khoảng cột 286/1 đến C286/22 - XT 476/PCAĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530304TBA Phước Sơn 207:00 ngày 30/06/2020 10:00 ngày 30/06/2020 - Đấu nối đường dây hạ thế váo TBA (Công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực Tuy Phước năm 2020), Tại TBA Phước Sơn 2(C22T/8) - XT 479/PSO - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Tại TBA Phước Sơn 2(C22T/8) - XT 479/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530381TBA Phụng Sơn 207:00 ngày 30/06/2020 10:00 ngày 30/06/2020 Đấu nối đường dây hạ thế váo TBA (Công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực Tuy Phước năm 2020)Hoãn
Điện Lực Phú TàiFC530431Trần Quang Diệu 207:30 ngày 30/06/2020 11:30 ngày 30/06/2020 Phân ly, san tải ĐZ 0,4kV chống quá tải lưới điệnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530633TBA Liên Trì08:00 ngày 30/06/2020 16:00 ngày 30/06/2020 thay mới đường dây 22kv khoảng cột 286/1 đến 288/2- XT 476/PCAĐã duyệt

 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục