Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 7/5

05:00' - 07/05/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 7/5.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 7/5 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Tuy PhướcHH530324TBA Xay xát gạo Trương Thị Hương07:00 ngày 07/05/2020 12:00 ngày 07/05/2020 Kiểm tra bảo dưỡng TBA theo thuê bao bảo dưỡng khách hàng Tại TBA Xay xát gạo Trương Thị Hương-XT477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH533023TBA Xay xát Gạo Lê Văn Thạnh07:00 ngày 07/05/2020 12:00 ngày 07/05/2020 Kiểm tra bảo dưỡng TBA theo thuê bao bảo dưỡng khách hàng Tại TBA Xay xát gạo Vinh Thạnh-XT471/ANHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530792TBA Ân Sơn07:00 ngày 07/05/2020 17:00 ngày 07/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ22kV từ 133/25 đến C133/48 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530793TBA Đồng Nhà Mười07:00 ngày 07/05/2020 17:00 ngày 07/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ22kV từ 133/25 đến C133/48 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539021TBA Hồ vạn Hội07:00 ngày 07/05/2020 17:00 ngày 07/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ22kV từ 133/25 đến C133/48 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539107TBA Vạn Hội 207:00 ngày 07/05/2020 17:00 ngày 07/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ22kV từ 133/25 đến C133/48 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539108TBA Vạn Hội 107:00 ngày 07/05/2020 17:00 ngày 07/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ22kV từ 133/25 đến C133/48 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539110TBA Vĩnh Đức 2 (Khu giãn dân)07:00 ngày 07/05/2020 17:00 ngày 07/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ22kV từ 133/25 đến C133/48 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539111TBA Vạn Hội 307:00 ngày 07/05/2020 17:00 ngày 07/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ22kV từ 133/25 đến C133/48 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539124TBA Thanh Lương 307:00 ngày 07/05/2020 17:00 ngày 07/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ22kV từ 133/25 đến C133/48 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539125TBA Vạn Hội 407:00 ngày 07/05/2020 17:00 ngày 07/05/2020 Thay dây dẫn ĐZ22kV từ 133/25 đến C133/48 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530103Xóm Tiêu 107:15 ngày 07/05/2020 11:45 ngày 07/05/2020 Dựng cột sang dây 0,4KV( Thay cột bị nứt)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530251TBA Bình Hòa 307:15 ngày 07/05/2020 15:15 ngày 07/05/2020 - Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020); - Lắp LBS-C tại C66/1- XT472/C71Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530256TBA Thuận Hòa 107:15 ngày 07/05/2020 15:15 ngày 07/05/2020 - Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020); - Lắp LBS-C tại C66/1- XT472/C71Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530257TBA Thuận Hòa 207:15 ngày 07/05/2020 15:15 ngày 07/05/2020 - Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020); - Lắp LBS-C tại C66/1- XT472/C71Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC532024TBA UB Bình Hòa07:15 ngày 07/05/2020 15:15 ngày 07/05/2020 - Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020); - Lắp LBS-C tại C66/1- XT472/C71Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC532026TBA KTM Trường Định07:15 ngày 07/05/2020 15:15 ngày 07/05/2020 - Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020); - Lắp LBS-C tại C66/1- XT472/C71Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC532027TBA Trường Định07:15 ngày 07/05/2020 15:15 ngày 07/05/2020 - Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020); - Lắp LBS-C tại C66/1- XT472/C71Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC532029TBA An Dõng07:15 ngày 07/05/2020 15:15 ngày 07/05/2020 - Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020); - Lắp LBS-C tại C66/1- XT472/C71Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC532035TBA Vân Tường07:15 ngày 07/05/2020 15:15 ngày 07/05/2020 - Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020); - Lắp LBS-C tại C66/1- XT472/C71Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538034TBA Trường Định 207:15 ngày 07/05/2020 15:15 ngày 07/05/2020 - Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020); - Lắp LBS-C tại C66/1- XT472/C71Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538036TBA Dương Long 207:15 ngày 07/05/2020 15:15 ngày 07/05/2020 - Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020); - Lắp LBS-C tại C66/1- XT472/C71Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538045TBA An Chánh 207:15 ngày 07/05/2020 15:15 ngày 07/05/2020 - Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020); - Lắp LBS-C tại C66/1- XT472/C71Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538052TBA Vân Tường 207:15 ngày 07/05/2020 15:15 ngày 07/05/2020 - Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020); - Lắp LBS-C tại C66/1- XT472/C71Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538057TBA UB Bình Hòa 207:15 ngày 07/05/2020 15:15 ngày 07/05/2020 - Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV ( SCL 2020); - Lắp LBS-C tại C66/1- XT472/C71Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục