Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 7/7

04:35' - 07/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 7/7.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 7/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530825Vũ Bảo05:15 ngày 07/07/2020 07:15 ngày 07/07/2020 Xử lý tiếp xúc ATM Tổng TBAĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530241TBA Chợ Tuy Phước.06:30 ngày 07/07/2020 17:00 ngày 07/07/2020 - Đấu nối cáp ngầm, thu hồi cột và di dời lưới điện mở rộng tỉnh lộ 640 (phục vụ công tác đại hội Đảng các cấp huyện Tuy Phước) Tại khoảng cột C116 và C119/1 - XT 481/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530242TBA Xưởng Cưa.06:30 ngày 07/07/2020 17:00 ngày 07/07/2020 - Đấu nối cáp ngầm, thu hồi cột và di dời lưới điện mở rộng tỉnh lộ 640 (phục vụ công tác đại hội Đảng các cấp huyện Tuy Phước) Tại khoảng cột C116 và C119/1 - XT 481/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530243TBA Trường úc.06:30 ngày 07/07/2020 17:00 ngày 07/07/2020 - Đấu nối cáp ngầm, thu hồi cột và di dời lưới điện mở rộng tỉnh lộ 640 (phục vụ công tác đại hội Đảng các cấp huyện Tuy Phước) Tại khoảng cột C116 và C119/1 - XT 481/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530244TBA Trường úc 2.06:30 ngày 07/07/2020 17:00 ngày 07/07/2020 - Đấu nối cáp ngầm, thu hồi cột và di dời lưới điện mở rộng tỉnh lộ 640 (phục vụ công tác đại hội Đảng các cấp huyện Tuy Phước) Tại khoảng cột C116 và C119/1 - XT 481/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530247TBA Tuy Phước 3.06:30 ngày 07/07/2020 17:00 ngày 07/07/2020 - Đấu nối cáp ngầm, thu hồi cột và di dời lưới điện mở rộng tỉnh lộ 640 (phục vụ công tác đại hội Đảng các cấp huyện Tuy Phước) Tại khoảng cột C116 và C119/1 - XT 481/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530249TBA Tuy Phuoc 506:30 ngày 07/07/2020 17:00 ngày 07/07/2020 - Đấu nối cáp ngầm, thu hồi cột và di dời lưới điện mở rộng tỉnh lộ 640 (phục vụ công tác đại hội Đảng các cấp huyện Tuy Phước) Tại khoảng cột C116 và C119/1 - XT 481/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530360TBA Thanh Niên06:30 ngày 07/07/2020 17:00 ngày 07/07/2020 - Đấu nối cáp ngầm, thu hồi cột và di dời lưới điện mở rộng tỉnh lộ 640 (phục vụ công tác đại hội Đảng các cấp huyện Tuy Phước) Tại khoảng cột C116 và C119/1 - XT 481/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530389TBA Phong Thạnh06:30 ngày 07/07/2020 17:00 ngày 07/07/2020 - Đấu nối cáp ngầm, thu hồi cột và di dời lưới điện mở rộng tỉnh lộ 640 (phục vụ công tác đại hội Đảng các cấp huyện Tuy Phước) Tại khoảng cột C116 và C119/1 - XT 481/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH530321TBA Kho Bạc06:30 ngày 07/07/2020 17:00 ngày 07/07/2020 - Đấu nối cáp ngầm, thu hồi cột và di dời lưới điện mở rộng tỉnh lộ 640 (phục vụ công tác đại hội Đảng các cấp huyện Tuy Phước) Tại khoảng cột C116 và C119/1 - XT 481/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH530333Nhà Hàng Yến Tùng06:30 ngày 07/07/2020 17:00 ngày 07/07/2020 - Đấu nối cáp ngầm, thu hồi cột và di dời lưới điện mở rộng tỉnh lộ 640 (phục vụ công tác đại hội Đảng các cấp huyện Tuy Phước) Tại khoảng cột C116 và C119/1 - XT 481/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH532047Bưu Cục Tuy Phước06:30 ngày 07/07/2020 17:00 ngày 07/07/2020 - Đấu nối cáp ngầm, thu hồi cột và di dời lưới điện mở rộng tỉnh lộ 640 (phục vụ công tác đại hội Đảng các cấp huyện Tuy Phước) Tại khoảng cột C116 và C119/1 - XT 481/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH532049Ủy Ban Tuy Phước06:30 ngày 07/07/2020 17:00 ngày 07/07/2020 - Đấu nối cáp ngầm, thu hồi cột và di dời lưới điện mở rộng tỉnh lộ 640 (phục vụ công tác đại hội Đảng các cấp huyện Tuy Phước) Tại khoảng cột C116 và C119/1 - XT 481/PSOĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538199GÒ ĐỆ 207:00 ngày 07/07/2020 08:20 ngày 07/07/2020 Thay ATM tổng TBAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530201TBA Tân Lệ 207:00 ngày 07/07/2020 17:00 ngày 07/07/2020 Dựng chen cột,và thay dây dẫn đường dây 22KV cột C47/30 đến C47/43 -XT 472/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530202TBA Tân Hòa 307:00 ngày 07/07/2020 17:00 ngày 07/07/2020 Dựng chen cột,và thay dây dẫn đường dây 22KV cột C47/30 đến C47/43 -XT 472/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530244TBA Kiều Hiệp 07:00 ngày 07/07/2020 13:00 ngày 07/07/2020 Dựng chen cột,và thay dây dẫn đường dây 22KV khoảng cột C47 đến C47/1 -XT 472/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530254TBA Tân Lệ07:00 ngày 07/07/2020 17:00 ngày 07/07/2020 Dựng chen cột,và thay dây dẫn đường dây 22KV cột C47/30 đến C47/43 -XT 472/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530255TBA Hữu Hạnh07:00 ngày 07/07/2020 17:00 ngày 07/07/2020 Dựng chen cột,và thay dây dẫn đường dây 22KV cột C47/30 đến C47/43 -XT 472/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530257TBA Tân Hòa07:00 ngày 07/07/2020 13:00 ngày 07/07/2020 Dựng chen cột,và thay dây dẫn đường dây 22KV khoảng cột C47 đến C47/1 -XT 472/PCAĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530304TBA Phước Sơn 207:00 ngày 07/07/2020 10:00 ngày 07/07/2020 - đấu nối đường dây hạ thế váo TBA (Công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực Tuy Phước năm 2020) Tại TBA Phước Sơn 2(C22T/8) - XT 479/PSO - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Tại TBA Phước Sơn 2(C22T/8) - XT 479/PSOĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530335Nguyễn Thái Học 207:10 ngày 07/07/2020 11:50 ngày 07/07/2020 Sang tải TBA Nguyễn Thái Học 2, TBA Thanh Niên 2 qua TBA thanh Niên 4Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530338Thanh Niên 207:10 ngày 07/07/2020 11:50 ngày 07/07/2020 Sang tải TBA Nguyễn Thái Học 2, TBA Thanh Niên 2 qua TBA thanh Niên 4Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539105TBA Bàu Đá07:10 ngày 07/07/2020 09:30 ngày 07/07/2020 Thay MBA thuộc TBA Bàu ĐáĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAD539181Nhánh rẽ TBA Cảng Quy Nhơn 307:30 ngày 07/07/2020 10:30 ngày 07/07/2020 Tháo lèo ,thu hồi ĐZ 22KV và cáp ngầmĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539155TBA Bảo Đảm HH07:30 ngày 07/07/2020 10:30 ngày 07/07/2020 Tháo lèo ,thu hồi ĐZ 22KV và cáp ngầmĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539158TBA XN ÔXy 1/407:30 ngày 07/07/2020 10:30 ngày 07/07/2020 Tháo lèo ,thu hồi ĐZ 22KV và cáp ngầmĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539166TBA Cảng QN07:30 ngày 07/07/2020 10:30 ngày 07/07/2020 Tháo lèo ,thu hồi ĐZ 22KV và cáp ngầmĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539167TBA Cảng QN207:30 ngày 07/07/2020 10:30 ngày 07/07/2020 Tháo lèo ,thu hồi ĐZ 22KV và cáp ngầmĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539169TBA Cấp nước Cảng07:30 ngày 07/07/2020 10:30 ngày 07/07/2020 Tháo lèo ,thu hồi ĐZ 22KV và cáp ngầmĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539171TBA CN Hóa Dầu ĐN07:30 ngày 07/07/2020 10:30 ngày 07/07/2020 Tháo lèo ,thu hồi ĐZ 22KV và cáp ngầmĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539172TBA Dăm Bạch Đàn07:30 ngày 07/07/2020 10:30 ngày 07/07/2020 Tháo lèo ,thu hồi ĐZ 22KV và cáp ngầmĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539174TBA Kho XDầu07:30 ngày 07/07/2020 10:30 ngày 07/07/2020 Tháo lèo ,thu hồi ĐZ 22KV và cáp ngầmĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539177TBA CTy CP XNK Minh Đạt07:30 ngày 07/07/2020 10:30 ngày 07/07/2020 Tháo lèo ,thu hồi ĐZ 22KV và cáp ngầmĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539180TBA Hải Quan Cảng Quy Nhơn07:30 ngày 07/07/2020 10:30 ngày 07/07/2020 Tháo lèo ,thu hồi ĐZ 22KV và cáp ngầmĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539289TBA Thành Thành Công07:30 ngày 07/07/2020 10:30 ngày 07/07/2020 Tháo lèo ,thu hồi ĐZ 22KV và cáp ngầmĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539291TBA Trung chuyển xi măng07:30 ngày 07/07/2020 10:30 ngày 07/07/2020 Tháo lèo ,thu hồi ĐZ 22KV và cáp ngầmĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539315TBA Xi măng VICEM Hải Vân07:30 ngày 07/07/2020 10:30 ngày 07/07/2020 Tháo lèo ,thu hồi ĐZ 22KV và cáp ngầmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539085Xí Nghiệp Đá07:30 ngày 07/07/2020 12:00 ngày 07/07/2020 Nâng CĐC xử lý khoảng cách pha đất ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B511Đá Mỹ Thịnh07:30 ngày 07/07/2020 12:00 ngày 07/07/2020 Nâng CĐC xử lý khoảng cách pha đất ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530306TBA Bùi Thị Xuân08:00 ngày 07/07/2020 12:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA TBA Bùi Thị Xuân - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC532029TBA An Dõng08:00 ngày 07/07/2020 09:45 ngày 07/07/2020 Kéo dây và đấu lèo từ C102/5/11/1 lộ 1 đến C204/4 lộ 2 TBA An Dõng - XT 472/C71Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539133Phước An Thạnh 208:30 ngày 07/07/2020 09:30 ngày 07/07/2020 Thay định kỳ TI TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532194TBA Phú Hữu 308:30 ngày 07/07/2020 11:20 ngày 07/07/2020 Thay MBA thuộc TBA Phú Hữu 3Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538201TÂN DÂN08:40 ngày 07/07/2020 10:00 ngày 07/07/2020 Thay ATM lộ BắcĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530411TBA Phú Xuân 109:00 ngày 07/07/2020 12:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA TBA Phú Xuân - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539186Hà Thanh10:30 ngày 07/07/2020 11:30 ngày 07/07/2020 Thay định kỳ TI TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC532025Khu Tái Định Cư QL 1D13:30 ngày 07/07/2020 14:30 ngày 07/07/2020 Thay định kỳ TI KH chuyên dùngĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục