Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 8/6

11:02' - 08/06/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định hôm nay 8/6.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 8/6 như sau:

 

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Tuy PhướcHC530260TBA Tùng Giản II05:00 ngày 08/06/2021 13:30 ngày 08/06/2021 Thay dây dẫn, thu hồi cột từ C65/1 - C65/14 XT 473/PSOHoãn
Điện lực Tuy PhướcHC530285TBA Tư Cung05:00 ngày 08/06/2021 13:30 ngày 08/06/2021 Thay dây dẫn, thu hồi cột từ C65/1 - C65/14 XT 473/PSOHoãn
Điện lực Tuy PhướcHC530286TBA Thanh Quang05:00 ngày 08/06/2021 13:30 ngày 08/06/2021 Thay dây dẫn, thu hồi cột từ C65/1 - C65/14 XT 473/PSOHoãn
Điện lực Tuy PhướcHC530301TBA Thanh Quang 205:00 ngày 08/06/2021 13:30 ngày 08/06/2021 Thay dây dẫn, thu hồi cột từ C65/1 - C65/14 XT 473/PSOHoãn
Điện lực Tuy PhướcHC530323TBA Gò Bồi05:00 ngày 08/06/2021 13:30 ngày 08/06/2021 Thay dây dẫn, thu hồi cột từ C65/1 - C65/14 XT 473/PSOHoãn
Điện lực Phù MỹEC538022CHÂU TRÚC06:00 ngày 08/06/2021 10:45 ngày 08/06/2021 Thay tủ điện, cùm xà (SCL)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530367TBA Thắng Công06:30 ngày 08/06/2021 08:15 ngày 08/06/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530368TBA Thắng Công 206:30 ngày 08/06/2021 08:15 ngày 08/06/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530369TBA Phụ Ngọc06:30 ngày 08/06/2021 08:15 ngày 08/06/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530370TBA Mỹ Thạnh06:30 ngày 08/06/2021 08:15 ngày 08/06/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530371TBA Hòa Mỹ06:30 ngày 08/06/2021 08:15 ngày 08/06/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530372TBA Nhơn Nghĩa Đông06:30 ngày 08/06/2021 08:15 ngày 08/06/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530372TBA Nhơn Nghĩa Đông06:30 ngày 08/06/2021 17:15 ngày 08/06/2021 Đại tu TBAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530373TBA Nhơn Nghĩa Tây06:30 ngày 08/06/2021 08:15 ngày 08/06/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530374TBA An Thái06:30 ngày 08/06/2021 08:15 ngày 08/06/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530446Phụ Ngọc 206:30 ngày 08/06/2021 08:15 ngày 08/06/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530582An Thái 206:30 ngày 08/06/2021 08:15 ngày 08/06/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530583An Thái 306:30 ngày 08/06/2021 08:15 ngày 08/06/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530584An Thái 506:30 ngày 08/06/2021 08:15 ngày 08/06/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530588An Thái 406:30 ngày 08/06/2021 08:15 ngày 08/06/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530590Nhơn Nghĩa Tây 206:30 ngày 08/06/2021 08:15 ngày 08/06/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530591Thái Thuận06:30 ngày 08/06/2021 08:15 ngày 08/06/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530592Hòa Mỹ 206:30 ngày 08/06/2021 08:15 ngày 08/06/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530593Thắng Công 306:30 ngày 08/06/2021 08:15 ngày 08/06/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC530321TBA Mỹ Bình 407:00 ngày 08/06/2021 13:30 ngày 08/06/2021 Đại tu ĐZ 22kV nhánh rẽ Mỹ Bình 3Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533116TBA Mỹ Bình 307:00 ngày 08/06/2021 13:30 ngày 08/06/2021 Đại tu ĐZ 22kV nhánh rẽ Mỹ Bình 3Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539089TBA Cấp nước Mỹ Bình ( UBND Xã TQB)07:00 ngày 08/06/2021 13:30 ngày 08/06/2021 Đại tu ĐZ 22kV nhánh rẽ Mỹ Bình 3Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530281TĐC Xóm Cổng07:15 ngày 08/06/2021 11:00 ngày 08/06/2021 Di dời cột điện và ĐZ 0,4kVHoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539950TBA LAMER07:15 ngày 08/06/2021 11:45 ngày 08/06/2021 Thay hệ thống đo đếm TBA Lamer 1Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530707TBA Phú Hậu 207:15 ngày 08/06/2021 13:00 ngày 08/06/2021 - Tháo, đấu lèo,bọc đường dây xà đỉnh đầu trên 03FCO TBA - Thi công đại tu TBA ( SCL)Hoãn
Điện Lực Phù CátGC530719TBA Núi Bà07:30 ngày 08/06/2021 11:30 ngày 08/06/2021 Di dời đường dây 0.4kv phục vụ tuyến đường KT ĐT 639 - Cột 202 TBA Núi Bà - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH537010Nguyên Liệu Giấy 308:00 ngày 08/06/2021 09:30 ngày 08/06/2021 Thay định kỳ HT đo đếm TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH534010NTCN Cát Hải08:00 ngày 08/06/2021 10:00 ngày 08/06/2021 Tháo thu hồi đường dây 22kv NR Trần Văn Thơi Cột C398/4/3 NR nuôi tôm Trần Văn Thơi - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH534018DNTN An Kim ( Trạm nuôi tôm số 2)08:00 ngày 08/06/2021 10:00 ngày 08/06/2021 Tháo thu hồi đường dây 22kv NR Trần Văn Thơi Cột C398/4/3 NR nuôi tôm Trần Văn Thơi - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH534025Thuỷ sản xanh08:00 ngày 08/06/2021 10:00 ngày 08/06/2021 Tháo thu hồi đường dây 22kv NR Trần Văn Thơi Cột C398/4/3 NR nuôi tôm Trần Văn Thơi - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH534029Nuôi tôm Trần Văn Thơi08:00 ngày 08/06/2021 10:00 ngày 08/06/2021 Tháo thu hồi đường dây 22kv NR Trần Văn Thơi Cột C398/4/3 NR nuôi tôm Trần Văn Thơi - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519022TBA Thôn 2 Ân Nghĩa09:14 ngày 08/06/2021 11:14 ngày 08/06/2021  Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519064TBA Thôn 2/1 An toàn09:14 ngày 08/06/2021 11:14 ngày 08/06/2021  Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519065TBA Thôn 2/2 An Toàn09:14 ngày 08/06/2021 11:14 ngày 08/06/2021  Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519066TBA Thôn 3 An Toàn09:14 ngày 08/06/2021 11:14 ngày 08/06/2021  Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để cập nhật lịch cắt điện Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục