Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 9/6

07:40' - 09/06/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định hôm nay 9/6.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 9/6 như sau:

Chi tiết lịch cắt điện tại Bình Định hôm nay 9/6 cập nhật mới nhất cụ thể như sau:

Điện lực Mã trạm Tên trạm Từ Đến Lý do Tình trạng 
Điện Lực Quy Nhơn AC532030 Tống Phước Phổ 05:30 ngày 09/06/2021 07:00 ngày 09/06/2021 Xử lý tiếp xúc đầu dưới ATM Lộ Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530221 TBA Ngô Mây 1 06:45 ngày 09/06/2021 11:15 ngày 09/06/2021 Đại Tu TBA Ngô Mấy 1 XT473/PCA Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530819 Vinh Kiên 06:45 ngày 09/06/2021 11:15 ngày 09/06/2021 Đại Tu TBA Vinh Kiên XT478/PCA Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530855 Khánh Lộc 2 06:45 ngày 09/06/2021 11:15 ngày 09/06/2021 Đại Tu TBA Vinh Kiên XT478/PCA Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530555 Bả Canh 3 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Đại tu TBA( Thay 3 FCO) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530556 Bả Canh 4 07:00 ngày 09/06/2021 16:30 ngày 09/06/2021 Đại tu TBA Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530558 Bả Canh 5 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Đại tu TBA( Thay 3 FCO) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530409 TBA Hóc Bợm 2 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530410 TBA Hóc Bợm 1 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC534040 TBA Lucky Star 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC534055 TBA Gò Đo 2 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC534062 TBA Bình Nghi 5 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC538039 TBA Đồng Tiến 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC538042 TBA Cây Xoài 2 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534036 TBA Gạch Ngói An Phú 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534037 TBA Bãi xử lý CTR 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534039 TBA Long Vũ 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534040 TBA Hoàng Mai 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534042 TBA Thành Đạt 2 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534043 TBA Hùng Vương 2 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534044 TBA Gạch Trung Tín 2 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534046 TBA Gạch ngói Minh Tâm 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534051 TBA Hiệp Hưng 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534067 TBA Chiếu Sáng Số 1 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539003 TBA Hai Mai 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539004 TBA NM Cơ Khí Hùng Vương 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539058 TBA Mỹ Cúc 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539063 TBA Gạch Trung Tín 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539064 TBA Gạch ngói Thành Đạt 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539069 TBA Gạch Tuấn Hùng 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539070 TBA Hai Cảnh 07:00 ngày 09/06/2021 10:30 ngày 09/06/2021 Xử lý cột mất an toàn C46-XT484/TSO Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530275 Đông Định 07:10 ngày 09/06/2021 16:30 ngày 09/06/2021 Đại Tu TBA Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530276 Đông Định 2 07:10 ngày 09/06/2021 16:30 ngày 09/06/2021 Đại Tu TBA Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539134 TBA Nước Xáng 4 (Trạm 4) 08:10 ngày 09/06/2021 10:00 ngày 09/06/2021 Thay thế định kỳ hệ thống đo đếm TBA Nước Xáng 4 XT471 HNH Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC573215 TBA Gia An 2 08:30 ngày 09/06/2021 13:00 ngày 09/06/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline để căng lại dây dẫn ĐZ 22kV nhánh rẽ Gia An 2 Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530340 Trường Cửu 2 10:30 ngày 09/06/2021 14:00 ngày 09/06/2021 Thay DCL Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530344 Hồ Cá XBT 10:30 ngày 09/06/2021 14:00 ngày 09/06/2021 Thay DCL Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530345 Cù Lâm XBT 10:30 ngày 09/06/2021 14:00 ngày 09/06/2021 Thay DCL Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530346 Vòng Thành XBT 10:30 ngày 09/06/2021 14:00 ngày 09/06/2021 Thay DCL Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530347 Tân Lập XBT 10:30 ngày 09/06/2021 14:00 ngày 09/06/2021 Thay DCL Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530348 Trường Cửu XBT 10:30 ngày 09/06/2021 14:00 ngày 09/06/2021 Thay DCL Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530349 An Thành Nam XBT 10:30 ngày 09/06/2021 14:00 ngày 09/06/2021 Thay DCL Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530360 Nam Tượng 2 10:30 ngày 09/06/2021 14:00 ngày 09/06/2021 Thay DCL Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530361 Tân Lập 2 10:30 ngày 09/06/2021 14:00 ngày 09/06/2021 Thay DCL Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530362 Nhơn Lộc 2 10:30 ngày 09/06/2021 14:00 ngày 09/06/2021 Thay DCL Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530377 Nhơn Lộc 3 XBT 10:30 ngày 09/06/2021 14:00 ngày 09/06/2021 Thay DCL Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530441 TBA Tân Lập 3 10:30 ngày 09/06/2021 14:00 ngày 09/06/2021 Thay DCL Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530445 TBA Nam Tượng 1 10:30 ngày 09/06/2021 14:00 ngày 09/06/2021 Thay DCL Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530447 Thọ Sơn 3 10:30 ngày 09/06/2021 14:00 ngày 09/06/2021 Thay DCL Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BD531024 Nhà máy C.P Bình Định 10:30 ngày 09/06/2021 14:00 ngày 09/06/2021 Thay DCL Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BD531076 Ống thép Hoa Sen Bình Định 10:30 ngày 09/06/2021 14:00 ngày 09/06/2021 Thay DCL Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH531021 Cấp điện Khu Công Nghiệp Nhơn Hòa 10:30 ngày 09/06/2021 14:00 ngày 09/06/2021 Thay DCL Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH531023 NM Thức ăn gia súc Bình Định 10:30 ngày 09/06/2021 14:00 ngày 09/06/2021 Thay DCL Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH533022 Bưu cục Lộc Thọ 10:30 ngày 09/06/2021 14:00 ngày 09/06/2021 Thay DCL Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH534011 TBA Tiệc cưới Trọng Phát 10:30 ngày 09/06/2021 14:00 ngày 09/06/2021 Thay DCL Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530340 Trường Cửu 2 11:00 ngày 09/06/2021 13:30 ngày 09/06/2021 Xử lý truyền động DCL Hoãn
Điện lực An Nhơn BC530344 Hồ Cá XBT 11:00 ngày 09/06/2021 13:30 ngày 09/06/2021 Xử lý truyền động DCL Hoãn
Điện lực An Nhơn BC530345 Cù Lâm XBT 11:00 ngày 09/06/2021 13:30 ngày 09/06/2021 Xử lý truyền động DCL Hoãn
Điện lực An Nhơn BC530346 Vòng Thành XBT 11:00 ngày 09/06/2021 13:30 ngày 09/06/2021 Xử lý truyền động DCL Hoãn
Điện lực An Nhơn BC530347 Tân Lập XBT 11:00 ngày 09/06/2021 13:30 ngày 09/06/2021 Xử lý truyền động DCL Hoãn
Điện lực An Nhơn BC530348 Trường Cửu XBT 11:00 ngày 09/06/2021 13:30 ngày 09/06/2021 Xử lý truyền động DCL Hoãn
Điện lực An Nhơn BC530349 An Thành Nam XBT 11:00 ngày 09/06/2021 13:30 ngày 09/06/2021 Xử lý truyền động DCL Hoãn
Điện lực An Nhơn BC530360 Nam Tượng 2 11:00 ngày 09/06/2021 13:30 ngày 09/06/2021 Xử lý truyền động DCL Hoãn
Điện lực An Nhơn BC530361 Tân Lập 2 11:00 ngày 09/06/2021 13:30 ngày 09/06/2021 Xử lý truyền động DCL Hoãn
Điện lực An Nhơn BC530362 Nhơn Lộc 2 11:00 ngày 09/06/2021 13:30 ngày 09/06/2021 Xử lý truyền động DCL Hoãn
Điện lực An Nhơn BC530377 Nhơn Lộc 3 XBT 11:00 ngày 09/06/2021 13:30 ngày 09/06/2021 Xử lý truyền động DCL Hoãn
Điện lực An Nhơn BC530441 TBA Tân Lập 3 11:00 ngày 09/06/2021 13:30 ngày 09/06/2021 Xử lý truyền động DCL Hoãn
Điện lực An Nhơn BC530445 TBA Nam Tượng 1 11:00 ngày 09/06/2021 13:30 ngày 09/06/2021 Xử lý truyền động DCL Hoãn
Điện lực An Nhơn BC530447 Thọ Sơn 3 11:00 ngày 09/06/2021 13:30 ngày 09/06/2021 Xử lý truyền động DCL Hoãn
Điện lực An Nhơn BD531024 Nhà máy C.P Bình Định 11:00 ngày 09/06/2021 13:30 ngày 09/06/2021 Xử lý truyền động DCL Hoãn
Điện lực An Nhơn BD531076 Ống thép Hoa Sen Bình Định 11:00 ngày 09/06/2021 13:30 ngày 09/06/2021 Xử lý truyền động DCL Hoãn
Điện lực An Nhơn BH531021 Cấp điện Khu Công Nghiệp Nhơn Hòa 11:00 ngày 09/06/2021 13:30 ngày 09/06/2021 Xử lý truyền động DCL Hoãn
Điện lực An Nhơn BH531023 NM Thức ăn gia súc Bình Định 11:00 ngày 09/06/2021 13:30 ngày 09/06/2021 Xử lý truyền động DCL Hoãn
Điện lực An Nhơn BH533022 Bưu cục Lộc Thọ 11:00 ngày 09/06/2021 13:30 ngày 09/06/2021 Xử lý truyền động DCL Hoãn
Điện lực An Nhơn BH534011 TBA Tiệc cưới Trọng Phát 11:00 ngày 09/06/2021 13:30 ngày 09/06/2021 Xử lý truyền động DCL Hoãn
Điện Lực Phú Tài FC530241 Nhơn Phú 1 14:00 ngày 09/06/2021 16:15 ngày 09/06/2021 Xử lý tiếp xúc lèo rẽ nhánh ĐZ 0,4kV Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC537148 TBA Ngọc Sơn 14:45 ngày 09/06/2021 16:15 ngày 09/06/2021 Đấu nối ĐZ 0,4kV và lắp đặt hệ thống đo đếm mua bán điện phục vụ công tác bơm chống hạn vụ hè thu năm 2021 Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật lịch cắt điện Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục