Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 9/7

04:30' - 09/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 9/7.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 9/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Tuy PhướcHC530264TBA Tân Mỹ06:30 ngày 09/07/2020 18:00 ngày 09/07/2020 - Đại tu đường dây 22kV (thay boulon xà, thay cách điện) để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp Tại khoảng cột C89-C124-XT477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530267TBA Bình Lâm06:30 ngày 09/07/2020 18:00 ngày 09/07/2020 - Đại tu đường dây 22kV (thay boulon xà, thay cách điện) để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp Tại khoảng cột C89-C124-XT477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530275TBA Tú Thủy06:30 ngày 09/07/2020 18:00 ngày 09/07/2020 - Đại tu đường dây 22kV (thay boulon xà, thay cách điện) để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp Tại khoảng cột C89-C124-XT477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530297TBA Bình Lâm 206:30 ngày 09/07/2020 18:00 ngày 09/07/2020 - Đại tu đường dây 22kV (thay boulon xà, thay cách điện) để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp Tại khoảng cột C89-C124-XT477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530320TBA Hữu Thành06:30 ngày 09/07/2020 18:00 ngày 09/07/2020 - Đại tu đường dây 22kV (thay boulon xà, thay cách điện) để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp Tại khoảng cột C89-C124-XT477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530341Trạm Tú Thủy 206:30 ngày 09/07/2020 18:00 ngày 09/07/2020 - Đại tu đường dây 22kV (thay boulon xà, thay cách điện) để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp Tại khoảng cột C89-C124-XT477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530387TBA Kim Xuyên06:30 ngày 09/07/2020 18:00 ngày 09/07/2020 - Đại tu đường dây 22kV (thay boulon xà, thay cách điện) để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp Tại khoảng cột C89-C124-XT477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530390TBA Đồng Quang06:30 ngày 09/07/2020 18:00 ngày 09/07/2020 - Đại tu đường dây 22kV (thay boulon xà, thay cách điện) để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp Tại khoảng cột C89-C124-XT477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH530344DNTN Ông Thọ06:30 ngày 09/07/2020 18:00 ngày 09/07/2020 - Đại tu đường dây 22kV (thay boulon xà, thay cách điện) để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp Tại khoảng cột C89-C124-XT477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537040Nho Lâm06:30 ngày 09/07/2020 18:00 ngày 09/07/2020 - Đại tu đường dây 22kV (thay boulon xà, thay cách điện) để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp Tại khoảng cột C89-C124-XT477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537042Háo Lễ 106:30 ngày 09/07/2020 18:00 ngày 09/07/2020 - Đại tu đường dây 22kV (thay boulon xà, thay cách điện) để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp Tại khoảng cột C89-C124-XT477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537057Tống Võ06:30 ngày 09/07/2020 18:00 ngày 09/07/2020 - Đại tu đường dây 22kV (thay boulon xà, thay cách điện) để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp Tại khoảng cột C89-C124-XT477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537068Nho Lâm 206:30 ngày 09/07/2020 18:00 ngày 09/07/2020 - Đại tu đường dây 22kV (thay boulon xà, thay cách điện) để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp Tại khoảng cột C89-C124-XT477/ANHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537071Lương Quang06:30 ngày 09/07/2020 18:00 ngày 09/07/2020 - Đại tu đường dây 22kV (thay boulon xà, thay cách điện) để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp Tại khoảng cột C89-C124-XT477/ANHĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530124Nhơn Thọ 1 XBT07:00 ngày 09/07/2020 11:00 ngày 09/07/2020 Thay PA bị hỏngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530804TBA Nhơn Hòa 107:00 ngày 09/07/2020 10:00 ngày 09/07/2020 Đấu nối đầu trên FCO NR ĐZ 22 KV xây dựng mớiĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530805Phụ Quang07:00 ngày 09/07/2020 10:00 ngày 09/07/2020 Đấu nối đầu trên FCO NR ĐZ 22 KV xây dựng mớiĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530806TBA Bầu Gốc07:00 ngày 09/07/2020 10:00 ngày 09/07/2020 Đấu nối đầu trên FCO NR ĐZ 22 KV xây dựng mớiĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530807Hòa Nghi07:00 ngày 09/07/2020 10:00 ngày 09/07/2020 Đấu nối đầu trên FCO NR ĐZ 22 KV xây dựng mớiĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530808TBA An Lộc07:00 ngày 09/07/2020 10:00 ngày 09/07/2020 Đấu nối đầu trên FCO NR ĐZ 22 KV xây dựng mớiĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530809TBA An Lộc 207:00 ngày 09/07/2020 10:00 ngày 09/07/2020 Đấu nối đầu trên FCO NR ĐZ 22 KV xây dựng mớiĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530810TBA Nhơn Hòa 307:00 ngày 09/07/2020 10:00 ngày 09/07/2020 Đấu nối đầu trên FCO NR ĐZ 22 KV xây dựng mớiĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530820TBA An Lộc 307:00 ngày 09/07/2020 10:00 ngày 09/07/2020 Đấu nối đầu trên FCO NR ĐZ 22 KV xây dựng mớiĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531001Đài hướng dẫn bay - K207:00 ngày 09/07/2020 10:00 ngày 09/07/2020 Đấu nối đầu trên FCO NR ĐZ 22 KV xây dựng mớiĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539091TBA Phú An 207:00 ngày 09/07/2020 11:30 ngày 09/07/2020 Thay công tơ tiếp nhận lưới điện HANT HTX Bình Phú 1- Xã Tây Xuân.Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530333Võ Lai07:15 ngày 09/07/2020 11:45 ngày 09/07/2020 Sang tải TBA Mộc Ngô Mây, TBA Nguyễn Thái Học 3 qua TBA Hoàng Văn Thụ 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530560Mộc Ngô Mây07:15 ngày 09/07/2020 11:45 ngày 09/07/2020 Sang tải TBA Mộc Ngô Mây, TBA Nguyễn Thái Học 3 qua TBA Hoàng Văn Thụ 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530567Nguyễn Thái Học 307:15 ngày 09/07/2020 11:45 ngày 09/07/2020 Sang tải TBA Mộc Ngô Mây, TBA Nguyễn Thái Học 3 qua TBA Hoàng Văn Thụ 2Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573202TBA Diễn Khánh07:15 ngày 09/07/2020 08:45 ngày 09/07/2020 Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV TBA Diễn Khánh (XDCB)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539077TBA Thượng Giang08:00 ngày 09/07/2020 11:00 ngày 09/07/2020 Thay MBA Thượng Giang - XT471/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530449Lê Thánh Tôn 208:30 ngày 09/07/2020 12:00 ngày 09/07/2020 Dựng cột chen ,lắp xà ,đấu nối vào ĐZ 22KV cấp điệnTBA Chiếu sáng Xuân Diệu 2Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530403TBA Trần Quang Diệu 209:00 ngày 09/07/2020 11:00 ngày 09/07/2020 Thay MBA Trần Quang Diệu 2 - XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539090TBA Phú An 113:30 ngày 09/07/2020 17:00 ngày 09/07/2020 Thay công tơ tiếp nhận lưới điện HANT HTX Bình Phú 1- Xã Tây Xuân.Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục