Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 10/7

12:01' - 09/07/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 10/7.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 10/7 như sau:

Chi tiết lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 10/7 như sau:

ĐIỆN LỰC       MÃ TRẠM            TÊN TRẠM      TỪ       ĐẾN     LÝ DO  TÌNH TRẠNG
Điện lực An Nhơn BH538005 Tân Ánh Dương 07:00 ngày 10/07/2021 14:15 ngày 10/07/2021 Đấu nối ĐZ 22 KV và TBA xây dựng mới Tân Ánh Dương 2 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC533194 TBA Tăng Long 2 07:00 ngày 10/07/2021 16:00 ngày 10/07/2021 Di dời ĐZ 22kV XT476TQU để mở rộng đường DDT639 theo đề nghị của UBND TX Hoài Nhơn Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC533201 TBA Lâm Trúc 2 07:00 ngày 10/07/2021 16:00 ngày 10/07/2021 Di dời ĐZ 22kV XT476TQU để mở rộng đường DDT639 theo đề nghị của UBND TX Hoài Nhơn Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC535138 TBA Chòm Cát 07:00 ngày 10/07/2021 16:00 ngày 10/07/2021 Di dời ĐZ 22kV XT476TQU để mở rộng đường DDT639 theo đề nghị của UBND TX Hoài Nhơn Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC573166 TBA Chòm Rừng 2 07:00 ngày 10/07/2021 16:00 ngày 10/07/2021 Di dời ĐZ 22kV XT476TQU để mở rộng đường DDT639 theo đề nghị của UBND TX Hoài Nhơn Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC573177 TBA Lâm Trúc 3 07:00 ngày 10/07/2021 16:00 ngày 10/07/2021 Di dời ĐZ 22kV XT476TQU để mở rộng đường DDT639 theo đề nghị của UBND TX Hoài Nhơn Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CH539137 TBA 250kVA Phạm Thị Hường- Tam Quan Nam 07:00 ngày 10/07/2021 16:00 ngày 10/07/2021 Di dời ĐZ 22kV XT476TQU để mở rộng đường DDT639 theo đề nghị của UBND TX Hoài Nhơn Hoãn
Điện Lực Hoài Ân IH539099 TBA Đồng tròn 07:10 ngày 10/07/2021 16:00 ngày 10/07/2021 Thay cột, xà và PK đường dây 22kV Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539104 TBA Đồng Tròn 2 07:10 ngày 10/07/2021 16:00 ngày 10/07/2021 Thay cột, xà và PK đường dây 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530452 Vận Tải Biển 07:15 ngày 10/07/2021 11:45 ngày 10/07/2021 Lắp đầu chụp cột nâng ĐZ 0,4kV vượt đường Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530574 Nguyễn Tri Phương 07:15 ngày 10/07/2021 11:45 ngày 10/07/2021 Lắp đầu chụp cột nâng ĐZ 0,4kV vượt đường Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC530707 QUANG TRUNG 3 08:00 ngày 10/07/2021 13:30 ngày 10/07/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC530710 QUANG TRUNG 4 08:00 ngày 10/07/2021 13:30 ngày 10/07/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539136 Diêm Tiêu 08:00 ngày 10/07/2021 13:30 ngày 10/07/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539137 Liên Gia Bảo 08:00 ngày 10/07/2021 13:30 ngày 10/07/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539138 CCN Diêm Tiêu 08:00 ngày 10/07/2021 13:30 ngày 10/07/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539139 Phước Mỹ 08:00 ngày 10/07/2021 13:30 ngày 10/07/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539140 TT dạy nghề 08:00 ngày 10/07/2021 13:30 ngày 10/07/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539177 Hào Hưng Phát 08:00 ngày 10/07/2021 13:30 ngày 10/07/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH539145 Nguyên Liêm 2 08:00 ngày 10/07/2021 12:00 ngày 10/07/2021 Kiểm tra, sửa chữa ĐZ hạ áp sau các TBA chuyên dùng Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH53B702 Nguyên Liêm 3 08:00 ngày 10/07/2021 12:00 ngày 10/07/2021 Kiểm tra, sửa chữa ĐZ hạ áp sau các TBA chuyên dùng Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH53B717 Nguyên Liêm 4 08:00 ngày 10/07/2021 12:00 ngày 10/07/2021 Kiểm tra, sửa chữa ĐZ hạ áp sau các TBA chuyên dùng Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530275 TBA Tú Thủy 08:00 ngày 10/07/2021 09:15 ngày 10/07/2021 Thay MBA Bình Lâm 2 bị chảy dầu Hoãn
Điện lực Tuy Phước HC530297 TBA Bình Lâm 2 08:00 ngày 10/07/2021 10:15 ngày 10/07/2021 Hoàn thiện lắp MBA Bình Lâm 2 bị chảy dầu Hoãn
Điện lực Tuy Phước HC530341 Trạm Tú Thủy 2 08:00 ngày 10/07/2021 09:15 ngày 10/07/2021 Thay MBA Bình Lâm 2 bị chảy dầu Hoãn
Điện lực Tuy Phước HC530390 TBA Đồng Quang 08:00 ngày 10/07/2021 09:15 ngày 10/07/2021 Thay MBA Bình Lâm 2 bị chảy dầu Hoãn

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập:

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục