Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 13/3

08:17' - 12/03/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 13/3.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 13/3 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAH539338TBA Ô tô Quy Nhơn06:45 ngày 13/03/2021 17:15 ngày 13/03/2021 Thay MBA Ô Tô Quy NhơnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530841Trung Chánh07:00 ngày 13/03/2021 17:00 ngày 13/03/2021 Thay dây 0,4kv Từ cột 301 đến 314 Lộ 3 TBA Trung ChánhĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH359156TBA Hồ chứa nước Đồng Mít 2-207:10 ngày 13/03/2021 10:00 ngày 13/03/2021 Thay biến điện áp cấp nguồn cho Cụm tụ bù An Lão tại C386 XT471HNH Đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Đồng BàuĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519001TBA BTS Viettel07:10 ngày 13/03/2021 10:00 ngày 13/03/2021 Thay biến điện áp cấp nguồn cho Cụm tụ bù An Lão tại C386 XT471HNH Đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Đồng BàuĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519040TBA An Vinh 107:10 ngày 13/03/2021 10:00 ngày 13/03/2021 Thay biến điện áp cấp nguồn cho Cụm tụ bù An Lão tại C386 XT471HNH Đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Đồng BàuĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519041TBA An Vinh 207:10 ngày 13/03/2021 10:00 ngày 13/03/2021 Thay biến điện áp cấp nguồn cho Cụm tụ bù An Lão tại C386 XT471HNH Đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Đồng BàuĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519042TBA An Vinh 307:10 ngày 13/03/2021 10:00 ngày 13/03/2021 Thay biến điện áp cấp nguồn cho Cụm tụ bù An Lão tại C386 XT471HNH Đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Đồng BàuĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519051TBA Thôn 4/1 An Vinh07:10 ngày 13/03/2021 10:00 ngày 13/03/2021 Thay biến điện áp cấp nguồn cho Cụm tụ bù An Lão tại C386 XT471HNH Đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Đồng BàuĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519052TBA Thôn 4/2 An Vinh07:10 ngày 13/03/2021 10:00 ngày 13/03/2021 Thay biến điện áp cấp nguồn cho Cụm tụ bù An Lão tại C386 XT471HNH Đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Đồng BàuĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519053TBA Thôn 5 An Vinh07:10 ngày 13/03/2021 10:00 ngày 13/03/2021 Thay biến điện áp cấp nguồn cho Cụm tụ bù An Lão tại C386 XT471HNH Đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Đồng BàuĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539060TBA Khu Tái Định cư An trung07:10 ngày 13/03/2021 10:00 ngày 13/03/2021 Thay biến điện áp cấp nguồn cho Cụm tụ bù An Lão tại C386 XT471HNH Đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Đồng BàuĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539061TBA Vạn Long07:10 ngày 13/03/2021 10:00 ngày 13/03/2021 Thay biến điện áp cấp nguồn cho Cụm tụ bù An Lão tại C386 XT471HNH Đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Đồng BàuĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539062TBA Long Hòa07:10 ngày 13/03/2021 10:00 ngày 13/03/2021 Thay biến điện áp cấp nguồn cho Cụm tụ bù An Lão tại C386 XT471HNH Đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Đồng BàuĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539063TBA Hưng Nhượng07:10 ngày 13/03/2021 10:00 ngày 13/03/2021 Thay biến điện áp cấp nguồn cho Cụm tụ bù An Lão tại C386 XT471HNH Đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Đồng BàuĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539073TBA An trung 107:10 ngày 13/03/2021 10:00 ngày 13/03/2021 Thay biến điện áp cấp nguồn cho Cụm tụ bù An Lão tại C386 XT471HNH Đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Đồng BàuĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539174TBA ĐMT An Quang T207:30 ngày 13/03/2021 15:00 ngày 13/03/2021 Thay hệ xà trạm và PK tại TBA An Quang 1 XT471HNH Thay hệ xà trạm và PK tại TBA An Quang 2 XT471HNH Thay hệ xà trạm và PK tại TBA An Quang 3 XT471HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH539175TBA ĐMT CNX An Quang07:30 ngày 13/03/2021 15:00 ngày 13/03/2021 Thay hệ xà trạm và PK tại TBA An Quang 1 XT471HNH Thay hệ xà trạm và PK tại TBA An Quang 2 XT471HNH Thay hệ xà trạm và PK tại TBA An Quang 3 XT471HNHHoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539205TBA BV ĐK Tỉnh 307:45 ngày 13/03/2021 16:45 ngày 13/03/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV đầu trên 3FCO , Thay MBA, TBA Bệnh viện đa khoa Tỉnh 3Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530841Trung Chánh14:00 ngày 13/03/2021 17:00 ngày 13/03/2021 Thay dây 0,4kv Từ cột 301 đến TBA Trung ChánhĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCD539008TBA 3730 KVA Cty TNHH SXTM & DV Thiên Phát23:00 ngày 13/03/2021 05:00 ngày 14/03/2021 Chỉnh sửa hành trình LBS-O nhánh rẽ Điện mặt trời An Hiếu Thảo tại vị trí cột C109/1AĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCD539199Cty TNHH MTV An Hiếu Thảo23:00 ngày 13/03/2021 05:00 ngày 14/03/2021 Chỉnh sửa hành trình LBS-O nhánh rẽ Điện mặt trời An Hiếu Thảo tại vị trí cột C109/1AĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCD539200Cty CPTM và DVKT SECO POWER Việt Nam23:00 ngày 13/03/2021 05:00 ngày 14/03/2021 Chỉnh sửa hành trình LBS-O nhánh rẽ Điện mặt trời An Hiếu Thảo tại vị trí cột C109/1AĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCD539201Cty CPĐT và TM A&E GREEN SOLUTIONS23:00 ngày 13/03/2021 05:00 ngày 14/03/2021 Chỉnh sửa hành trình LBS-O nhánh rẽ Điện mặt trời An Hiếu Thảo tại vị trí cột C109/1AĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCD539202Công ty CP XNK Tam Điệp23:00 ngày 13/03/2021 05:00 ngày 14/03/2021 Chỉnh sửa hành trình LBS-O nhánh rẽ Điện mặt trời An Hiếu Thảo tại vị trí cột C109/1AĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCD539203Cty TNHH NN Công Nghệ Cao Trung Nguyên23:00 ngày 13/03/2021 05:00 ngày 14/03/2021 Chỉnh sửa hành trình LBS-O nhánh rẽ Điện mặt trời An Hiếu Thảo tại vị trí cột C109/1AĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục