Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 16/12

09:31' - 15/12/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 16/12.

Điện lực Bình Định thông báo lịch cắt điện ngày 16/12:

Chi tiết lịch cắt điện Bình Định ngày 16/12:

Điện lực Tuy PhướcHC530264TBA Tân Mỹ07:00 ngày 16/12/202114:30 ngày 16/12/2021- Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C100-XT477/ANH. - Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa - Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Tại TBA Tú Thủy; TBA Tú Thủy 2; TBA Bình Lâm, TBA Hữu Thành; - XT477/ANH (kết hợp công tác) - Thay MBA Nho Lâm kết hợp SCL Tại TBA Lo Nhâm - XT477/ANH (kết hợp công tác)Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530267TBA Bình Lâm07:00 ngày 16/12/202114:30 ngày 16/12/2021- Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C100-XT477/ANH. - Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa - Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Tại TBA Tú Thủy; TBA Tú Thủy 2; TBA Bình Lâm, TBA Hữu Thành; - XT477/ANH (kết hợp công tác) - Thay MBA Nho Lâm kết hợp SCL Tại TBA Lo Nhâm - XT477/ANH (kết hợp công tác)Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530275TBA Tú Thủy07:00 ngày 16/12/202114:30 ngày 16/12/2021- Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C100-XT477/ANH. - Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa - Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Tại TBA Tú Thủy; TBA Tú Thủy 2; TBA Bình Lâm, TBA Hữu Thành; - XT477/ANH (kết hợp công tác) - Thay MBA Nho Lâm kết hợp SCL Tại TBA Lo Nhâm - XT477/ANH (kết hợp công tác)Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530297TBA Bình Lâm 207:00 ngày 16/12/202114:30 ngày 16/12/2021- Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C100-XT477/ANH. - Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa - Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Tại TBA Tú Thủy; TBA Tú Thủy 2; TBA Bình Lâm, TBA Hữu Thành; - XT477/ANH (kết hợp công tác) - Thay MBA Nho Lâm kết hợp SCL Tại TBA Lo Nhâm - XT477/ANH (kết hợp công tác)Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530320TBA Hữu Thành07:00 ngày 16/12/202114:30 ngày 16/12/2021- Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C100-XT477/ANH. - Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa - Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Tại TBA Tú Thủy; TBA Tú Thủy 2; TBA Bình Lâm, TBA Hữu Thành; - XT477/ANH (kết hợp công tác) - Thay MBA Nho Lâm kết hợp SCL Tại TBA Lo Nhâm - XT477/ANH (kết hợp công tác)Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530341Trạm Tú Thủy 207:00 ngày 16/12/202114:30 ngày 16/12/2021- Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C100-XT477/ANH. - Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa - Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Tại TBA Tú Thủy; TBA Tú Thủy 2; TBA Bình Lâm, TBA Hữu Thành; - XT477/ANH (kết hợp công tác) - Thay MBA Nho Lâm kết hợp SCL Tại TBA Lo Nhâm - XT477/ANH (kết hợp công tác)Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530387TBA Kim Xuyên07:00 ngày 16/12/202114:30 ngày 16/12/2021- Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C100-XT477/ANH. - Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa - Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Tại TBA Tú Thủy; TBA Tú Thủy 2; TBA Bình Lâm, TBA Hữu Thành; - XT477/ANH (kết hợp công tác) - Thay MBA Nho Lâm kết hợp SCL Tại TBA Lo Nhâm - XT477/ANH (kết hợp công tác)Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530390TBA Đồng Quang07:00 ngày 16/12/202114:30 ngày 16/12/2021- Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C100-XT477/ANH. - Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa - Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Tại TBA Tú Thủy; TBA Tú Thủy 2; TBA Bình Lâm, TBA Hữu Thành; - XT477/ANH (kết hợp công tác) - Thay MBA Nho Lâm kết hợp SCL Tại TBA Lo Nhâm - XT477/ANH (kết hợp công tác)Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530411TBA Bình Lâm 307:00 ngày 16/12/202114:30 ngày 16/12/2021- Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C100-XT477/ANH. - Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa - Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Tại TBA Tú Thủy; TBA Tú Thủy 2; TBA Bình Lâm, TBA Hữu Thành; - XT477/ANH (kết hợp công tác) - Thay MBA Nho Lâm kết hợp SCL Tại TBA Lo Nhâm - XT477/ANH (kết hợp công tác)Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH530344DNTN Ông Thọ07:00 ngày 16/12/202114:30 ngày 16/12/2021- Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C100-XT477/ANH. - Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa - Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Tại TBA Tú Thủy; TBA Tú Thủy 2; TBA Bình Lâm, TBA Hữu Thành; - XT477/ANH (kết hợp công tác) - Thay MBA Nho Lâm kết hợp SCL Tại TBA Lo Nhâm - XT477/ANH (kết hợp công tác)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEH538158TTCN Bình Dương 111:30 ngày 16/12/202113:15 ngày 16/12/2021Thí nghiệm CBM, vệ sinh, bảo dưỡng MBAĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC530310KHU TĐC MỸ AN XBT13:30 ngày 16/12/202115:30 ngày 16/12/2021Thay MBAĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538114MỸ CÁT 313:30 ngày 16/12/202115:30 ngày 16/12/2021Thí nghiệm CBM, vệ sinh, bảo dưỡng MBA, bảo dưỡng lèo ĐZ 0,4kVĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533193TBA Tăng Long 113:45 ngày 16/12/202116:00 ngày 16/12/2021Đấu nối sang tải giữa TBA Tăng Long 4 xây dựng mới với TBA Tăng Long 1 hiện có (ĐTXD 2021)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC535142TBA UBTQN xã Tam Quan Nam14:30 ngày 16/12/202116:00 ngày 16/12/2021Đấu nối sang tải giữa TBA Tăng Long 4 xây dựng mới với TBA UB Tam Quan Nam hiện có (ĐTXD 2021)Đã duyệt

 

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục