Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 15/12

09:30' - 14/12/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 15/12.

Tổng Công ty điện lực miền Trung thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 15/12 như sau:

Chi tiết lịch tạm ngừng cung cấp điện tại thành phố Quy Nhơn và các huyện  tỉnh Bình Định ngày mai 15/12 cụ thể như sau:

Điện lực Mã trạm Tên trạm Từ Đến Lý do  Tình trạng 
Điện lực Tuy Phước HC530151 TBA Phong Tấn. 07:00 ngày 15/12/2021 14:30 ngày 15/12/2021 - Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C28/27-XT471/ANH, Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa Tại cột C28/27 - XT471/ANH + Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Cây Gạo; TBA Chợ Huyện; TBA Cầu Gành - XT 477/ANH (kết hợp công tác) Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530152 TBA Chợ Huyện. 07:00 ngày 15/12/2021 14:30 ngày 15/12/2021 - Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C28/27-XT471/ANH, Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa Tại cột C28/27 - XT471/ANH + Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Cây Gạo; TBA Chợ Huyện; TBA Cầu Gành - XT 477/ANH (kết hợp công tác) Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530153 TBA Cầu Gành. 07:00 ngày 15/12/2021 14:30 ngày 15/12/2021 - Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C28/27-XT471/ANH, Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa Tại cột C28/27 - XT471/ANH + Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Cây Gạo; TBA Chợ Huyện; TBA Cầu Gành - XT 477/ANH (kết hợp công tác) Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530154 TBA Cầu Gành 2. 07:00 ngày 15/12/2021 14:30 ngày 15/12/2021 - Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C28/27-XT471/ANH, Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa Tại cột C28/27 - XT471/ANH + Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Cây Gạo; TBA Chợ Huyện; TBA Cầu Gành - XT 477/ANH (kết hợp công tác) Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530162 TBA Chợ Huyện 2 07:00 ngày 15/12/2021 14:30 ngày 15/12/2021 - Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C28/27-XT471/ANH, Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa Tại cột C28/27 - XT471/ANH + Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Cây Gạo; TBA Chợ Huyện; TBA Cầu Gành - XT 477/ANH (kết hợp công tác) Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530163 TBA Cây Gạo 07:00 ngày 15/12/2021 14:30 ngày 15/12/2021 - Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C28/27-XT471/ANH, Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa Tại cột C28/27 - XT471/ANH + Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Cây Gạo; TBA Chợ Huyện; TBA Cầu Gành - XT 477/ANH (kết hợp công tác) Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530349 TBA TĐC Phước Lộc 07:00 ngày 15/12/2021 14:30 ngày 15/12/2021 - Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C28/27-XT471/ANH, Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa Tại cột C28/27 - XT471/ANH + Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Cây Gạo; TBA Chợ Huyện; TBA Cầu Gành - XT 477/ANH (kết hợp công tác) Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530356 TĐC Phong Tấn 07:00 ngày 15/12/2021 14:30 ngày 15/12/2021 - Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C28/27-XT471/ANH, Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa Tại cột C28/27 - XT471/ANH + Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Cây Gạo; TBA Chợ Huyện; TBA Cầu Gành - XT 477/ANH (kết hợp công tác) Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530392 TBA TĐC Phong Tấn 2 07:00 ngày 15/12/2021 14:30 ngày 15/12/2021 - Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C28/27-XT471/ANH, Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa Tại cột C28/27 - XT471/ANH + Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Cây Gạo; TBA Chợ Huyện; TBA Cầu Gành - XT 477/ANH (kết hợp công tác) Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530412 TBa Cầu Gành 3 07:00 ngày 15/12/2021 14:30 ngày 15/12/2021 - Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C28/27-XT471/ANH, Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa Tại cột C28/27 - XT471/ANH + Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Cây Gạo; TBA Chợ Huyện; TBA Cầu Gành - XT 477/ANH (kết hợp công tác) Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HH530358 TBA Cơ khí Thịnh Tiến 07:00 ngày 15/12/2021 14:30 ngày 15/12/2021 - Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C28/27-XT471/ANH, Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa Tại cột C28/27 - XT471/ANH + Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Cây Gạo; TBA Chợ Huyện; TBA Cầu Gành - XT 477/ANH (kết hợp công tác) Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HH530363 TBA XXG Bùi Quang Vũ 07:00 ngày 15/12/2021 14:30 ngày 15/12/2021 - Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C28/27-XT471/ANH, Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa Tại cột C28/27 - XT471/ANH + Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Cây Gạo; TBA Chợ Huyện; TBA Cầu Gành - XT 477/ANH (kết hợp công tác) Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HH530365 TBA CS Cầu Bà Gi 07:00 ngày 15/12/2021 14:30 ngày 15/12/2021 - Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C28/27-XT471/ANH, Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa Tại cột C28/27 - XT471/ANH + Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Cây Gạo; TBA Chợ Huyện; TBA Cầu Gành - XT 477/ANH (kết hợp công tác) Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HH530369 TBA Chiếu sáng Số 2 07:00 ngày 15/12/2021 14:30 ngày 15/12/2021 - Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C28/27-XT471/ANH, Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa Tại cột C28/27 - XT471/ANH + Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Cây Gạo; TBA Chợ Huyện; TBA Cầu Gành - XT 477/ANH (kết hợp công tác) Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HH530376 TBA Tân Tiến Phát 07:00 ngày 15/12/2021 14:30 ngày 15/12/2021 - Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C28/27-XT471/ANH, Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa Tại cột C28/27 - XT471/ANH + Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Cây Gạo; TBA Chợ Huyện; TBA Cầu Gành - XT 477/ANH (kết hợp công tác) Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HH530378 TBA Tân Tiến Phát 2 07:00 ngày 15/12/2021 14:30 ngày 15/12/2021 - Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C28/27-XT471/ANH, Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa Tại cột C28/27 - XT471/ANH + Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Cây Gạo; TBA Chợ Huyện; TBA Cầu Gành - XT 477/ANH (kết hợp công tác) Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HH530392 TBA Chiếu sáng Số 7 07:00 ngày 15/12/2021 14:30 ngày 15/12/2021 - Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C28/27-XT471/ANH, Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa Tại cột C28/27 - XT471/ANH + Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Cây Gạo; TBA Chợ Huyện; TBA Cầu Gành - XT 477/ANH (kết hợp công tác) Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HH533023 TBA Xay xát Gạo Lê Văn Thạnh 07:00 ngày 15/12/2021 14:30 ngày 15/12/2021 - Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C28/27-XT471/ANH, Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa Tại cột C28/27 - XT471/ANH + Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Cây Gạo; TBA Chợ Huyện; TBA Cầu Gành - XT 477/ANH (kết hợp công tác) Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530446 Ô Tô 1/5 07:15 ngày 15/12/2021 11:45 ngày 15/12/2021 Thay ĐZ 0,4kV và xử lý tiếp xúc TBA Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533013 TBA Định Xuân 07:30 ngày 15/12/2021 09:00 ngày 15/12/2021 Kiểm tra bảo dưỡng và xử lý tiếp xúc TBA Định Xuân-XT473/DOPH Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538128 NGUYỄN THỊ MINH KHAI 07:30 ngày 15/12/2021 10:30 ngày 15/12/2021 Lắp xà, kéo dây dẫn cáp vặn xoắn, thu hồi dây dẫn (SCL) Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539224 TBA BH Nhân Thọ 07:45 ngày 15/12/2021 10:15 ngày 15/12/2021 Định Kỳ TI Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530214 TBA Thiết Đính Nam 08:00 ngày 15/12/2021 17:00 ngày 15/12/2021 Kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TBA 110kV Hoài Nhơn (TCC41 TBA 110kV Hoài Nhơn ) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530482 TBA Khu Tiểu thủ công Nghiệp BS 08:00 ngày 15/12/2021 17:00 ngày 15/12/2021 Kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TBA 110kV Hoài Nhơn (TCC41 TBA 110kV Hoài Nhơn ) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC532125 TBA Đệ Đức 3 08:00 ngày 15/12/2021 17:00 ngày 15/12/2021 Kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TBA 110kV Hoài Nhơn (TCC41 TBA 110kV Hoài Nhơn ) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538128 NGUYỄN THỊ MINH KHAI 07:30 ngày 15/12/2021 10:30 ngày 15/12/2021 Lắp xà, kéo dây dẫn cáp vặn xoắn, thu hồi dây dẫn (SCL) Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539224 TBA BH Nhân Thọ 07:45 ngày 15/12/2021 10:15 ngày 15/12/2021 Định Kỳ TI Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530214 TBA Thiết Đính Nam 08:00 ngày 15/12/2021 17:00 ngày 15/12/2021 Kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TBA 110kV Hoài Nhơn (TCC41 TBA 110kV Hoài Nhơn ) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530482 TBA Khu Tiểu thủ công Nghiệp BS 08:00 ngày 15/12/2021 17:00 ngày 15/12/2021 Kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TBA 110kV Hoài Nhơn (TCC41 TBA 110kV Hoài Nhơn ) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC532125 TBA Đệ Đức 3 08:00 ngày 15/12/2021 17:00 ngày 15/12/2021 Kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TBA 110kV Hoài Nhơn (TCC41 TBA 110kV Hoài Nhơn ) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538128 NGUYỄN THỊ MINH KHAI 07:30 ngày 15/12/2021 10:30 ngày 15/12/2021 Lắp xà, kéo dây dẫn cáp vặn xoắn, thu hồi dây dẫn (SCL) Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539224 TBA BH Nhân Thọ 07:45 ngày 15/12/2021 10:15 ngày 15/12/2021 Định Kỳ TI Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530214 TBA Thiết Đính Nam 08:00 ngày 15/12/2021 17:00 ngày 15/12/2021 Kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TBA 110kV Hoài Nhơn (TCC41 TBA 110kV Hoài Nhơn ) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530482 TBA Khu Tiểu thủ công Nghiệp BS 08:00 ngày 15/12/2021 17:00 ngày 15/12/2021 Kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TBA 110kV Hoài Nhơn (TCC41 TBA 110kV Hoài Nhơn ) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC532125 TBA Đệ Đức 3 08:00 ngày 15/12/2021 17:00 ngày 15/12/2021 Kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TBA 110kV Hoài Nhơn (TCC41 TBA 110kV Hoài Nhơn ) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538128 NGUYỄN THỊ MINH KHAI 07:30 ngày 15/12/2021 10:30 ngày 15/12/2021 Lắp xà, kéo dây dẫn cáp vặn xoắn, thu hồi dây dẫn (SCL) Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539224 TBA BH Nhân Thọ 07:45 ngày 15/12/2021 10:15 ngày 15/12/2021 Định Kỳ TI Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530214 TBA Thiết Đính Nam 08:00 ngày 15/12/2021 17:00 ngày 15/12/2021 Kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TBA 110kV Hoài Nhơn (TCC41 TBA 110kV Hoài Nhơn ) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530482 TBA Khu Tiểu thủ công Nghiệp BS 08:00 ngày 15/12/2021 17:00 ngày 15/12/2021 Kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TBA 110kV Hoài Nhơn (TCC41 TBA 110kV Hoài Nhơn ) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC532125 TBA Đệ Đức 3 08:00 ngày 15/12/2021 17:00 ngày 15/12/2021 Kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TBA 110kV Hoài Nhơn (TCC41 TBA 110kV Hoài Nhơn ) Đã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục