Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 16/7

15:14' - 15/07/2019
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) của các quận, huyện tại Quy Nhơn ngày mai 16/7.

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 16/7

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn ngày 16/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DO
Điện lực An NhơnBC530115Trung Ái XBT05:40 ngày 16/07/2019 07:20 ngày 16/07/2019 * Đấu nối ĐZ 22 KV: Tại C68A XT482ANH * Tổ QL2-AN kết hợp xử lý DCL PĐ Phú Hòa không thao tác được: Tại C58 /XT482ANH.
Điện lực An NhơnBC530713Trung Ái 405:40 ngày 16/07/2019 07:20 ngày 16/07/2019 * Đấu nối ĐZ 22 KV: Tại C68A XT482ANH * Tổ QL2-AN kết hợp xử lý DCL PĐ Phú Hòa không thao tác được: Tại C58 /XT482ANH.
Điện lực An NhơnBC530804TBA Nhơn Hòa 105:40 ngày 16/07/2019 07:20 ngày 16/07/2019 * Đấu nối ĐZ 22 KV: Tại C68A XT482ANH * Tổ QL2-AN kết hợp xử lý DCL PĐ Phú Hòa không thao tác được: Tại C58 /XT482ANH.
Điện lực An NhơnBC530805Phụ Quang05:40 ngày 16/07/2019 07:20 ngày 16/07/2019 * Đấu nối ĐZ 22 KV: Tại C68A XT482ANH * Tổ QL2-AN kết hợp xử lý DCL PĐ Phú Hòa không thao tác được: Tại C58 /XT482ANH.
Điện lực An NhơnBC530806TBA Bầu Gốc05:40 ngày 16/07/2019 07:20 ngày 16/07/2019 * Đấu nối ĐZ 22 KV: Tại C68A XT482ANH * Tổ QL2-AN kết hợp xử lý DCL PĐ Phú Hòa không thao tác được: Tại C58 /XT482ANH.
Điện lực An NhơnBC530807Hòa Nghi05:40 ngày 16/07/2019 07:20 ngày 16/07/2019 * Đấu nối ĐZ 22 KV: Tại C68A XT482ANH * Tổ QL2-AN kết hợp xử lý DCL PĐ Phú Hòa không thao tác được: Tại C58 /XT482ANH.
Điện lực An NhơnBC530808TBA An Lộc05:40 ngày 16/07/2019 07:20 ngày 16/07/2019 * Đấu nối ĐZ 22 KV: Tại C68A XT482ANH * Tổ QL2-AN kết hợp xử lý DCL PĐ Phú Hòa không thao tác được: Tại C58 /XT482ANH.
Điện lực An NhơnBC530809TBA An Lộc 205:40 ngày 16/07/2019 07:20 ngày 16/07/2019 * Đấu nối ĐZ 22 KV: Tại C68A XT482ANH * Tổ QL2-AN kết hợp xử lý DCL PĐ Phú Hòa không thao tác được: Tại C58 /XT482ANH.
Điện lực An NhơnBC530810TBA Nhơn Hòa 305:40 ngày 16/07/2019 07:20 ngày 16/07/2019 * Đấu nối ĐZ 22 KV: Tại C68A XT482ANH * Tổ QL2-AN kết hợp xử lý DCL PĐ Phú Hòa không thao tác được: Tại C58 /XT482ANH.
Điện lực An NhơnBH531001Đài hướng dẫn bay - K205:40 ngày 16/07/2019 07:20 ngày 16/07/2019 * Đấu nối ĐZ 22 KV: Tại C68A XT482ANH * Tổ QL2-AN kết hợp xử lý DCL PĐ Phú Hòa không thao tác được: Tại C58 /XT482ANH.
Điện lực An NhơnBH537010Đá Hoàn Cầu05:40 ngày 16/07/2019 07:20 ngày 16/07/2019 * Đấu nối ĐZ 22 KV: Tại C68A XT482ANH * Tổ QL2-AN kết hợp xử lý DCL PĐ Phú Hòa không thao tác được: Tại C58 /XT482ANH.
Điện lực An NhơnBH537011Hoàn Cầu 205:40 ngày 16/07/2019 07:20 ngày 16/07/2019 * Đấu nối ĐZ 22 KV: Tại C68A XT482ANH * Tổ QL2-AN kết hợp xử lý DCL PĐ Phú Hòa không thao tác được: Tại C58 /XT482ANH.
Điện lực An NhơnBH537012Đá Hoàn Cầu 305:40 ngày 16/07/2019 07:20 ngày 16/07/2019 * Đấu nối ĐZ 22 KV: Tại C68A XT482ANH * Tổ QL2-AN kết hợp xử lý DCL PĐ Phú Hòa không thao tác được: Tại C58 /XT482ANH.
Điện lực An NhơnBH537013Hoàn Cầu 405:40 ngày 16/07/2019 07:20 ngày 16/07/2019 * Đấu nối ĐZ 22 KV: Tại C68A XT482ANH * Tổ QL2-AN kết hợp xử lý DCL PĐ Phú Hòa không thao tác được: Tại C58 /XT482ANH.
Điện Lực Phú PhongDC530414TBA Đồng Cẩm Dưới07:00 ngày 16/07/2019 08:30 ngày 16/07/2019 Thay MBA TBA Đồng Cẩm Dưới - XT475/NTA
Điện Lực Phù CátGC530441TBA Tân Hóa 507:00 ngày 16/07/2019 12:30 ngày 16/07/2019 Tăng cường Dây 0,4kV Từ C317 Đến C337 Lộ 3 TBA Tân Hóa 5
Điện Lực Phù CátGC530805TBA An Quang 207:00 ngày 16/07/2019 14:05 ngày 16/07/2019 Kéo đây ABC 4X95 tách lộ chống qua tải Từ C101đến C206/1 Lộ 2 TBA An Quang 2
Điện Lực Quy NhơnAC530608Công Đoàn 1/507:15 ngày 16/07/2019 11:15 ngày 16/07/2019 Kéo tăng cường ĐZ 0,4 và lắp aptomat lộ mới
Điện Lực Quy NhơnAC533040Lê Lai07:15 ngày 16/07/2019 08:45 ngày 16/07/2019 Xử lý tiếp xúc thanh cái và đầu cực aptomat
Điện Lực Bồng SơnCC532125TBA Đệ Đức 308:05 ngày 16/07/2019 08:35 ngày 16/07/2019 phân ly, sang tải ĐZ 0,4kV
Điện Lực Bồng SơnCC573193TBA Đệ Đức 608:05 ngày 16/07/2019 08:35 ngày 16/07/2019 Phân ly , sang tải ĐZ 0,4kV
Điện Lực Phú PhongDC532028TBA Kiên Long09:15 ngày 16/07/2019 10:45 ngày 16/07/2019 Xử lý MBA chảy dầu
Điện Lực Phú TàiFH539073TBA Tân Phú Quý09:45 ngày 16/07/2019 11:45 ngày 16/07/2019 Lắp đặt công tơ phát triển mới KH chuyên dùng
Điện Lực Quy NhơnAC530608Công Đoàn 1/510:30 ngày 16/07/2019 11:15 ngày 16/07/2019 Hãm dây 0,4KV và đấu nối vào aptomat
Điện Lực Phú Tài  11:45 ngày 16/07/2019 12:30 ngày 16/07/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH530701Các trạm chuyên dùng thuộc XT 477-LM11:45 ngày 16/07/2019 12:30 ngày 16/07/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539137TBA Trung Việt11:45 ngày 16/07/2019 12:30 ngày 16/07/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539139TBA Kiểm Lâm Long Mỹ11:45 ngày 16/07/2019 12:30 ngày 16/07/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539142Bãi rác Long Mỹ11:45 ngày 16/07/2019 12:30 ngày 16/07/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phù CátGC530805TBA An Quang 212:00 ngày 16/07/2019 14:00 ngày 16/07/2019 Kéo đây ABC 4X95 tách lộ chống qua tải , lắp thêm ATM lộ 3 Từ C101đến TBA An Quang 2

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục