Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 18/11

08:07' - 17/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 18/11.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 18/11 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú PhongDH533006TBA Thủy Điện Tiên Thuận05:30 ngày 18/11/2021 14:30 ngày 18/11/2021 Kết hợp công tác, phục vụ công tác tại TBA 110kV Đồn PhóHoãn
Điện Lực Phú PhongDH631001TBA Duy Tùng05:30 ngày 18/11/2021 14:30 ngày 18/11/2021 Kết hợp công tác, phục vụ công tác tại TBA 110kV Đồn PhóHoãn
Điện Lực Phú PhongDH631002TBA NM Dăm Gỗ Thành Ngân 105:30 ngày 18/11/2021 14:30 ngày 18/11/2021 Kết hợp công tác, phục vụ công tác tại TBA 110kV Đồn PhóHoãn
Điện Lực Phú PhongDH631003TBA NM Dăm Gỗ Thành Ngân 205:30 ngày 18/11/2021 14:30 ngày 18/11/2021 Kết hợp công tác, phục vụ công tác tại TBA 110kV Đồn PhóHoãn
Điện Lực Phú PhongDH631004TBA Nhật Khánh 205:30 ngày 18/11/2021 14:30 ngày 18/11/2021 Kết hợp công tác, phục vụ công tác tại TBA 110kV Đồn PhóHoãn
Điện Lực Phú PhongDH631005TBA Sông Kôn Granite05:30 ngày 18/11/2021 14:30 ngày 18/11/2021 Kết hợp công tác, phục vụ công tác tại TBA 110kV Đồn PhóHoãn
Điện Lực Phú PhongDH631006TBA T1-1005:30 ngày 18/11/2021 14:30 ngày 18/11/2021 Kết hợp công tác, phục vụ công tác tại TBA 110kV Đồn PhóHoãn
Điện Lực Phú PhongDH631009TD3105:30 ngày 18/11/2021 14:30 ngày 18/11/2021 Kết hợp công tác, phục vụ công tác tại TBA 110kV Đồn PhóHoãn
Điện Lực Phú PhongDH631010TBA Huy Hoàng Thiện05:30 ngày 18/11/2021 14:30 ngày 18/11/2021 Kết hợp công tác, phục vụ công tác tại TBA 110kV Đồn PhóHoãn
Điện Lực Phú PhongDH631012TBA Giang Đạt Thành05:30 ngày 18/11/2021 14:30 ngày 18/11/2021 Kết hợp công tác, phục vụ công tác tại TBA 110kV Đồn PhóHoãn
Điện Lực Phú PhongDH635002TBA Đập Định Bình Số 405:30 ngày 18/11/2021 14:30 ngày 18/11/2021 Kết hợp công tác, phục vụ công tác tại TBA 110kV Đồn PhóĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530297Nhơn Hưng 507:00 ngày 18/11/2021 11:45 ngày 18/11/2021 Dựng cột, lắp xà, sang dây ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530439KDC Tân Dương07:00 ngày 18/11/2021 11:45 ngày 18/11/2021 Dựng cột, lắp xà, sang dây ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530532Cẩm Văn.07:00 ngày 18/11/2021 16:45 ngày 18/11/2021 Di dời ĐZ 22 KV; 0,4 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530574TBA An Ngãi 107:00 ngày 18/11/2021 11:45 ngày 18/11/2021 Dựng cột, lắp xà, sang dây ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530575TBA An Ngãi 207:00 ngày 18/11/2021 11:45 ngày 18/11/2021 Dựng cột, lắp xà, sang dây ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530576TBA Phò An 107:00 ngày 18/11/2021 11:45 ngày 18/11/2021 Dựng cột, lắp xà, sang dây ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530577TBA Nhơn Hưng 407:00 ngày 18/11/2021 16:45 ngày 18/11/2021 Di dời ĐZ 22 KV; 0,4 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530908Xi Ta07:00 ngày 18/11/2021 11:45 ngày 18/11/2021 Dựng cột, lắp xà, sang dây ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530580Bến Xe07:15 ngày 18/11/2021 10:45 ngày 18/11/2021 Xử lý tiếp xúc, vệ sinh TBAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH639004TD32-63009:55 ngày 18/11/2021 11:10 ngày 18/11/2021 Thay định kỳ TI TBAĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538118ĐÔNG AN07:45 ngày 18/11/2021 11:45 ngày 18/11/2021 Đấu nối, sang tải, thu hồi dây dẫn theo yêu cầu của huyện PMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538429Xuân Thạnh 607:45 ngày 18/11/2021 09:45 ngày 18/11/2021 Hoán chuyển MBA non tảiĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533173TBA Gò Quyền08:15 ngày 18/11/2021 09:45 ngày 18/11/2021 Lắp đặt tụ bù hạ áp 40kVAr tại TBA Gò Quyền-XT473HNH (ĐTXD năm 2021)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH639003TD 31-40008:20 ngày 18/11/2021 09:50 ngày 18/11/2021 Thay định kỳ TI TBAĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538072XUÂN THẠNH 408:45 ngày 18/11/2021 10:45 ngày 18/11/2021 Thay MBA bị gỉ sétĐã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục