Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 19/11

13:25' - 18/11/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 19/11.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 19/11 như sau:

ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú Tài FC530156 Trạm Xá 06:30 ngày 19/11/2020 17:00 ngày 19/11/2020 Cải tạo ĐZ 22kV: Thay cột, dựng cột chen, thay dây dẫn, xà,sứ ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FC530157 Mẫu Giáo 06:30 ngày 19/11/2020 17:00 ngày 19/11/2020 Cải tạo ĐZ 22kV: Thay cột, dựng cột chen, thay dây dẫn, xà,sứ ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FD53B703 Thành Phú 1 06:30 ngày 19/11/2020 17:00 ngày 19/11/2020 Cải tạo ĐZ 22kV: Thay cột, dựng cột chen, thay dây dẫn, xà,sứ ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FD53B704 Thành Hiệp 06:30 ngày 19/11/2020 17:00 ngày 19/11/2020 Cải tạo ĐZ 22kV: Thay cột, dựng cột chen, thay dây dẫn, xà,sứ ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH53B709 Hoàng Yến 06:30 ngày 19/11/2020 17:00 ngày 19/11/2020 Cải tạo ĐZ 22kV: Thay cột, dựng cột chen, thay dây dẫn, xà,sứ ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH53B719 Đức Trung 06:30 ngày 19/11/2020 17:00 ngày 19/11/2020 Cải tạo ĐZ 22kV: Thay cột, dựng cột chen, thay dây dẫn, xà,sứ ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC539030 Lý Hòa 07:45 ngày 19/11/2020 11:45 ngày 19/11/2020 Lắp xà lệch, sang ĐZ 0,4kV qua cột mới, đấu nối và thu hồi cột cũ Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519022 TBA Thôn 2 Ân Nghĩa 08:00 ngày 19/11/2020 16:00 ngày 19/11/2020 Kiểm tra & phát quang HLT Đd22 kV từ NR An Nghĩa đến TBA An Nghĩa 3 & đến TBA An Nghĩa 5 XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519067 TBA Thôn 4 Ân Nghĩa 08:00 ngày 19/11/2020 16:00 ngày 19/11/2020 Kiểm tra & phát quang HLT Đd22 kV từ NR An Nghĩa đến TBA An Nghĩa 3 & đến TBA An Nghĩa 5 XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519069 TBA Thôn 1 Ân Nghĩa 08:00 ngày 19/11/2020 16:00 ngày 19/11/2020 Kiểm tra & phát quang HLT Đd22 kV từ NR An Nghĩa đến TBA An Nghĩa 3 & đến TBA An Nghĩa 5 XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519072 TBA Thôn 5 Ân nghĩa 08:00 ngày 19/11/2020 16:00 ngày 19/11/2020 Kiểm tra & phát quang HLT Đd22 kV từ NR An Nghĩa đến TBA An Nghĩa 3 & đến TBA An Nghĩa 5 XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519128 TBA Thôn 3 An Nghĩa 08:00 ngày 19/11/2020 16:00 ngày 19/11/2020 Kiểm tra & phát quang HLT Đd22 kV từ NR An Nghĩa đến TBA An Nghĩa 3 & đến TBA An Nghĩa 5 XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519144 Trạm BTS - BDH0424 Viettel xã An Nghĩa, An Lão 08:00 ngày 19/11/2020 16:00 ngày 19/11/2020 Kiểm tra & phát quang HLT Đd22 kV từ NR An Nghĩa đến TBA An Nghĩa 3 & đến TBA An Nghĩa 5 XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530701 TBA Vĩnh Hội 13:30 ngày 19/11/2020 15:30 ngày 19/11/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530702 TBA Tân Thanh 13:30 ngày 19/11/2020 15:30 ngày 19/11/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530712 TBA UB Xã Cát Hải 13:30 ngày 19/11/2020 15:30 ngày 19/11/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH514014 BTS Cát Hải 13:30 ngày 19/11/2020 15:30 ngày 19/11/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH514020 BTS-BĐH073 Viettel 13:30 ngày 19/11/2020 15:30 ngày 19/11/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539115 Sinh Thái Cát Hải 13:30 ngày 19/11/2020 15:30 ngày 19/11/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539143 Nguyễn Trung Trực 13:30 ngày 19/11/2020 15:30 ngày 19/11/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539151 Hiếu Ngọc 13:30 ngày 19/11/2020 15:30 ngày 19/11/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục