Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 19/6

11:13' - 18/06/2019
Bnews Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 19/6.

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 19/6

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn ngày 19/3 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DO
Điện lực An NhơnBC530637An Thuận XBT05:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột chen, lắp xà, sứ, kéo dây mới, thu hồi dây cũ, di dời nhánh rẽ: Từ C70 đến C78, từ C74 đến C74/2 XT476ANH
Điện lực An NhơnBC530639Quan Quang XBT05:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột chen, lắp xà, sứ, kéo dây mới, thu hồi dây cũ, di dời nhánh rẽ: Từ C70 đến C78, từ C74 đến C74/2 XT476ANH
Điện lực An NhơnBC530640Cây Bông 1 XBT05:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột chen, lắp xà, sứ, kéo dây mới, thu hồi dây cũ, di dời nhánh rẽ: Từ C70 đến C78, từ C74 đến C74/2 XT476ANH
Điện lực An NhơnBC530641Cây Bông 2 XBT05:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột chen, lắp xà, sứ, kéo dây mới, thu hồi dây cũ, di dời nhánh rẽ: Từ C70 đến C78, từ C74 đến C74/2 XT476ANH
Điện lực An NhơnBC530645Hiếu An 105:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột chen, lắp xà, sứ, kéo dây mới, thu hồi dây cũ, di dời nhánh rẽ: Từ C70 đến C78, từ C74 đến C74/2 XT476ANH
Điện lực An NhơnBC530646Hiếu An 205:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột chen, lắp xà, sứ, kéo dây mới, thu hồi dây cũ, di dời nhánh rẽ: Từ C70 đến C78, từ C74 đến C74/2 XT476ANH
Điện lực An NhơnBC530650Nhơn Khánh 1 XBT05:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột chen, lắp xà, sứ, kéo dây mới, thu hồi dây cũ, di dời nhánh rẽ: Từ C70 đến C78, từ C74 đến C74/2 XT476ANH
Điện lực An NhơnBC530655Quan Quang 205:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột chen, lắp xà, sứ, kéo dây mới, thu hồi dây cũ, di dời nhánh rẽ: Từ C70 đến C78, từ C74 đến C74/2 XT476ANH
Điện lực An NhơnBC530330Tân Nghi XBT07:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột, kéo dây, đấu nối ĐZ22KV: Tại C120- C121 XT474NTA.
Điện lực An NhơnBC530331Tân Đức XBT07:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột, kéo dây, đấu nối ĐZ22KV: Tại C120- C121 XT474NTA.
Điện lực An NhơnBC530358Tân Nghi 3 XBT07:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột, kéo dây, đấu nối ĐZ22KV: Tại C120- C121 XT474NTA.
Điện lực An NhơnBC530359Tân Đức 3 XBT07:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột, kéo dây, đấu nối ĐZ22KV: Tại C120- C121 XT474NTA.
Điện lực An NhơnBH533005Cán Sắt Thái An07:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột, kéo dây, đấu nối ĐZ22KV: Tại C120- C121 XT474NTA.
Điện lực An NhơnBH533006Thu Trưng 207:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột, kéo dây, đấu nối ĐZ22KV: Tại C120- C121 XT474NTA.
Điện lực An NhơnBH533019Tân Đức 207:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột, kéo dây, đấu nối ĐZ22KV: Tại C120- C121 XT474NTA.
Điện lực An NhơnBH535033Phương Nguyên07:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột, kéo dây, đấu nối ĐZ22KV: Tại C120- C121 XT474NTA.
Điện lực An NhơnBH535034Gạch Bình Định07:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột, kéo dây, đấu nối ĐZ22KV: Tại C120- C121 XT474NTA.
Điện Lực Phú PhongDH539084TBA Cầu Tràn07:15 ngày 19/06/2019 09:15 ngày 19/06/2019 Thay 03 FCO TBA, kiểm tra bảo dưỡng, xử lý chảy dầu và bổ sung dầu
Điện Lực Phú PhongDH539085TBA Nam Giang 107:15 ngày 19/06/2019 09:15 ngày 19/06/2019 Thay 03 FCO TBA, kiểm tra bảo dưỡng, xử lý chảy dầu và bổ sung dầu
Điện Lực Phú PhongDH539086TBA Nam Giang07:15 ngày 19/06/2019 09:15 ngày 19/06/2019 Thay 03 FCO TBA, kiểm tra bảo dưỡng, xử lý chảy dầu và bổ sung dầu
Điện Lực Phú PhongDH539087TBA Đồng Tràm07:15 ngày 19/06/2019 09:15 ngày 19/06/2019 Thay 03 FCO TBA, kiểm tra bảo dưỡng, xử lý chảy dầu và bổ sung dầu
Điện Lực Phú PhongDH539088TBA Xóm 307:15 ngày 19/06/2019 09:15 ngày 19/06/2019 Thay 03 FCO TBA, kiểm tra bảo dưỡng, xử lý chảy dầu và bổ sung dầu
Điện Lực Phú TàiFH539013Cargill07:30 ngày 19/06/2019 11:30 ngày 19/06/2019 Thay TI & công tơ định kỳ TBA Cargill C60/2 XT471/ELM
Điện Lực Bồng SơnCC573168TBA Ủy Ban Tam Quan Nam 208:40 ngày 19/06/2019 09:00 ngày 19/06/2019 "Phân ly, san tải DZ0.4kV "
Điện Lực Bồng SơnCC535142TBA UBTQN xã Tam Quan Nam08:50 ngày 19/06/2019 09:10 ngày 19/06/2019 "Phân ly, san tải DZ0.4kV "
Điện Lực Phú Tài  11:45 ngày 19/06/2019 12:45 ngày 19/06/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH530701Các trạm chuyên dùng thuộc XT 477-LM11:45 ngày 19/06/2019 12:45 ngày 19/06/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539137TBA Trung Việt11:45 ngày 19/06/2019 12:45 ngày 19/06/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539139TBA Kiểm Lâm Long Mỹ11:45 ngày 19/06/2019 12:45 ngày 19/06/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539142Bãi rác Long Mỹ11:45 ngày 19/06/2019 12:45 ngày 19/06/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539018Khải Vi 1- 113:15 ngày 19/06/2019 15:45 ngày 19/06/2019 Thay Công tơ định kỳ TBA Khải vi 1-1 C58/4/1 XT471/ELM
Điện Lực Phú TàiFH539019Khải Vi 1 - 216:00 ngày 19/06/2019 17:30 ngày 19/06/2019 Thay Công tơ định kỳ TBA Khải vi 1-2 C58/4/2 XT471/ELM

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục