1. >

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 19/6

Facebook Share

BNEWS.VN Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 19/6.

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 19/6

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 19/6

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn ngày 19/3 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DO
Điện lực An NhơnBC530637An Thuận XBT05:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột chen, lắp xà, sứ, kéo dây mới, thu hồi dây cũ, di dời nhánh rẽ: Từ C70 đến C78, từ C74 đến C74/2 XT476ANH
Điện lực An NhơnBC530639Quan Quang XBT05:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột chen, lắp xà, sứ, kéo dây mới, thu hồi dây cũ, di dời nhánh rẽ: Từ C70 đến C78, từ C74 đến C74/2 XT476ANH
Điện lực An NhơnBC530640Cây Bông 1 XBT05:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột chen, lắp xà, sứ, kéo dây mới, thu hồi dây cũ, di dời nhánh rẽ: Từ C70 đến C78, từ C74 đến C74/2 XT476ANH
Điện lực An NhơnBC530641Cây Bông 2 XBT05:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột chen, lắp xà, sứ, kéo dây mới, thu hồi dây cũ, di dời nhánh rẽ: Từ C70 đến C78, từ C74 đến C74/2 XT476ANH
Điện lực An NhơnBC530645Hiếu An 105:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột chen, lắp xà, sứ, kéo dây mới, thu hồi dây cũ, di dời nhánh rẽ: Từ C70 đến C78, từ C74 đến C74/2 XT476ANH
Điện lực An NhơnBC530646Hiếu An 205:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột chen, lắp xà, sứ, kéo dây mới, thu hồi dây cũ, di dời nhánh rẽ: Từ C70 đến C78, từ C74 đến C74/2 XT476ANH
Điện lực An NhơnBC530650Nhơn Khánh 1 XBT05:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột chen, lắp xà, sứ, kéo dây mới, thu hồi dây cũ, di dời nhánh rẽ: Từ C70 đến C78, từ C74 đến C74/2 XT476ANH
Điện lực An NhơnBC530655Quan Quang 205:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột chen, lắp xà, sứ, kéo dây mới, thu hồi dây cũ, di dời nhánh rẽ: Từ C70 đến C78, từ C74 đến C74/2 XT476ANH
Điện lực An NhơnBC530330Tân Nghi XBT07:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột, kéo dây, đấu nối ĐZ22KV: Tại C120- C121 XT474NTA.
Điện lực An NhơnBC530331Tân Đức XBT07:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột, kéo dây, đấu nối ĐZ22KV: Tại C120- C121 XT474NTA.
Điện lực An NhơnBC530358Tân Nghi 3 XBT07:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột, kéo dây, đấu nối ĐZ22KV: Tại C120- C121 XT474NTA.
Điện lực An NhơnBC530359Tân Đức 3 XBT07:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột, kéo dây, đấu nối ĐZ22KV: Tại C120- C121 XT474NTA.
Điện lực An NhơnBH533005Cán Sắt Thái An07:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột, kéo dây, đấu nối ĐZ22KV: Tại C120- C121 XT474NTA.
Điện lực An NhơnBH533006Thu Trưng 207:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột, kéo dây, đấu nối ĐZ22KV: Tại C120- C121 XT474NTA.
Điện lực An NhơnBH533019Tân Đức 207:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột, kéo dây, đấu nối ĐZ22KV: Tại C120- C121 XT474NTA.
Điện lực An NhơnBH535033Phương Nguyên07:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột, kéo dây, đấu nối ĐZ22KV: Tại C120- C121 XT474NTA.
Điện lực An NhơnBH535034Gạch Bình Định07:00 ngày 19/06/2019 11:00 ngày 19/06/2019 Dựng cột, kéo dây, đấu nối ĐZ22KV: Tại C120- C121 XT474NTA.
Điện Lực Phú PhongDH539084TBA Cầu Tràn07:15 ngày 19/06/2019 09:15 ngày 19/06/2019 Thay 03 FCO TBA, kiểm tra bảo dưỡng, xử lý chảy dầu và bổ sung dầu
Điện Lực Phú PhongDH539085TBA Nam Giang 107:15 ngày 19/06/2019 09:15 ngày 19/06/2019 Thay 03 FCO TBA, kiểm tra bảo dưỡng, xử lý chảy dầu và bổ sung dầu
Điện Lực Phú PhongDH539086TBA Nam Giang07:15 ngày 19/06/2019 09:15 ngày 19/06/2019 Thay 03 FCO TBA, kiểm tra bảo dưỡng, xử lý chảy dầu và bổ sung dầu
Điện Lực Phú PhongDH539087TBA Đồng Tràm07:15 ngày 19/06/2019 09:15 ngày 19/06/2019 Thay 03 FCO TBA, kiểm tra bảo dưỡng, xử lý chảy dầu và bổ sung dầu
Điện Lực Phú PhongDH539088TBA Xóm 307:15 ngày 19/06/2019 09:15 ngày 19/06/2019 Thay 03 FCO TBA, kiểm tra bảo dưỡng, xử lý chảy dầu và bổ sung dầu
Điện Lực Phú TàiFH539013Cargill07:30 ngày 19/06/2019 11:30 ngày 19/06/2019 Thay TI & công tơ định kỳ TBA Cargill C60/2 XT471/ELM
Điện Lực Bồng SơnCC573168TBA Ủy Ban Tam Quan Nam 208:40 ngày 19/06/2019 09:00 ngày 19/06/2019 "Phân ly, san tải DZ0.4kV "
Điện Lực Bồng SơnCC535142TBA UBTQN xã Tam Quan Nam08:50 ngày 19/06/2019 09:10 ngày 19/06/2019 "Phân ly, san tải DZ0.4kV "
Điện Lực Phú Tài  11:45 ngày 19/06/2019 12:45 ngày 19/06/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH530701Các trạm chuyên dùng thuộc XT 477-LM11:45 ngày 19/06/2019 12:45 ngày 19/06/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539137TBA Trung Việt11:45 ngày 19/06/2019 12:45 ngày 19/06/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539139TBA Kiểm Lâm Long Mỹ11:45 ngày 19/06/2019 12:45 ngày 19/06/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539142Bãi rác Long Mỹ11:45 ngày 19/06/2019 12:45 ngày 19/06/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539018Khải Vi 1- 113:15 ngày 19/06/2019 15:45 ngày 19/06/2019 Thay Công tơ định kỳ TBA Khải vi 1-1 C58/4/1 XT471/ELM
Điện Lực Phú TàiFH539019Khải Vi 1 - 216:00 ngày 19/06/2019 17:30 ngày 19/06/2019 Thay Công tơ định kỳ TBA Khải vi 1-2 C58/4/2 XT471/ELM

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Thành phố Hà Nội có hàng trăm khu chung cư cũ, phần nhiều được xây dựng từ những thập kỷ 60, 70 của thế kỷ trước. Cùng với thời gian, các khu chung cư này ngày càng xuống cấp, tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn cho cuộc sống của các hộ dân.

ncif