Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 20/6

08:38' - 19/06/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 20/6.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 20/6 như sau:

 

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Hoài ÂnIH539012TBA Bơm Truông Gò Bông07:00 ngày 20/06/2021 10:20 ngày 20/06/2021 Thay xà, dây néo, sứ và FCO tại C160 đến C160/1 đường dây 22kV NR Vĩnh Hòa XT477HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539017TBA Tự dùng TG.H.Ân(Tự dùng)07:00 ngày 20/06/2021 10:20 ngày 20/06/2021 Thay xà, dây néo, sứ và FCO tại C160 đến C160/1 đường dây 22kV NR Vĩnh Hòa XT477HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539083TBA Vĩnh Hòa07:00 ngày 20/06/2021 14:20 ngày 20/06/2021 Thay xà, dây néo, sứ và phụ kiện từ C160/1 đến C160/6 đường dây 22kV NR Vĩnh Hòa XT477HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539085TBA Khoa Trường07:00 ngày 20/06/2021 10:20 ngày 20/06/2021 Thay xà, dây néo, sứ và FCO tại C160 đến C160/1 đường dây 22kV NR Vĩnh Hòa XT477HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539086TBA Phú Thuận (Phú Thuận 2)07:00 ngày 20/06/2021 10:20 ngày 20/06/2021 Thay xà, dây néo, sứ và FCO tại C160 đến C160/1 đường dây 22kV NR Vĩnh Hòa XT477HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539087TBA Phú Thuận 307:00 ngày 20/06/2021 10:20 ngày 20/06/2021 Thay xà, dây néo, sứ và FCO tại C160 đến C160/1 đường dây 22kV NR Vĩnh Hòa XT477HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539088TBA Vĩnh Hòa 207:00 ngày 20/06/2021 14:20 ngày 20/06/2021 Thay xà, dây néo, sứ và phụ kiện từ C160/1 đến C160/6 đường dây 22kV NR Vĩnh Hòa XT477HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539138TBA NGUYỄN HỒNG THÚY07:00 ngày 20/06/2021 10:20 ngày 20/06/2021 Thay xà, dây néo, sứ và FCO tại C160 đến C160/1 đường dây 22kV NR Vĩnh Hòa XT477HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539144Trang Trại Chăn Nuôi Bảo Châu07:00 ngày 20/06/2021 10:20 ngày 20/06/2021 Thay xà, dây néo, sứ và FCO tại C160 đến C160/1 đường dây 22kV NR Vĩnh Hòa XT477HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539172TBA ĐMT TĐH Đà Nẵng07:00 ngày 20/06/2021 10:20 ngày 20/06/2021 Thay xà, dây néo, sứ và FCO tại C160 đến C160/1 đường dây 22kV NR Vĩnh Hòa XT477HNHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530702TBA Tân Thanh11:00 ngày 20/06/2021 12:30 ngày 20/06/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO+ Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530712TBA UB Xã Cát Hải11:00 ngày 20/06/2021 12:30 ngày 20/06/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO+ Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514014BTS Cát Hải11:00 ngày 20/06/2021 12:30 ngày 20/06/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO+ Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514020BTS-BĐH073 Viettel11:00 ngày 20/06/2021 12:30 ngày 20/06/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO+ Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539115Sinh Thái Cát Hải11:00 ngày 20/06/2021 12:30 ngày 20/06/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO+ Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539143Nguyễn Trung Trực11:00 ngày 20/06/2021 12:30 ngày 20/06/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO+ Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539151Hiếu Ngọc11:00 ngày 20/06/2021 12:30 ngày 20/06/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO+ Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật lịch cắt điện Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục