Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 21/6

11:35' - 20/06/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 21/6.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 21/6 như sau:

Chi tiết lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 21/6 cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC
MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TẠNG
Điện lực Tuy Phước HC530276 TBA Phước Hiệp 2 05:45 ngày 21/06/2021 16:00 ngày 21/06/2021 Dựng cột, thay dây dẫn ĐZ 22kV tại C62/8 XT 475/PSO đảm bảo an toàn theo yêu cầu địa phương, kết hợp thay dây từ C62/14 - C68 Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530303 TBA Tuân Lễ 1 05:45 ngày 21/06/2021 16:00 ngày 21/06/2021 Dựng cột, thay dây dẫn ĐZ 22kV tại C62/8 XT 475/PSO đảm bảo an toàn theo yêu cầu địa phương, kết hợp thay dây từ C62/14 - C68 Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530307 TBA Tuân Lễ 2 05:45 ngày 21/06/2021 16:00 ngày 21/06/2021 Dựng cột, thay dây dẫn ĐZ 22kV tại C62/8 XT 475/PSO đảm bảo an toàn theo yêu cầu địa phương, kết hợp thay dây từ C62/14 - C68 Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530325 TBA Phước Hiệp 1 05:45 ngày 21/06/2021 16:00 ngày 21/06/2021 Dựng cột, thay dây dẫn ĐZ 22kV tại C62/8 XT 475/PSO đảm bảo an toàn theo yêu cầu địa phương, kết hợp thay dây từ C62/14 - C68 Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530396 TBA Đại Lễ 3 05:45 ngày 21/06/2021 16:00 ngày 21/06/2021 Dựng cột, thay dây dẫn ĐZ 22kV tại C62/8 XT 475/PSO đảm bảo an toàn theo yêu cầu địa phương, kết hợp thay dây từ C62/14 - C68 Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HH533022 Trường CB Phật Học 05:45 ngày 21/06/2021 16:00 ngày 21/06/2021 Dựng cột, thay dây dẫn ĐZ 22kV tại C62/8 XT 475/PSO đảm bảo an toàn theo yêu cầu địa phương, kết hợp thay dây từ C62/14 - C68 Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530627 Tây Vân Sơn. 06:30 ngày 21/06/2021 17:00 ngày 21/06/2021 Đại tu ĐZ 22 KV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530629 Vĩnh Phú XBT 06:30 ngày 21/06/2021 17:00 ngày 21/06/2021 Đại tu ĐZ 22 KV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530630 Bến Gỗ XBT 06:30 ngày 21/06/2021 17:00 ngày 21/06/2021 Đại tu ĐZ 22 KV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530643 Nhơn Hậu 5 06:30 ngày 21/06/2021 17:00 ngày 21/06/2021 Đại tu ĐZ 22 KV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530644 Thiết Trụ 06:30 ngày 21/06/2021 17:00 ngày 21/06/2021 Đại tu ĐZ 22 KV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530652 Đá Trắng 6 06:30 ngày 21/06/2021 17:00 ngày 21/06/2021 Đại tu ĐZ 22 KV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530653 Nhơn Hậu 7 06:30 ngày 21/06/2021 17:00 ngày 21/06/2021 Đại tu ĐZ 22 KV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530657 Nhơn Hậu 8 06:30 ngày 21/06/2021 17:00 ngày 21/06/2021 Đại tu ĐZ 22 KV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BD536082 ĐMT Phước Lộc Energy 06:30 ngày 21/06/2021 17:00 ngày 21/06/2021 Đại tu ĐZ 22 KV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH536001 Cơ Sở Nguyễn Văn Hồng 06:30 ngày 21/06/2021 17:00 ngày 21/06/2021 Đại tu ĐZ 22 KV Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530417 TBA Đồng Sim 06:30 ngày 21/06/2021 07:30 ngày 21/06/2021 Tháo lèo NR. 22kV KTM A&B tại C26/77 XT 476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530418 TBA Làng Cam 06:30 ngày 21/06/2021 07:30 ngày 21/06/2021 Tháo lèo NR. 22kV KTM A&B tại C26/77 XT 476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530420 TBA Khu Kinh tế mới AB 06:30 ngày 21/06/2021 17:30 ngày 21/06/2021 Thay xà và phụ kiện Đz 22 kV (CT: SCL quý 2-2021) ĐZ 22kV từ C26/77/1-C26/77/12 XT 476 Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC538004 Trạm bơm Đồng Đo (dân dụng) 06:30 ngày 21/06/2021 17:30 ngày 21/06/2021 Tháo và đấu lèo nhánh rẽ 22kV Đồng Đo và bọc hotline ĐZ 22kV Thay dây dẫn và phụ kiện ĐZ 22 kV (SCL Q2) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530417 TBA Đồng Sim 16:30 ngày 21/06/2021 17:30 ngày 21/06/2021 Đấu lèo NR. 22kV KTM A&B tại C26/77 XT 476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530418 TBA Làng Cam 16:30 ngày 21/06/2021 17:30 ngày 21/06/2021 Đấu lèo NR. 22kV KTM A&B tại C26/77 XT 476/TSO Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật lịch cắt điện Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục