Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 22/10

10:06' - 21/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 22/10.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 22/10 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBC530711Bò Sữa Nhơn Tân 107:00 ngày 22/10/2021 16:45 ngày 22/10/2021 Kiểm tra xử lý TBA tổn thất caoĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC537149TBA Tài Lương 107:15 ngày 22/10/2021 10:15 ngày 22/10/2021 Di dời ĐZ 0,4kV TBA Tài Lương 1 để mở rộng đường đến Sông Xưởng theo yêu cầu của UBND Phường Hoài Thanh TâyĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530256TBA Kiều An07:45 ngày 22/10/2021 11:15 ngày 22/10/2021 Hoán Chuyển MBA, cáp lực tổngĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530907Trung Chánh 307:45 ngày 22/10/2021 11:15 ngày 22/10/2021 Hoán Chuyển MBA, cáp lực tổngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53A601Nhơn Phú 1008:00 ngày 22/10/2021 09:30 ngày 22/10/2021 Thay định kỳ HT đo đếm KH chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530231TBA BooKtới.08:00 ngày 22/10/2021 10:00 ngày 22/10/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào ĐZ 22 kV theo yêu cầu UBND xã Ân Nghĩa & Bok Tới Lắp đặt kim thu sét đường dây 22kVHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC530790TBA Gò Dũng08:00 ngày 22/10/2021 10:00 ngày 22/10/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào ĐZ 22 kV theo yêu cầu UBND xã Ân Nghĩa & Bok Tới Lắp đặt kim thu sét đường dây 22kVHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC532173TBA Nhơn Sơn08:00 ngày 22/10/2021 10:00 ngày 22/10/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào ĐZ 22 kV theo yêu cầu UBND xã Ân Nghĩa & Bok Tới Lắp đặt kim thu sét đường dây 22kVHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC532174TBA Nghĩa Nhơn08:00 ngày 22/10/2021 10:00 ngày 22/10/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào ĐZ 22 kV theo yêu cầu UBND xã Ân Nghĩa & Bok Tới Lắp đặt kim thu sét đường dây 22kVHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC537024TBA Nghĩa Nhơn 208:00 ngày 22/10/2021 10:00 ngày 22/10/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào ĐZ 22 kV theo yêu cầu UBND xã Ân Nghĩa & Bok Tới Lắp đặt kim thu sét đường dây 22kVHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC537033TBA Nhơn An08:00 ngày 22/10/2021 10:00 ngày 22/10/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào ĐZ 22 kV theo yêu cầu UBND xã Ân Nghĩa & Bok Tới Lắp đặt kim thu sét đường dây 22kVHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC537048TBA Nhơn Tịnh08:00 ngày 22/10/2021 10:00 ngày 22/10/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào ĐZ 22 kV theo yêu cầu UBND xã Ân Nghĩa & Bok Tới Lắp đặt kim thu sét đường dây 22kVHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC539156Nhơn Sơn 208:00 ngày 22/10/2021 10:00 ngày 22/10/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đỗ vào ĐZ 22 kV theo yêu cầu UBND xã Ân Nghĩa & Bok Tới Lắp đặt kim thu sét đường dây 22kVHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530220Đoàn Tuồng08:45 ngày 22/10/2021 15:15 ngày 22/10/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530263Chợ Dinh08:45 ngày 22/10/2021 15:15 ngày 22/10/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBAĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530209Ánh Sáng Nhơn Thạnh10:00 ngày 22/10/2021 11:30 ngày 22/10/2021 Thay định kỳ HT đo đếm KH chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539167Hợp Thành14:00 ngày 22/10/2021 15:30 ngày 22/10/2021 Thay định kỳ HT đo đếm KH chuyên dùngĐã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục