Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 25/9

11:30' - 24/09/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 25/9.

Điện lực Bình Định thông báo lịch cắt điện ngày 25/9 như sau:

Chi tiết lịch cắt điện ngày 25/9:

Điện Lực Phú PhongDC538068TBA PHU AN 206:30 ngày 25/09/202107:45 ngày 25/09/2021Tháo lèo ĐZ 0,4kV tại C304 lộ 3 TBA Phú An 2- XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539018Khải Vi 1- 106:30 ngày 25/09/202118:00 ngày 25/09/2021Dựng cột chen, lắp đặt LBS-O NR Duyên Hải 3, hoàn thiện lắp đặt TBA Duyên Hải 3Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539019Khải Vi 1 - 206:30 ngày 25/09/202118:00 ngày 25/09/2021Dựng cột chen, lắp đặt LBS-O NR Duyên Hải 3, hoàn thiện lắp đặt TBA Duyên Hải 3Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539022Duyên Hải 2 - 106:30 ngày 25/09/202118:00 ngày 25/09/2021Dựng cột chen, lắp đặt LBS-O NR Duyên Hải 3, hoàn thiện lắp đặt TBA Duyên Hải 3Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539023Duyên Hải 2 - 206:30 ngày 25/09/202118:00 ngày 25/09/2021Dựng cột chen, lắp đặt LBS-O NR Duyên Hải 3, hoàn thiện lắp đặt TBA Duyên Hải 3Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533179TBA Nhuận An 107:15 ngày 25/09/202111:45 ngày 25/09/2021Hoán chuyển CQT MBA (tháo MBA 400kVA TBA Nhuận An 1 đang non để thay cho MBA 250kVA TBA UB Hoài Thanh đang quá tải và lấy MBA 250kVA TBA UB Hoài Thanh lắp lại cho TBA Nhuận An 1)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538012MỸ PHONG07:15 ngày 25/09/202108:45 ngày 25/09/2021Thay FCO (SCL)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538076XUÂN THẠNH 307:30 ngày 25/09/202108:45 ngày 25/09/2021Hãm dây, đấu nối ĐZ 0,4kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538132AN TRINH07:30 ngày 25/09/202108:45 ngày 25/09/2021Đấu nối ĐZ 0,4kV vào ATM lộĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533170TBA Uỷ Ban Hoài Thanh08:15 ngày 25/09/202110:15 ngày 25/09/2021Thay MBA 250kVA TBA UB Hoài Thanh bị quá tải bằng MBA 400kVA TBA Nhuận An 1Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538068TBA PHU AN 216:00 ngày 25/09/202117:00 ngày 25/09/2021Đấu lèo ĐZ 0,4kV tại C304 lộ 3 TBA Phú An 2- XT478/TSOĐã duyệt

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục