Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 26/6

10:29' - 25/06/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 26/6.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 26/6 như sau:

ĐIN LỰC          MÃ TRẠM              TÊN TRẠM        TỪ         ĐẾN      LÝ DO   NG TÌNH TRẠ
Điện lực An Nhơn BC530431 TBA Kim Tài XBT 06:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Đại tu ĐZ 22 KV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530432 TBA Trung Lý XBT 06:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Đại tu ĐZ 22 KV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BD534085 ĐMT Khai Thạch 06:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Đại tu ĐZ 22 KV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH534004 Mười Thu 06:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Đại tu ĐZ 22 KV Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530417 TBA Đồng Sim 06:30 ngày 26/06/2021 17:30 ngày 26/06/2021 Thay dây và dựng cột đường dây 22kV (CT: SCL quý 2-2021) Từ C31/77 đến C31/87- XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530418 TBA Làng Cam 06:30 ngày 26/06/2021 17:30 ngày 26/06/2021 Thay dây và dựng cột đường dây 22kV (CT: SCL quý 2-2021) Từ C31/77 đến C31/87- XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530420 TBA Khu Kinh tế mới AB 06:30 ngày 26/06/2021 17:30 ngày 26/06/2021 Thay dây và dựng cột đường dây 22kV (CT: SCL quý 2-2021) Từ C31/77 đến C31/87- XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC532061 TBA UB Tây Vinh 06:30 ngày 26/06/2021 08:00 ngày 26/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C103/20/4 - XT474/NTA (hướng rẽ về cột C103/20/4/1) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC532062 TBA An Vinh 4 06:30 ngày 26/06/2021 17:30 ngày 26/06/2021 Công ty TNHH Đại Tiến thay dây dẫn 22kV từ C103/20/4/1 đến C103/20/4/11 - XT474/NTA Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC532063 TBA Bến Đức 06:30 ngày 26/06/2021 08:00 ngày 26/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C103/20/4 - XT474/NTA (hướng rẽ về cột C103/20/4/1) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC532064 TBA An Vinh 06:30 ngày 26/06/2021 08:00 ngày 26/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C103/20/4 - XT474/NTA (hướng rẽ về cột C103/20/4/1) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC532065 TBA An Vinh 2 06:30 ngày 26/06/2021 08:00 ngày 26/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C103/20/4 - XT474/NTA (hướng rẽ về cột C103/20/4/1) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC532066 TBA Gò Me 06:30 ngày 26/06/2021 08:00 ngày 26/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C103/20/4 - XT474/NTA (hướng rẽ về cột C103/20/4/1) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC532067 TBA Bến Đức 2 06:30 ngày 26/06/2021 08:00 ngày 26/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C103/20/4 - XT474/NTA (hướng rẽ về cột C103/20/4/1) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC532068 TBA An Vinh 3 06:30 ngày 26/06/2021 08:00 ngày 26/06/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C103/20/4 - XT474/NTA (hướng rẽ về cột C103/20/4/1) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC538035 TBA Mỹ Đức 3 06:30 ngày 26/06/2021 17:30 ngày 26/06/2021 Công ty TNHH Đại Tiến thay dây dẫn 22kV từ C103/20/4/1 đến C103/20/4/11 - XT474/NTA Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FC530425 Trần Quang Diệu 4 06:30 ngày 26/06/2021 09:00 ngày 26/06/2021 Kiểm tra CBM cấp độ 2, thiết bị đóng cắt Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FC53A501 Trần Quốc Hoàn 06:30 ngày 26/06/2021 09:00 ngày 26/06/2021 Kiểm tra CBM cấp độ 2, thiết bị đóng cắt Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FC53A605 Trần Quang Diệu 6 06:30 ngày 26/06/2021 09:00 ngày 26/06/2021 Kiểm tra CBM cấp độ 2, thiết bị đóng cắt Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH534006 Bơm PS 10 06:30 ngày 26/06/2021 09:00 ngày 26/06/2021 Kiểm tra CBM cấp độ 2, thiết bị đóng cắt Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH534007 NM Xử Lý Nước Thải 2A 06:30 ngày 26/06/2021 09:00 ngày 26/06/2021 Kiểm tra CBM cấp độ 2, thiết bị đóng cắt Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH359156 TBA Hồ chứa nước Đồng Mít 2-2 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519001 TBA BTS Viettel 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519022 TBA Thôn 2 Ân Nghĩa 07:30 ngày 26/06/2021 16:00 ngày 26/06/2021 Dựng cột BTLT12m, lắp xà; PK và thu hồi cột tại C413/43 Đd 22kV NR An Quang XT471HNH Thí nghiệm CBM cấp độ II Recloser NR An Quang XT471HNH Phát quang HLT đường dây 22kV từ C413/7 đến C413/1141 sau NR An Quang - 471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519040 TBA An Vinh 1 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519041 TBA An Vinh 2 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519042 TBA An Vinh 3 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519051 TBA Thôn 4/1 An Vinh 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519052 TBA Thôn 4/2 An Vinh 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519053 TBA Thôn 5 An Vinh 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519055 TBA Thôn 7 An Vinh 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519056 TBA An Trung 8 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519057 TBA An Hưng 3 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519058 TBA An trung 3 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519059 TBA An Hưng 5 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519064 TBA Thôn 2/1 An toàn 07:30 ngày 26/06/2021 16:00 ngày 26/06/2021 Dựng cột BTLT12m, lắp xà; PK và thu hồi cột tại C413/43 Đd 22kV NR An Quang XT471HNH Thí nghiệm CBM cấp độ II Recloser NR An Quang XT471HNH Phát quang HLT đường dây 22kV từ C413/7 đến C413/1141 sau NR An Quang - 471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519065 TBA Thôn 2/2 An Toàn 07:30 ngày 26/06/2021 16:00 ngày 26/06/2021 Dựng cột BTLT12m, lắp xà; PK và thu hồi cột tại C413/43 Đd 22kV NR An Quang XT471HNH Thí nghiệm CBM cấp độ II Recloser NR An Quang XT471HNH Phát quang HLT đường dây 22kV từ C413/7 đến C413/1141 sau NR An Quang - 471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519066 TBA Thôn 3 An Toàn 07:30 ngày 26/06/2021 16:00 ngày 26/06/2021 Dựng cột BTLT12m, lắp xà; PK và thu hồi cột tại C413/43 Đd 22kV NR An Quang XT471HNH Thí nghiệm CBM cấp độ II Recloser NR An Quang XT471HNH Phát quang HLT đường dây 22kV từ C413/7 đến C413/1141 sau NR An Quang - 471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519067 TBA Thôn 4 Ân Nghĩa 07:30 ngày 26/06/2021 16:00 ngày 26/06/2021 Dựng cột BTLT12m, lắp xà; PK và thu hồi cột tại C413/43 Đd 22kV NR An Quang XT471HNH Thí nghiệm CBM cấp độ II Recloser NR An Quang XT471HNH Phát quang HLT đường dây 22kV từ C413/7 đến C413/1141 sau NR An Quang - 471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519069 TBA Thôn 1 Ân Nghĩa 07:30 ngày 26/06/2021 16:00 ngày 26/06/2021 Dựng cột BTLT12m, lắp xà; PK và thu hồi cột tại C413/43 Đd 22kV NR An Quang XT471HNH Thí nghiệm CBM cấp độ II Recloser NR An Quang XT471HNH Phát quang HLT đường dây 22kV từ C413/7 đến C413/1141 sau NR An Quang - 471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519072 TBA Thôn 5 Ân nghĩa 07:30 ngày 26/06/2021 16:00 ngày 26/06/2021 Dựng cột BTLT12m, lắp xà; PK và thu hồi cột tại C413/43 Đd 22kV NR An Quang XT471HNH Thí nghiệm CBM cấp độ II Recloser NR An Quang XT471HNH Phát quang HLT đường dây 22kV từ C413/7 đến C413/1141 sau NR An Quang - 471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519113 TBA Rừng Đặc Dụng An Toàn 07:30 ngày 26/06/2021 16:00 ngày 26/06/2021 Dựng cột BTLT12m, lắp xà; PK và thu hồi cột tại C413/43 Đd 22kV NR An Quang XT471HNH Thí nghiệm CBM cấp độ II Recloser NR An Quang XT471HNH Phát quang HLT đường dây 22kV từ C413/7 đến C413/1141 sau NR An Quang - 471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519118 TBA Phân Trường 1 An Toàn 07:30 ngày 26/06/2021 16:00 ngày 26/06/2021 Dựng cột BTLT12m, lắp xà; PK và thu hồi cột tại C413/43 Đd 22kV NR An Quang XT471HNH Thí nghiệm CBM cấp độ II Recloser NR An Quang XT471HNH Phát quang HLT đường dây 22kV từ C413/7 đến C413/1141 sau NR An Quang - 471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519122 TBA An Vinh 6 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519128 TBA Thôn 3 An Nghĩa 07:30 ngày 26/06/2021 16:00 ngày 26/06/2021 Dựng cột BTLT12m, lắp xà; PK và thu hồi cột tại C413/43 Đd 22kV NR An Quang XT471HNH Thí nghiệm CBM cấp độ II Recloser NR An Quang XT471HNH Phát quang HLT đường dây 22kV từ C413/7 đến C413/1141 sau NR An Quang - 471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519129 TBA Thôn 1 An Toàn 07:30 ngày 26/06/2021 16:00 ngày 26/06/2021 Dựng cột BTLT12m, lắp xà; PK và thu hồi cột tại C413/43 Đd 22kV NR An Quang XT471HNH Thí nghiệm CBM cấp độ II Recloser NR An Quang XT471HNH Phát quang HLT đường dây 22kV từ C413/7 đến C413/1141 sau NR An Quang - 471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519142 TBA Đồng Mít 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519143 TBA Vườn Dược Liệu An Toàn 07:30 ngày 26/06/2021 16:00 ngày 26/06/2021 Dựng cột BTLT12m, lắp xà; PK và thu hồi cột tại C413/43 Đd 22kV NR An Quang XT471HNH Thí nghiệm CBM cấp độ II Recloser NR An Quang XT471HNH Phát quang HLT đường dây 22kV từ C413/7 đến C413/1141 sau NR An Quang - 471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH519144 Trạm BTS - BDH0424 Viettel xã An Nghĩa, An Lão 07:30 ngày 26/06/2021 16:00 ngày 26/06/2021 Dựng cột BTLT12m, lắp xà; PK và thu hồi cột tại C413/43 Đd 22kV NR An Quang XT471HNH Thí nghiệm CBM cấp độ II Recloser NR An Quang XT471HNH Phát quang HLT đường dây 22kV từ C413/7 đến C413/1141 sau NR An Quang - 471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539006 TBA Truyền thanh An Lão 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539008 TBA TT Y tế Huyện 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539009 TBA Bưu điện An lão 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539010 TBA Đá thuận Đức 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539025 TBA Hưng Nhơn ( DD Thị trấn) 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539026 TBA Long Khánh 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539027 TBA Hưng Long 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539028 TBA Thuận An 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539029 TBA An Hưng 2 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539030 TBA Ủy Ban Huyện 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539031 TBA An Hưng 4 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539032 TBA Xuân Phong 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539033 TBA An Quang 2 07:30 ngày 26/06/2021 16:00 ngày 26/06/2021 Dựng cột BTLT12m, lắp xà; PK và thu hồi cột tại C413/43 Đd 22kV NR An Quang XT471HNH Thí nghiệm CBM cấp độ II Recloser NR An Quang XT471HNH Phát quang HLT đường dây 22kV từ C413/7 đến C413/1141 sau NR An Quang - 471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539034 TBA An Quang 1 07:30 ngày 26/06/2021 16:00 ngày 26/06/2021 Dựng cột BTLT12m, lắp xà; PK và thu hồi cột tại C413/43 Đd 22kV NR An Quang XT471HNH Thí nghiệm CBM cấp độ II Recloser NR An Quang XT471HNH Phát quang HLT đường dây 22kV từ C413/7 đến C413/1141 sau NR An Quang - 471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539035 TBA Thanh Sơn 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539036 TBA An trung 4 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539037 TBA TT Xã An trung 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539043 TBA An Hưng 1 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539046 TBA Gò Đồn 07:30 ngày 26/06/2021 16:00 ngày 26/06/2021 Dựng cột BTLT12m, lắp xà; PK và thu hồi cột tại C413/43 Đd 22kV NR An Quang XT471HNH Thí nghiệm CBM cấp độ II Recloser NR An Quang XT471HNH Phát quang HLT đường dây 22kV từ C413/7 đến C413/1141 sau NR An Quang - 471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539047 TBA An trung 5 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539048 TBA Cây Duối( dân dụng) 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539049 TBA Bàu dài( dân dụng ) 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539050 TBA Xuân Phong 2 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539060 TBA Khu Tái Định cư An trung 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539061 TBA Vạn Long 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539062 TBA Long Hòa 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539063 TBA Hưng Nhượng 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539073 TBA An trung 1 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539074 TBA An Quang 3 07:30 ngày 26/06/2021 16:00 ngày 26/06/2021 Dựng cột BTLT12m, lắp xà; PK và thu hồi cột tại C413/43 Đd 22kV NR An Quang XT471HNH Thí nghiệm CBM cấp độ II Recloser NR An Quang XT471HNH Phát quang HLT đường dây 22kV từ C413/7 đến C413/1141 sau NR An Quang - 471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539081 TBA An Trung 7 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539082 TBA An Tân 1 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539135 TBA SX Gạch Ngói Hai Tây 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539136 Trang Trại Nguyễn Thị Dung 07:30 ngày 26/06/2021 16:00 ngày 26/06/2021 Dựng cột BTLT12m, lắp xà; PK và thu hồi cột tại C413/43 Đd 22kV NR An Quang XT471HNH Thí nghiệm CBM cấp độ II Recloser NR An Quang XT471HNH Phát quang HLT đường dây 22kV từ C413/7 đến C413/1141 sau NR An Quang - 471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539137 TBA SX GẠCH AN PHÚ 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539139 TBA T1 Gò Núi Một, An Lão 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539140 TBA T2 Gò Núi Một, An Lão 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539157 TBA Mõ Đá Số 7 T3 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539158 TBA Mõ Đá Số 7-T4 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539160 TBA Hồ Đồng Mít -TC3 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539162 TBA TĐC Đồng MÍt 1-1 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539163 TBA TĐC Đồng Mít 1-2 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539173 TBA ĐMT An Quang T1 07:30 ngày 26/06/2021 16:00 ngày 26/06/2021 Dựng cột BTLT12m, lắp xà; PK và thu hồi cột tại C413/43 Đd 22kV NR An Quang XT471HNH Thí nghiệm CBM cấp độ II Recloser NR An Quang XT471HNH Phát quang HLT đường dây 22kV từ C413/7 đến C413/1141 sau NR An Quang - 471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539174 TBA ĐMT An Quang T2 07:30 ngày 26/06/2021 16:00 ngày 26/06/2021 Dựng cột BTLT12m, lắp xà; PK và thu hồi cột tại C413/43 Đd 22kV NR An Quang XT471HNH Thí nghiệm CBM cấp độ II Recloser NR An Quang XT471HNH Phát quang HLT đường dây 22kV từ C413/7 đến C413/1141 sau NR An Quang - 471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539175 TBA ĐMT CNX An Quang 07:30 ngày 26/06/2021 16:00 ngày 26/06/2021 Dựng cột BTLT12m, lắp xà; PK và thu hồi cột tại C413/43 Đd 22kV NR An Quang XT471HNH Thí nghiệm CBM cấp độ II Recloser NR An Quang XT471HNH Phát quang HLT đường dây 22kV từ C413/7 đến C413/1141 sau NR An Quang - 471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539177 TBA Khu giãn dân Đồng Bàu 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539192 Công ty TNHH Trang Thịnh Phát 07:30 ngày 26/06/2021 10:00 ngày 26/06/2021 Thí nghiệm CBM cấp độ II LBS PĐ Thuận An XT471HNH Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539139 Phước Mỹ 08:00 ngày 26/06/2021 13:30 ngày 26/06/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV (phục vụ di dời cột điện) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539140 TT dạy nghề 08:00 ngày 26/06/2021 13:30 ngày 26/06/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV (phục vụ di dời cột điện) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539177 Hào Hưng Phát 08:00 ngày 26/06/2021 13:30 ngày 26/06/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV (phục vụ di dời cột điện) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534123 TBA Khu dân cư Bạch Đằng 10:15 ngày 26/06/2021 12:15 ngày 26/06/2021 Thay 3LBFCO nhánh rẽ bãi giếng nước Bồng Sơn Bằng phương pháp Hotline Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539056 TBA Cấp nước 50 KVA bãi giếng 10:15 ngày 26/06/2021 12:15 ngày 26/06/2021 Thay 3LBFCO nhánh rẽ bãi giếng nước Bồng Sơn Bằng phương pháp Hotline Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC532068 TBA An Vinh 3 16:00 ngày 26/06/2021 17:30 ngày 26/06/2021 Căng dây và đấu lèo đường dây 22kV sau khi cải tạo tại C103/20/4 - XT474/NTA (hướng rẽ về cột C103/20/4/1). Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật đầy đủ lịch cắt điện Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục