Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 26/7

14:26' - 25/07/2019
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) của các quận, huyện tại Quy Nhơn ngày mai 26/7.

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 26/7

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn ngày 26/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DO
Điện Lực Phú Tài  05:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFC530147TBA Bình An05:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFC53A813Bình An 305:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFC53A814Cầu Quán Trác05:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFH539156TBA TV05:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFH539167Hợp Thành05:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFH539169Giếng 805:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFH539173Nhật Lâm05:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFH539177Quí Hiệp05:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFH539183THế Vũ 205:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFH539199Xây Dựng 4705:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFH539207TBA Đồng Xanh 205:00 ngày 26/07/2019 17:30 ngày 26/07/2019 Di dời TBA Đồng Xanh
Điện Lực Phú TàiFH53A801TBA Nguyên Hạnh05:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện lực Phù MỹEC530308XUÂN PHƯƠNG06:30 ngày 26/07/2019 15:30 ngày 26/07/2019 Lắp xà, sứ kéo dây XLPE A70(SCL)
Điện Lực Quy NhơnAC530442Trần Phú 307:15 ngày 26/07/2019 11:45 ngày 26/07/2019 Thay aptomat tổng bị hỏng cần thao tác , sang dây 0,4 KV qua cột mới
Điện Lực Phú PhongDC530407TBA Cụm CN Phú An 107:45 ngày 26/07/2019 09:15 ngày 26/07/2019 Thay định kỳ TI+ Bảo dưỡng TBA
Điện Lực Phú PhongDH533024TBA Đồng Binh 208:15 ngày 26/07/2019 09:45 ngày 26/07/2019 Xử lý tiếp xúc lèo PĐ Hà Nhe 1-XT472/C72
Điện Lực Phú PhongDH533025TBA Đồng Binh 308:15 ngày 26/07/2019 09:45 ngày 26/07/2019 Xử lý tiếp xúc lèo PĐ Hà Nhe 1-XT472/C72
Điện Lực Phú PhongDH533026TBA Hà Nhe 108:15 ngày 26/07/2019 09:45 ngày 26/07/2019 Xử lý tiếp xúc lèo PĐ Hà Nhe 1-XT472/C72
Điện Lực Phú PhongDH533027TBA Hà Nhe 208:15 ngày 26/07/2019 09:45 ngày 26/07/2019 Xử lý tiếp xúc lèo PĐ Hà Nhe 1-XT472/C72
Điện Lực Phú PhongDC530408TBA Cụm CN Phú An 210:00 ngày 26/07/2019 11:30 ngày 26/07/2019 Thay định kỳ TI+ Bảo dưỡng TBA cụm Công Nghiệp 2 - XT475/C71

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục