1. >

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 26/7

Facebook Share

BNEWS.VN Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) của các quận, huyện tại Quy Nhơn ngày mai 26/7.

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 26/7

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 26/7

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn ngày 26/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DO
Điện Lực Phú Tài  05:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFC530147TBA Bình An05:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFC53A813Bình An 305:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFC53A814Cầu Quán Trác05:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFH539156TBA TV05:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFH539167Hợp Thành05:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFH539169Giếng 805:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFH539173Nhật Lâm05:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFH539177Quí Hiệp05:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFH539183THế Vũ 205:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFH539199Xây Dựng 4705:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện Lực Phú TàiFH539207TBA Đồng Xanh 205:00 ngày 26/07/2019 17:30 ngày 26/07/2019 Di dời TBA Đồng Xanh
Điện Lực Phú TàiFH53A801TBA Nguyên Hạnh05:00 ngày 26/07/2019 18:00 ngày 26/07/2019 Cải tạo nâng cấp dây dẫn ĐZ 22kV
Điện lực Phù MỹEC530308XUÂN PHƯƠNG06:30 ngày 26/07/2019 15:30 ngày 26/07/2019 Lắp xà, sứ kéo dây XLPE A70(SCL)
Điện Lực Quy NhơnAC530442Trần Phú 307:15 ngày 26/07/2019 11:45 ngày 26/07/2019 Thay aptomat tổng bị hỏng cần thao tác , sang dây 0,4 KV qua cột mới
Điện Lực Phú PhongDC530407TBA Cụm CN Phú An 107:45 ngày 26/07/2019 09:15 ngày 26/07/2019 Thay định kỳ TI+ Bảo dưỡng TBA
Điện Lực Phú PhongDH533024TBA Đồng Binh 208:15 ngày 26/07/2019 09:45 ngày 26/07/2019 Xử lý tiếp xúc lèo PĐ Hà Nhe 1-XT472/C72
Điện Lực Phú PhongDH533025TBA Đồng Binh 308:15 ngày 26/07/2019 09:45 ngày 26/07/2019 Xử lý tiếp xúc lèo PĐ Hà Nhe 1-XT472/C72
Điện Lực Phú PhongDH533026TBA Hà Nhe 108:15 ngày 26/07/2019 09:45 ngày 26/07/2019 Xử lý tiếp xúc lèo PĐ Hà Nhe 1-XT472/C72
Điện Lực Phú PhongDH533027TBA Hà Nhe 208:15 ngày 26/07/2019 09:45 ngày 26/07/2019 Xử lý tiếp xúc lèo PĐ Hà Nhe 1-XT472/C72
Điện Lực Phú PhongDC530408TBA Cụm CN Phú An 210:00 ngày 26/07/2019 11:30 ngày 26/07/2019 Thay định kỳ TI+ Bảo dưỡng TBA cụm Công Nghiệp 2 - XT475/C71

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kết quả điều tra nội bộ công ty Nissan Motor cho thấy CEO Saikawa đã nhận gần 47 triệu yen (434.000 USD) theo cơ chế thưởng liên quan đến cổ tức vào năm 2013. Mặc dù đây không phải là hành động bất hợp pháp, song báo cáo điều tra cho rằng điều này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý.

ncif