Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 27/3

13:28' - 26/03/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 27/3.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 27/3 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBC530443TBA Tân Đức 407:00 ngày 27/03/2021 17:30 ngày 27/03/2021 Đại tu ĐZ 0.4 kvĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC531008TBA An Hậu 107:00 ngày 27/03/2021 11:00 ngày 27/03/2021 Dựng cột ,lắp xà,sứ và PK tại khoảng cột từ C187/3/2 - C187/3/4 thuộc XT 475 HNH Dựng cột ,lắp xà,sứ và PK tại C213/AH2/I đường dây 0,4kV thuộc TBA Ân Hậu 2 XT 475 HNH Thay cột 187/46/1 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531009TBA An Hậu 207:00 ngày 27/03/2021 11:00 ngày 27/03/2021 Dựng cột ,lắp xà,sứ và PK tại khoảng cột từ C187/3/2 - C187/3/4 thuộc XT 475 HNH Dựng cột ,lắp xà,sứ và PK tại C213/AH2/I đường dây 0,4kV thuộc TBA Ân Hậu 2 XT 475 HNH Thay cột 187/46/1 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531010TBA Núi Bụt07:00 ngày 27/03/2021 11:00 ngày 27/03/2021 Dựng cột ,lắp xà,sứ và PK tại khoảng cột từ C187/3/2 - C187/3/4 thuộc XT 475 HNH Dựng cột ,lắp xà,sứ và PK tại C213/AH2/I đường dây 0,4kV thuộc TBA Ân Hậu 2 XT 475 HNH Thay cột 187/46/1 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531011TBA An Đôn07:00 ngày 27/03/2021 11:00 ngày 27/03/2021 Dựng cột ,lắp xà,sứ và PK tại khoảng cột từ C187/3/2 - C187/3/4 thuộc XT 475 HNH Dựng cột ,lắp xà,sứ và PK tại C213/AH2/I đường dây 0,4kV thuộc TBA Ân Hậu 2 XT 475 HNH Thay cột 187/46/1 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531012TBA An Hòa07:00 ngày 27/03/2021 11:00 ngày 27/03/2021 Dựng cột ,lắp xà,sứ và PK tại khoảng cột từ C187/3/2 - C187/3/4 thuộc XT 475 HNH Dựng cột ,lắp xà,sứ và PK tại C213/AH2/I đường dây 0,4kV thuộc TBA Ân Hậu 2 XT 475 HNH Thay cột 187/46/1 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531013TBA An Thiện07:00 ngày 27/03/2021 11:00 ngày 27/03/2021 Dựng cột ,lắp xà,sứ và PK tại khoảng cột từ C187/3/2 - C187/3/4 thuộc XT 475 HNH Dựng cột ,lắp xà,sứ và PK tại C213/AH2/I đường dây 0,4kV thuộc TBA Ân Hậu 2 XT 475 HNH Thay cột 187/46/1 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531016TBA Linh Chiểu07:00 ngày 27/03/2021 11:00 ngày 27/03/2021 Dựng cột ,lắp xà,sứ và PK tại khoảng cột từ C187/3/2 - C187/3/4 thuộc XT 475 HNH Dựng cột ,lắp xà,sứ và PK tại C213/AH2/I đường dây 0,4kV thuộc TBA Ân Hậu 2 XT 475 HNH Thay cột 187/46/1 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531017TBA An Chiểu07:00 ngày 27/03/2021 11:00 ngày 27/03/2021 Dựng cột ,lắp xà,sứ và PK tại khoảng cột từ C187/3/2 - C187/3/4 thuộc XT 475 HNH Dựng cột ,lắp xà,sứ và PK tại C213/AH2/I đường dây 0,4kV thuộc TBA Ân Hậu 2 XT 475 HNH Thay cột 187/46/1 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC537035TBA An Hậu 307:00 ngày 27/03/2021 11:00 ngày 27/03/2021 Dựng cột ,lắp xà,sứ và PK tại khoảng cột từ C187/3/2 - C187/3/4 thuộc XT 475 HNH Dựng cột ,lắp xà,sứ và PK tại C213/AH2/I đường dây 0,4kV thuộc TBA Ân Hậu 2 XT 475 HNH Thay cột 187/46/1 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Bồng SơnCH539044TBA Hồ cẩn hậu (XN thủy lợi 1)07:15 ngày 27/03/2021 09:00 ngày 27/03/2021 Đấu nối đầu cực trên 3FCO nhánh rẽ TBA Hy Văn xây dựng mới (ĐTXD bổ sung năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539045TBA CP ĐT và KD TH Thương Thảo07:15 ngày 27/03/2021 09:00 ngày 27/03/2021 Đấu nối đầu cực trên 3FCO nhánh rẽ TBA Hy Văn xây dựng mới (ĐTXD bổ sung năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539049TBA 750KVA Cty TNHH XDTH Kim Thành ( Túy sơn)07:15 ngày 27/03/2021 09:00 ngày 27/03/2021 Đấu nối đầu cực trên 3FCO nhánh rẽ TBA Hy Văn xây dựng mới (ĐTXD bổ sung năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539051TBA 560 KVA Cty TNHH SX TM Thiên Mã07:15 ngày 27/03/2021 09:00 ngày 27/03/2021 Đấu nối đầu cực trên 3FCO nhánh rẽ TBA Hy Văn xây dựng mới (ĐTXD bổ sung năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539181CTy May Hoài Sơn07:15 ngày 27/03/2021 09:00 ngày 27/03/2021 Đấu nối đầu cực trên 3FCO nhánh rẽ TBA Hy Văn xây dựng mới (ĐTXD bổ sung năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539091TBA Gia Đức07:20 ngày 27/03/2021 08:20 ngày 27/03/2021 Chen cột xử lý pha đất trong khoảng cột từ C187 - C188 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH539092TBA Gia Đức 207:20 ngày 27/03/2021 08:20 ngày 27/03/2021 Chen cột xử lý pha đất trong khoảng cột từ C187 - C188 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH539093TBA Đức Long 207:20 ngày 27/03/2021 08:20 ngày 27/03/2021 Chen cột xử lý pha đất trong khoảng cột từ C187 - C188 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH539114TBA May Hoài Ân07:20 ngày 27/03/2021 08:20 ngày 27/03/2021 Chen cột xử lý pha đất trong khoảng cột từ C187 - C188 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH539176TBA ĐMT Công ty CP INVEST SOLAR NBC07:20 ngày 27/03/2021 08:20 ngày 27/03/2021 Chen cột xử lý pha đất trong khoảng cột từ C187 - C188 thuộc XT 475 HNHHoãn
Điện Lực Phù CátGH539093Thắng Lợi 107:30 ngày 27/03/2021 17:00 ngày 27/03/2021 - Thi công Tháo lèo đường dây 22kv Cột 286 - XT 476/PCA bằng pp hotline - Lắp mới LBS - O tại Cột 289 - XT 476/PCA - Kéo dây, dựng chen cột , đấu nối Cột 286 - XT 476/PCA NR TBA XDM Gỗ Phú TàiĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539094Thắng Lợi 207:30 ngày 27/03/2021 17:00 ngày 27/03/2021 - Thi công Tháo lèo đường dây 22kv Cột 286 - XT 476/PCA bằng pp hotline - Lắp mới LBS - O tại Cột 289 - XT 476/PCA - Kéo dây, dựng chen cột , đấu nối Cột 286 - XT 476/PCA NR TBA XDM Gỗ Phú TàiĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539104Thắng Lợi 307:30 ngày 27/03/2021 17:00 ngày 27/03/2021 - Thi công Tháo lèo đường dây 22kv Cột 286 - XT 476/PCA bằng pp hotline - Lắp mới LBS - O tại Cột 289 - XT 476/PCA - Kéo dây, dựng chen cột , đấu nối Cột 286 - XT 476/PCA NR TBA XDM Gỗ Phú TàiĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục