Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 29/12

13:00' - 28/12/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 29/12.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 29/12 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530209Trại giam04:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530210Ghềnh Ráng 104:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530211Ghềnh Ráng 204:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530215Ghềnh Ráng 404:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530216Nguyễn Lữ 304:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530217Lam Sơn 104:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530218Lam Sơn 204:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530224Ghềnh Ráng 304:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530226Dân cư Dịch vụ04:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530227DC Bông Hồng 304:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530345Chương Dương04:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530653Hàn Mặc Tử04:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530667TĐC Hưng Thịnh 104:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530858Chế Lan Viên04:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530875TĐC Hưng Thịnh 204:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539039Mai Hắc Đế04:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539042Chương Dương 204:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539044Cần Vương 204:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539057Bế Văn Đàn 204:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539064Đặng Văn Chấn04:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539055TBA VP Cty Phú Tài04:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539056TBA Bến xe TT04:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539057TBA KS Hoành Anh04:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539058TBA KS Cosevco04:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539059TBA Hưng Phát204:30 ngày 29/12/2020 18:00 ngày 29/12/2020 Tháo đầu cáp ngầm NR BMC, làm đầu cáp và đấu vào tủ RMU số 4, đấu nối tủ MV-1Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538166LẠC SƠN07:15 ngày 29/12/2020 15:15 ngày 29/12/2020 Xử lý khoảng cách giao chéo với ĐZ 220kVĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533159TBA An Đỗ07:30 ngày 29/12/2020 09:45 ngày 29/12/2020 Thay 3FCO nhánh rẽ La VuôngĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533161TBA La Vuông07:30 ngày 29/12/2020 09:45 ngày 29/12/2020 Thay 3FCO nhánh rẽ La VuôngĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533186TBA An Hậu Bắc07:30 ngày 29/12/2020 09:45 ngày 29/12/2020 Thay 3FCO nhánh rẽ La VuôngĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539044TBA Hồ cẩn hậu (XN thủy lợi 1)07:30 ngày 29/12/2020 09:45 ngày 29/12/2020 Thay 3FCO nhánh rẽ La VuôngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53A206ĐMT Năng lượng xanh SHB13:00 ngày 29/12/2020 17:00 ngày 29/12/2020 Nâng CĐC ĐZ 22kV, thay FCO NR MTV bằng LB FCOĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539053Xử lý nước thải CCN Phước An13:00 ngày 29/12/2020 17:00 ngày 29/12/2020 Nâng CĐC ĐZ 22kV, thay FCO NR MTV bằng LB FCOĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539054Hoàng Gia13:00 ngày 29/12/2020 17:00 ngày 29/12/2020 Nâng CĐC ĐZ 22kV, thay FCO NR MTV bằng LB FCOĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539149Nam Hưng13:00 ngày 29/12/2020 17:00 ngày 29/12/2020 Nâng CĐC ĐZ 22kV, thay FCO NR MTV bằng LB FCOĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539150Tứ Hải13:00 ngày 29/12/2020 17:00 ngày 29/12/2020 Nâng CĐC ĐZ 22kV, thay FCO NR MTV bằng LB FCOĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục