Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 30/12

07:56' - 29/12/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 30/12.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 30/12 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530101Tây Sơn04:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Thay cột TBA, thay hệ xà TBA Hoàng Văn ThụĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530102Quang Trung 104:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Thay cột TBA, thay hệ xà TBA Hoàng Văn ThụĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530107Nguyễn Thái Học 404:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Thay cột TBA, thay hệ xà TBA Hoàng Văn ThụĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530108Hoàng Văn Thụ04:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Thay cột TBA, thay hệ xà TBA Hoàng Văn ThụĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530109Tây Sơn 204:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Thay cột TBA, thay hệ xà TBA Hoàng Văn ThụĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530209Trại giam04:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đổ vào đường dây, thay lem hãm dây, căng dây dẫn, gia cố móng cột, chỉnh cột nghiêng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530210Ghềnh Ráng 104:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đổ vào đường dây, thay lem hãm dây, căng dây dẫn, gia cố móng cột, chỉnh cột nghiêng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530211Ghềnh Ráng 204:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đổ vào đường dây, thay lem hãm dây, căng dây dẫn, gia cố móng cột, chỉnh cột nghiêng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530212Gỗ Bông Hồng04:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Thay lem hãm dây, căng dây dẫn, gia cố móng, chỉnh cột nghiêng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530213DC Bông Hồng04:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Thay lem hãm dây, căng dây dẫn, gia cố móng, chỉnh cột nghiêng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530214DC Bông Hồng 204:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Thay lem hãm dây, căng dây dẫn, gia cố móng, chỉnh cột nghiêng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530215Ghềnh Ráng 404:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đổ vào đường dây, thay lem hãm dây, căng dây dẫn, gia cố móng cột, chỉnh cột nghiêng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530216Nguyễn Lữ 304:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đổ vào đường dây, thay lem hãm dây, căng dây dẫn, gia cố móng cột, chỉnh cột nghiêng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530217Lam Sơn 104:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đổ vào đường dây, thay lem hãm dây, căng dây dẫn, gia cố móng cột, chỉnh cột nghiêng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530218Lam Sơn 204:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đổ vào đường dây, thay lem hãm dây, căng dây dẫn, gia cố móng cột, chỉnh cột nghiêng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530668Minh Khai 404:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Xử ly cột nghiêng, thay ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530671Lê Văn Chân04:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Thay cột TBA, thay hệ xà TBA Hoàng Văn ThụĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530835Mai Xuân Thưởng 304:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Xử ly cột nghiêng, thay ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530841Mai Xuân Thưởng 104:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Xử ly cột nghiêng, thay ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530858Chế Lan Viên04:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đổ vào đường dây, thay lem hãm dây, căng dây dẫn, gia cố móng cột, chỉnh cột nghiêng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539100TBA BV Phong gia liễu TW Quy Hòa204:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Chặt cây ngoài HLT có khả năng ngã đổ vào đường dây, thay lem hãm dây, căng dây dẫn, gia cố móng cột, chỉnh cột nghiêng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539106TBA SC Đường bộ04:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Thay cột TBA, thay hệ xà TBA Hoàng Văn ThụĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539107TBA PV Sốt rét04:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Thay cột TBA, thay hệ xà TBA Hoàng Văn ThụĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539238TBA KS Đông Phương04:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Xử ly cột nghiêng, thay ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539242TBA ĐPT Truyền Hình BĐ04:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Xử ly cột nghiêng, thay ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539244TBA KS Thanh Bình04:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Xử ly cột nghiêng, thay ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539246TBA HT Quang Trung04:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Xử ly cột nghiêng, thay ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539249TBA Nhà hàng Trầu cau04:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Xử ly cột nghiêng, thay ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539271TBA Công ty Nguyễn Hoàng04:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Thay lem hãm dây, căng dây dẫn, gia cố móng, chỉnh cột nghiêng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539280TBA Resort Thanh Linh04:00 ngày 30/12/2021 17:00 ngày 30/12/2021 Thay lem hãm dây, căng dây dẫn, gia cố móng, chỉnh cột nghiêng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533184TBA Ka Công 206:00 ngày 30/12/2021 10:00 ngày 30/12/2021 Di dời cột C264/8/3, C264/1-XT473HNH và lắp đặt Mới Recloser NR Ka Công thay thế cho 3LBFCO nhánh rẽ Ka Công tại vị trí cột C264/1-XT473HNH sau khi di dời (thuộc công trình di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Ka Công-XT473HNH để mở rộng đường NI Tài Lương-Ka Công theo yêu cầu của UBND TX Hoài Nhơn)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533190TBA Trường An 206:00 ngày 30/12/2021 09:00 ngày 30/12/2021 Lắp đặt xà, thay dây dẫn vượt đường 3M38mm2 bằng dây dẫn 3AC/XLPE-150mm2; lắp mới 3LBFCO cách ly nhánh rẽ ka Công từ vị trí cột C264 đến C264/1 -XT473HNH và thu hồi 3LBFCO cũ tại vị trí cột C264/1-XT473HNH (thuộc công trình di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Ka Công-XT473HNH để mở rộng đường NI Tài Lương-Ka Công theo yêu cầu của UBND TX Hoài Nhơn)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533196TBA Ka Công Nam06:00 ngày 30/12/2021 10:00 ngày 30/12/2021 Di dời cột C264/8/3, C264/1-XT473HNH và lắp đặt Mới Recloser NR Ka Công thay thế cho 3LBFCO nhánh rẽ Ka Công tại vị trí cột C264/1-XT473HNH sau khi di dời (thuộc công trình di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Ka Công-XT473HNH để mở rộng đường NI Tài Lương-Ka Công theo yêu cầu của UBND TX Hoài Nhơn)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533197TBA Thiện Đức 206:00 ngày 30/12/2021 09:00 ngày 30/12/2021 Lắp đặt xà, thay dây dẫn vượt đường 3M38mm2 bằng dây dẫn 3AC/XLPE-150mm2; lắp mới 3LBFCO cách ly nhánh rẽ ka Công từ vị trí cột C264 đến C264/1 -XT473HNH và thu hồi 3LBFCO cũ tại vị trí cột C264/1-XT473HNH (thuộc công trình di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Ka Công-XT473HNH để mở rộng đường NI Tài Lương-Ka Công theo yêu cầu của UBND TX Hoài Nhơn)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533198TBA Thiện Đức Bắc06:00 ngày 30/12/2021 09:00 ngày 30/12/2021 Lắp đặt xà, thay dây dẫn vượt đường 3M38mm2 bằng dây dẫn 3AC/XLPE-150mm2; lắp mới 3LBFCO cách ly nhánh rẽ ka Công từ vị trí cột C264 đến C264/1 -XT473HNH và thu hồi 3LBFCO cũ tại vị trí cột C264/1-XT473HNH (thuộc công trình di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Ka Công-XT473HNH để mở rộng đường NI Tài Lương-Ka Công theo yêu cầu của UBND TX Hoài Nhơn)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530616TBA Kiều Huyên06:45 ngày 30/12/2021 17:15 ngày 30/12/2021 Thay xà, dựng chen cột nâng cao độ võng đường dây 22kv, Dựng cột chen đấu nối TBA An Kiều 4 XDM, lắp kim thu sét ĐZ 22kV + Kiểm tra CBM TBAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530619TBA Xuân An06:45 ngày 30/12/2021 11:45 ngày 30/12/2021 Thay xà, dựng chen cột nâng cao độ võng đường dây 22kv, Dựng cột chen đấu nối TBA An Kiều 4 XDM, lắp kim thu sét ĐZ 22kV + Kiểm tra CBM TBAHoãn
Điện Lực Phù CátGC530619TBA Xuân An06:45 ngày 30/12/2021 17:15 ngày 30/12/2021 Thay xà, dựng chen cột nâng cao độ võng đường dây 22kv, Dựng cột chen đấu nối TBA An Kiều 4 XDM, lắp kim thu sét ĐZ 22kV + Kiểm tra CBM TBAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530620TBA Xuân Chánh06:45 ngày 30/12/2021 11:45 ngày 30/12/2021 Thay xà, dựng chen cột nâng cao độ võng đường dây 22kv, Dựng cột chen đấu nối TBA An Kiều 4 XDM, lắp kim thu sét ĐZ 22kV + Kiểm tra CBM TBAHoãn
Điện Lực Phù CátGC530620TBA Xuân Chánh06:45 ngày 30/12/2021 17:15 ngày 30/12/2021 Thay xà, dựng chen cột nâng cao độ võng đường dây 22kv, Dựng cột chen đấu nối TBA An Kiều 4 XDM, lắp kim thu sét ĐZ 22kV + Kiểm tra CBM TBAĐã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục