Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 4/12

08:00' - 03/12/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 4/12.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 4/12 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBC530711Bò Sữa Nhơn Tân 107:30 ngày 04/12/2021 10:45 ngày 04/12/2021 Căng dây, đấu nối ĐZ 22 KV xây dựng mới.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBD539079ĐMT Skylar Bò Sữa 107:30 ngày 04/12/2021 10:45 ngày 04/12/2021 Căng dây, đấu nối ĐZ 22 KV xây dựng mới.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBD539080ĐMT Skylar Bò Sữa 207:30 ngày 04/12/2021 10:45 ngày 04/12/2021 Căng dây, đấu nối ĐZ 22 KV xây dựng mới.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBD539081ĐMT Skylar Bò Sữa 307:30 ngày 04/12/2021 10:45 ngày 04/12/2021 Căng dây, đấu nối ĐZ 22 KV xây dựng mới.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH537002Bò Sữa Bình Định 107:30 ngày 04/12/2021 10:45 ngày 04/12/2021 Căng dây, đấu nối ĐZ 22 KV xây dựng mới.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH537005Bò Sữa Bình Định 207:30 ngày 04/12/2021 10:45 ngày 04/12/2021 Căng dây, đấu nối ĐZ 22 KV xây dựng mới.Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH539005Bò Sữa Bình Định 307:30 ngày 04/12/2021 10:45 ngày 04/12/2021 Căng dây, đấu nối ĐZ 22 KV xây dựng mới.Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537040Nho Lâm07:30 ngày 04/12/2021 16:30 ngày 04/12/2021 Thay máy biến áp kết hợp đại tu TBAĐã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục