Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 4/2

14:21' - 03/02/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 4/2.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 4/2 như sau:

ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy Nhơn AC530445 Đinh Bộ Lĩnh 05:00 ngày 04/02/2021 12:30 ngày 04/02/2021 Hạ ngầm ĐZ 22/0,4kV và lắp DCL Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530446 Ô Tô 1/5 05:00 ngày 04/02/2021 12:30 ngày 04/02/2021 Hạ ngầm ĐZ 22/0,4kV và lắp DCL Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530451 Hàm Tử 05:00 ngày 04/02/2021 12:30 ngày 04/02/2021 Hạ ngầm ĐZ 22/0,4kV và lắp DCL Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530452 Vận Tải Biển 05:00 ngày 04/02/2021 12:30 ngày 04/02/2021 Hạ ngầm ĐZ 22/0,4kV và lắp DCL Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530453 Trần Hưng Đạo 6 05:00 ngày 04/02/2021 12:30 ngày 04/02/2021 Hạ ngầm ĐZ 22/0,4kV và lắp DCL Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC534060 Trần Hưng Đạo 7 05:00 ngày 04/02/2021 12:30 ngày 04/02/2021 Hạ ngầm ĐZ 22/0,4kV và lắp DCL Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539115 TBA Cảng cá QN 05:00 ngày 04/02/2021 12:30 ngày 04/02/2021 Hạ ngầm ĐZ 22/0,4kV và lắp DCL Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539116 TBA Cảng cá 2 05:00 ngày 04/02/2021 12:30 ngày 04/02/2021 Hạ ngầm ĐZ 22/0,4kV và lắp DCL Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539119 TBA DMXK BĐ 2 05:00 ngày 04/02/2021 12:30 ngày 04/02/2021 Hạ ngầm ĐZ 22/0,4kV và lắp DCL Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539125 TBA Cảng QS Thị Nại 2 05:00 ngày 04/02/2021 12:30 ngày 04/02/2021 Hạ ngầm ĐZ 22/0,4kV và lắp DCL Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539126 TBA Cty CP Thủy Sản 05:00 ngày 04/02/2021 12:30 ngày 04/02/2021 Hạ ngầm ĐZ 22/0,4kV và lắp DCL Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539131 TBA Cục HQ BĐ 05:00 ngày 04/02/2021 12:30 ngày 04/02/2021 Hạ ngầm ĐZ 22/0,4kV và lắp DCL Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539133 TBA HĐBP 48 05:00 ngày 04/02/2021 12:30 ngày 04/02/2021 Hạ ngầm ĐZ 22/0,4kV và lắp DCL Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539144 TBA Phan Thị Kim Thoa 05:00 ngày 04/02/2021 12:30 ngày 04/02/2021 Hạ ngầm ĐZ 22/0,4kV và lắp DCL Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539145 TBA Bệnh Viện Mắt 05:00 ngày 04/02/2021 12:30 ngày 04/02/2021 Hạ ngầm ĐZ 22/0,4kV và lắp DCL Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539146 TBA Nhà máy SX nước đá Quy Nhơn 05:00 ngày 04/02/2021 12:30 ngày 04/02/2021 Hạ ngầm ĐZ 22/0,4kV và lắp DCL Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539147 TBA Cty CP Thủy Sản 2 05:00 ngày 04/02/2021 12:30 ngày 04/02/2021 Hạ ngầm ĐZ 22/0,4kV và lắp DCL Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539152 TBA Nguyễn Văn Lãnh 05:00 ngày 04/02/2021 12:30 ngày 04/02/2021 Hạ ngầm ĐZ 22/0,4kV và lắp DCL Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539839 TBA Foodinco Quy Nhơn 05:00 ngày 04/02/2021 12:30 ngày 04/02/2021 Hạ ngầm ĐZ 22/0,4kV và lắp DCL Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539888 TBA Văn phòng Cục Hải Quan vụ 05:00 ngày 04/02/2021 12:30 ngày 04/02/2021 Hạ ngầm ĐZ 22/0,4kV và lắp DCL Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530283 TTKHKT Xi Ta 07:00 ngày 04/02/2021 16:45 ngày 04/02/2021 Lắp chụp ĐC, kéo mới ĐZ 0,4 KV xây dựng mới( Viện KHKT) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530581 Vạn Thuận 2 07:00 ngày 04/02/2021 09:45 ngày 04/02/2021 Đấu nối ĐZ 22 KV và TBA xây dựng mới( Viện KHKT) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530908 Xi Ta 07:00 ngày 04/02/2021 16:45 ngày 04/02/2021 Lắp chụp ĐC, kéo mới ĐZ 0,4 KV xây dựng mới( Viện KHKT) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533001 TBA Núi Đá 07:00 ngày 04/02/2021 08:30 ngày 04/02/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533002 TBA Xăng Dầu 07:00 ngày 04/02/2021 08:30 ngày 04/02/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533003 TBA Tây Thuận 2 07:00 ngày 04/02/2021 08:30 ngày 04/02/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533004 TBA Tây Thuận 07:00 ngày 04/02/2021 08:30 ngày 04/02/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533005 TBA Đồng Trại 07:00 ngày 04/02/2021 08:30 ngày 04/02/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533007 TBA Tây Thuận 4 07:00 ngày 04/02/2021 08:30 ngày 04/02/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533008 TBA Tiên Thuận 07:00 ngày 04/02/2021 08:30 ngày 04/02/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533009 TBA Bơm Tiên Thuận 07:00 ngày 04/02/2021 08:30 ngày 04/02/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533030 TBA Tây Thuận 3 07:00 ngày 04/02/2021 08:30 ngày 04/02/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534072 TBA Thành Ngân 4 07:00 ngày 04/02/2021 08:30 ngày 04/02/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534073 TBA Thành Ngân 3 07:00 ngày 04/02/2021 08:30 ngày 04/02/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539001 TBA Nhà Văn Hóa 07:00 ngày 04/02/2021 08:30 ngày 04/02/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530828 Trần Phú 1 07:15 ngày 04/02/2021 09:45 ngày 04/02/2021 Kiểm tra vệ sinh ,xử lý tiếp xúc Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC532122 TBA Giao An 1 07:15 ngày 04/02/2021 08:45 ngày 04/02/2021 Thay ATM hạ thế XT1 TBA Giao An 1 bị move tiếp xúc tiếp điểm Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530208 TBA Ủy Ban Phước Long 07:15 ngày 04/02/2021 17:15 ngày 04/02/2021 Thay dây dẫn hạ thế (SCL) Từ C8 đến C14 TBA Phước Long 2 Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530378 TBA Phước Long 2 07:15 ngày 04/02/2021 17:15 ngày 04/02/2021 Thay dây dẫn hạ thế (SCL) Từ C8 đến C14 TBA Phước Long 2 Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC532026 TBA KTM Trường Định 07:30 ngày 04/02/2021 11:30 ngày 04/02/2021 Hoán chuyển MBA TBA Kinh Tế Mới Trường Định - XT472/C71 Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533026 TBA Hà Nhe 1 07:30 ngày 04/02/2021 17:00 ngày 04/02/2021 Cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH : Lắp chụp đầu và thay FCO bằng DCL tại C75- XT473/ĐOPH; - Thay cột và thay dây dẫn từ C75 đến C75/6- XT475/ĐOPH.; (thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533027 TBA Hà Nhe 2 07:30 ngày 04/02/2021 17:00 ngày 04/02/2021 Cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH : Lắp chụp đầu và thay FCO bằng DCL tại C75- XT473/ĐOPH; - Thay cột và thay dây dẫn từ C75 đến C75/6- XT475/ĐOPH.; (thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533031 TBA Cầu Cổng 2 07:30 ngày 04/02/2021 17:00 ngày 04/02/2021 Cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH : Lắp chụp đầu và thay FCO bằng DCL tại C75- XT473/ĐOPH; - Thay cột và thay dây dẫn từ C75 đến C75/6- XT475/ĐOPH.; (thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538007 TÂN LẬP 07:30 ngày 04/02/2021 09:30 ngày 04/02/2021 Đấu nối ĐZ 22kV đến đầu trên FCO NR Huỳnh Xuân Trương (XDM) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538008 GÒ ĐẤT ĐỎ 07:30 ngày 04/02/2021 09:30 ngày 04/02/2021 Đấu nối ĐZ 22kV đến đầu trên FCO NR Huỳnh Xuân Trương (XDM) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538009 GÒ BÀ TẤU 07:30 ngày 04/02/2021 09:30 ngày 04/02/2021 Đấu nối ĐZ 22kV đến đầu trên FCO NR Huỳnh Xuân Trương (XDM) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538011 TRẠM VĨNH THUẬN 07:30 ngày 04/02/2021 09:30 ngày 04/02/2021 Đấu nối ĐZ 22kV đến đầu trên FCO NR Huỳnh Xuân Trương (XDM) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538024 CỬU THÀNH 07:30 ngày 04/02/2021 09:30 ngày 04/02/2021 Đấu nối ĐZ 22kV đến đầu trên FCO NR Huỳnh Xuân Trương (XDM) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538184 TÂN LẬP 2 07:30 ngày 04/02/2021 09:30 ngày 04/02/2021 Đấu nối ĐZ 22kV đến đầu trên FCO NR Huỳnh Xuân Trương (XDM) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538224 GÒ ĐẤT ĐỎ 2 07:30 ngày 04/02/2021 09:30 ngày 04/02/2021 Đấu nối ĐZ 22kV đến đầu trên FCO NR Huỳnh Xuân Trương (XDM) Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530151 TBA Phong Tấn. 07:30 ngày 04/02/2021 10:15 ngày 04/02/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA và thay thế thiết bị phục vụ tết Tân Sửu Tại TBA Phong Tấn - XT471/ANH Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC539007 Lý Chánh 07:45 ngày 04/02/2021 11:45 ngày 04/02/2021 Kéo tăng cường ĐZ 0,4KV và san tải TBA Chợ Nhơn Lý qua TBA lý Chánh Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC539016 Chợ Nhơn Lý 07:45 ngày 04/02/2021 11:45 ngày 04/02/2021 Kéo tăng cường ĐZ 0,4KV và san tải TBA Chợ Nhơn Lý qua TBA lý Chánh Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC630202 Khu dân cư Cát Tân 07:45 ngày 04/02/2021 11:15 ngày 04/02/2021 Chỉnh cột nghiêng đường dây 0.4kv Cột 112 lộ 1 TBA KDC Cát Tân - XT 372/PCA Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH536016 Ra đa 555 07:45 ngày 04/02/2021 12:15 ngày 04/02/2021 Cải tạo thay xà ĐZ 22kv và đấu nối NR TĐC Đức Phổ 1 Cột 166/6/6 XT476/MTH Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC538067 TBA PHÚ AN 1 08:45 ngày 04/02/2021 10:45 ngày 04/02/2021 Hoán chuyển MBA TBA Phú An 1- XT478/TSO Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530796 TBA Uỷ Ban Xã HĐức 11:35 ngày 04/02/2021 12:55 ngày 04/02/2021 Thay ATM hạ thế XT1 TBA UB Hoài Đức bị move tiếp xúc tiếp điểm Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538234 BÌNH LONG 2 13:30 ngày 04/02/2021 16:00 ngày 04/02/2021 Sửa chữa ĐZ 0,4kV Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530701 TBA Vĩnh Hội 13:30 ngày 04/02/2021 15:30 ngày 04/02/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530702 TBA Tân Thanh 13:30 ngày 04/02/2021 15:30 ngày 04/02/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530712 TBA UB Xã Cát Hải 13:30 ngày 04/02/2021 15:30 ngày 04/02/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH514014 BTS Cát Hải 13:30 ngày 04/02/2021 15:30 ngày 04/02/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH514020 BTS-BĐH073 Viettel 13:30 ngày 04/02/2021 15:30 ngày 04/02/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539115 Sinh Thái Cát Hải 13:30 ngày 04/02/2021 15:30 ngày 04/02/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539143 Nguyễn Trung Trực 13:30 ngày 04/02/2021 15:30 ngày 04/02/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539151 Hiếu Ngọc 13:30 ngày 04/02/2021 15:30 ngày 04/02/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC532024 TBA UB Bình Hòa 14:00 ngày 04/02/2021 15:00 ngày 04/02/2021 Kiểm tra bảo dưỡng, bổ sung dầu, xử lý sinh nhiệt tại đầu trên ATM tổng TBA UB Bình Hòa - XT 472/C71 Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533001 TBA Núi Đá 15:30 ngày 04/02/2021 17:00 ngày 04/02/2021 Đấu lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533002 TBA Xăng Dầu 15:30 ngày 04/02/2021 17:00 ngày 04/02/2021 Đấu lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533003 TBA Tây Thuận 2 15:30 ngày 04/02/2021 17:00 ngày 04/02/2021 Đấu lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533004 TBA Tây Thuận 15:30 ngày 04/02/2021 17:00 ngày 04/02/2021 Đấu lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533005 TBA Đồng Trại 15:30 ngày 04/02/2021 17:00 ngày 04/02/2021 Đấu lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533007 TBA Tây Thuận 4 15:30 ngày 04/02/2021 17:00 ngày 04/02/2021 Đấu lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533008 TBA Tiên Thuận 15:30 ngày 04/02/2021 17:00 ngày 04/02/2021 Đấu lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533009 TBA Bơm Tiên Thuận 15:30 ngày 04/02/2021 17:00 ngày 04/02/2021 Đấu lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH533030 TBA Tây Thuận 3 15:30 ngày 04/02/2021 17:00 ngày 04/02/2021 Đấu lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534072 TBA Thành Ngân 4 15:30 ngày 04/02/2021 17:00 ngày 04/02/2021 Đấu lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534073 TBA Thành Ngân 3 15:30 ngày 04/02/2021 17:00 ngày 04/02/2021 Đấu lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539001 TBA Nhà Văn Hóa 15:30 ngày 04/02/2021 17:00 ngày 04/02/2021 Đấu lèo ĐZ 22kV tại cột C62A- XT473/ĐOPH phục vụ công tác cải tạo ĐZ22kV XT473/ĐOPH thuộc công trình ĐMT An Phước Lợi) Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục