Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 4/7

19:52' - 03/07/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 4/7.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 4/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530489Quang Trung 204:00 ngày 04/07/2021 13:15 ngày 04/07/2021 Di dời TBA Kho Vĩnh Sơn (hiện lắp trên cột BTLT chuyển sang lắp trên bệ thép búp sen)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530489Quang Trung 204:00 ngày 04/07/2021 13:15 ngày 04/07/2021 Di dời TBA Kho Vĩnh Sơn (hiện lắp trên cột BTLT chuyển sang lắp trên bệ thép búp sen)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530864Nguyễn Xuân Nhĩ04:00 ngày 04/07/2021 13:15 ngày 04/07/2021 Di dời TBA Kho Vĩnh Sơn (hiện lắp trên cột BTLT chuyển sang lắp trên bệ thép búp sen)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530864Nguyễn Xuân Nhĩ04:00 ngày 04/07/2021 13:15 ngày 04/07/2021 Di dời TBA Kho Vĩnh Sơn (hiện lắp trên cột BTLT chuyển sang lắp trên bệ thép búp sen)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAC531011Kho Vĩnh Sơn04:00 ngày 04/07/2021 13:15 ngày 04/07/2021 Di dời TBA Kho Vĩnh Sơn (hiện lắp trên cột BTLT chuyển sang lắp trên bệ thép búp sen)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC531011Kho Vĩnh Sơn04:00 ngày 04/07/2021 13:15 ngày 04/07/2021 Di dời TBA Kho Vĩnh Sơn (hiện lắp trên cột BTLT chuyển sang lắp trên bệ thép búp sen)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAC539065Nhơn Châu04:00 ngày 04/07/2021 11:00 ngày 04/07/2021 Ảnh hưởng mất điện lưới 110kV, phía XT477SCAHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC539066D3004:00 ngày 04/07/2021 11:00 ngày 04/07/2021 Ảnh hưởng mất điện lưới 110kV, phía XT477SCAHoãn
Điện Lực Phù CátGC530702TBA Tân Thanh11:00 ngày 04/07/2021 12:30 ngày 04/07/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530712TBA UB Xã Cát Hải11:00 ngày 04/07/2021 12:30 ngày 04/07/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514014BTS Cát Hải11:00 ngày 04/07/2021 12:30 ngày 04/07/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514020BTS-BĐH073 Viettel11:00 ngày 04/07/2021 12:30 ngày 04/07/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539115Sinh Thái Cát Hải11:00 ngày 04/07/2021 12:30 ngày 04/07/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539143Nguyễn Trung Trực11:00 ngày 04/07/2021 12:30 ngày 04/07/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539151Hiếu Ngọc11:00 ngày 04/07/2021 12:30 ngày 04/07/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530488Lê Lợi 213:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530488Lê Lợi 213:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530491Suối Trầu 213:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530491Suối Trầu 213:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAC531009Quang Trung 413:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC531009Quang Trung 413:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAC531010Suối Trầu 313:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC531010Suối Trầu 313:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAC539079Chung cư Lamer 113:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539014TBA NM SX Dịch Truyền13:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539014TBA NM SX Dịch Truyền13:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539017TBA NM SX Dịch Truyền 213:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539017TBA NM SX Dịch Truyền 213:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539021TBA ĐL Súc Sản13:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539021TBA ĐL Súc Sản13:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539022TBA CTy TP XNK Lam Sơn13:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539022TBA CTy TP XNK Lam Sơn13:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539023TBA CTy TP XNK Lam Sơn213:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539023TBA CTy TP XNK Lam Sơn213:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539024TBA Nhà máy Phụ Tùng ÔTô13:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539024TBA Nhà máy Phụ Tùng ÔTô13:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539029TBA Minh Đức13:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539029TBA Minh Đức13:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539032TBA Viện KHKT DH Nam TB13:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539032TBA Viện KHKT DH Nam TB13:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539040TBA Lam Sơn 313:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539040TBA Lam Sơn 313:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539042TBA Nước đá Phú Hải13:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539042TBA Nước đá Phú Hải13:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539290TBA Cục dự trữ Nghĩa Bình13:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539290TBA Cục dự trữ Nghĩa Bình13:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539311Chiếu sáng QL1D số 413:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539311Chiếu sáng QL1D số 413:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539851TBA Bảo Hiểm Xã Hội13:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539851TBA Bảo Hiểm Xã Hội13:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539950TBA LAMER13:45 ngày 04/07/2021 17:40 ngày 04/07/2021 Đấu nối cáp ngầm (di dời hạ ngầm) vào ĐZ 22kV hiện có (cô lập đz 22kV trên không từ C34 đến C42 XT 471/QNH2)Hoãn

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật lịch cắt điện Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục