Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 5/3

13:00' - 04/03/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 5/3.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 5/3 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC539043Lê Hồng Phong 507:15 ngày 05/03/2021 12:15 ngày 05/03/2021 Thay ĐZ 0,4kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH531005TBA Hoàng Long 207:15 ngày 05/03/2021 09:45 ngày 05/03/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBAĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC510791TBA T6 Đak Măng08:00 ngày 05/03/2021 12:00 ngày 05/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ NR Xuân Sơn đến TBA Xuân Sơn XT 477-HNH.Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC517027TBA Tổ Dừa08:00 ngày 05/03/2021 12:00 ngày 05/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ NR Xuân Sơn đến TBA Xuân Sơn XT 477-HNH.Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC530234TBA Đac Mang.08:00 ngày 05/03/2021 12:00 ngày 05/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ NR Xuân Sơn đến TBA Xuân Sơn XT 477-HNH.Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531019TBA Hà Đông 108:00 ngày 05/03/2021 12:00 ngày 05/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ NR Xuân Sơn đến TBA Xuân Sơn XT 477-HNH.Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531020TBA Hà Đông 208:00 ngày 05/03/2021 12:00 ngày 05/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ NR Xuân Sơn đến TBA Xuân Sơn XT 477-HNH.Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC531021TBA Hội Nhơn08:00 ngày 05/03/2021 12:00 ngày 05/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ NR Xuân Sơn đến TBA Xuân Sơn XT 477-HNH.Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC532191TBA Đăck Măng 2 Hoài Ân08:00 ngày 05/03/2021 12:00 ngày 05/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ NR Xuân Sơn đến TBA Xuân Sơn XT 477-HNH.Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC537025TBA Liên Hội08:00 ngày 05/03/2021 12:00 ngày 05/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ NR Xuân Sơn đến TBA Xuân Sơn XT 477-HNH.Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC537026TBA Xuân sơn08:00 ngày 05/03/2021 12:00 ngày 05/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ NR Xuân Sơn đến TBA Xuân Sơn XT 477-HNH.Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC537028TBA Đội 5 Phú Văn II08:00 ngày 05/03/2021 12:00 ngày 05/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ NR Xuân Sơn đến TBA Xuân Sơn XT 477-HNH.Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC537029TBA TBA Đội 6 (Phú Văn 1)08:00 ngày 05/03/2021 12:00 ngày 05/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ NR Xuân Sơn đến TBA Xuân Sơn XT 477-HNH.Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC537030TBA Đội 708:00 ngày 05/03/2021 12:00 ngày 05/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ NR Xuân Sơn đến TBA Xuân Sơn XT 477-HNH.Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC537031TBA Phú Văn III08:00 ngày 05/03/2021 12:00 ngày 05/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ NR Xuân Sơn đến TBA Xuân Sơn XT 477-HNH.Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC537038TBA Hà Đông 408:00 ngày 05/03/2021 12:00 ngày 05/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ NR Xuân Sơn đến TBA Xuân Sơn XT 477-HNH.Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC537040TBA Liên Hội 208:00 ngày 05/03/2021 12:00 ngày 05/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ NR Xuân Sơn đến TBA Xuân Sơn XT 477-HNH.Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC537041TBA Xuân Sơn 208:00 ngày 05/03/2021 12:00 ngày 05/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ NR Xuân Sơn đến TBA Xuân Sơn XT 477-HNH.Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC537042TBA Hà Đông 308:00 ngày 05/03/2021 12:00 ngày 05/03/2021 Thay dây dẩn,xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo từ NR Xuân Sơn đến TBA Xuân Sơn XT 477-HNH.Hoãn
Điện Lực Quy NhơnAC539008Lý Hưng13:45 ngày 05/03/2021 17:15 ngày 05/03/2021 Lắp xà lệch xử lý hành lang tuyếnĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục