Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 8/12

09:06' - 07/12/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 8/12.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 8/12 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530269Xóm Cổng07:00 ngày 08/12/202113:30 ngày 08/12/2021Gia cố móng cột sau bão, đấu nối ĐZ 22kV từ cột 48/22/1 XT 471/QNH vào cột 25 XT 483/DDAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530270Miếu Hải07:00 ngày 08/12/202113:30 ngày 08/12/2021Gia cố móng cột sau bão, đấu nối ĐZ 22kV từ cột 48/22/1 XT 471/QNH vào cột 25 XT 483/DDAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530281TĐC Xóm Cổng07:00 ngày 08/12/202113:30 ngày 08/12/2021Gia cố móng cột sau bão, đấu nối ĐZ 22kV từ cột 48/22/1 XT 471/QNH vào cột 25 XT 483/DDAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530661TĐC Miếu Hải 307:00 ngày 08/12/202113:30 ngày 08/12/2021Gia cố móng cột sau bão, đấu nối ĐZ 22kV từ cột 48/22/1 XT 471/QNH vào cột 25 XT 483/DDAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530662TĐC Miếu Hải 207:00 ngày 08/12/202113:30 ngày 08/12/2021Gia cố móng cột sau bão, đấu nối ĐZ 22kV từ cột 48/22/1 XT 471/QNH vào cột 25 XT 483/DDAĐã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530663TĐC Miếu Hải 107:00 ngày 08/12/202113:30 ngày 08/12/2021Gia cố móng cột sau bão, đấu nối ĐZ 22kV từ cột 48/22/1 XT 471/QNH vào cột 25 XT 483/DDAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530884KDC Nguyễn Trọng Trì 107:00 ngày 08/12/202113:30 ngày 08/12/2021Gia cố móng cột sau bão, đấu nối ĐZ 22kV từ cột 48/22/1 XT 471/QNH vào cột 25 XT 483/DDAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530885KDC Nguyễn Trọng Trì 207:00 ngày 08/12/202113:30 ngày 08/12/2021Gia cố móng cột sau bão, đấu nối ĐZ 22kV từ cột 48/22/1 XT 471/QNH vào cột 25 XT 483/DDAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530886KDC Nguyễn Trọng Trì 307:00 ngày 08/12/202113:30 ngày 08/12/2021Gia cố móng cột sau bão, đấu nối ĐZ 22kV từ cột 48/22/1 XT 471/QNH vào cột 25 XT 483/DDAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC532083Điện biên phủ 407:00 ngày 08/12/202113:30 ngày 08/12/2021Chỉnh cột nghiêng, sang tảỉ TBA Điên Biên Phủ 4 qua TBA lê Đình LýĐã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC539047TĐC Xóm Cổng 2 (KDC BVSMT-1)07:00 ngày 08/12/202113:30 ngày 08/12/2021Gia cố móng cột sau bão, đấu nối ĐZ 22kV từ cột 48/22/1 XT 471/QNH vào cột 25 XT 483/DDAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539048TĐC Xóm Cổng 3 (KDC BVSMT-2)07:00 ngày 08/12/202113:30 ngày 08/12/2021Gia cố móng cột sau bão, đấu nối ĐZ 22kV từ cột 48/22/1 XT 471/QNH vào cột 25 XT 483/DDAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539091TĐC Xóm Cổng 507:00 ngày 08/12/202113:30 ngày 08/12/2021Gia cố móng cột sau bão, đấu nối ĐZ 22kV từ cột 48/22/1 XT 471/QNH vào cột 25 XT 483/DDAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH531002TBA Muối IỐt07:00 ngày 08/12/202113:30 ngày 08/12/2021Gia cố móng cột sau bão, đấu nối ĐZ 22kV từ cột 48/22/1 XT 471/QNH vào cột 25 XT 483/DDAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539905TBA Chiếu sáng 3 Quốc lộ 1907:00 ngày 08/12/202113:30 ngày 08/12/2021Gia cố móng cột sau bão, đấu nối ĐZ 22kV từ cột 48/22/1 XT 471/QNH vào cột 25 XT 483/DDAĐã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAH539928TBA KĐT An Phú Thịnh 3.107:00 ngày 08/12/202113:30 ngày 08/12/2021Gia cố móng cột sau bão, đấu nối ĐZ 22kV từ cột 48/22/1 XT 471/QNH vào cột 25 XT 483/DDAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539974TBA Thi Công Chung cư Panorama07:00 ngày 08/12/202113:30 ngày 08/12/2021Gia cố móng cột sau bão, đấu nối ĐZ 22kV từ cột 48/22/1 XT 471/QNH vào cột 25 XT 483/DDAĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539989TBA TC KĐT ĐẠI PHÚ GIA07:00 ngày 08/12/202113:30 ngày 08/12/2021Gia cố móng cột sau bão, đấu nối ĐZ 22kV từ cột 48/22/1 XT 471/QNH vào cột 25 XT 483/DDAĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530257TBA Tân Thuận07:00 ngày 08/12/202114:00 ngày 08/12/2021- Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C101/1-XT481/PSO. Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa. - Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Tân Thuận; TBA Phổ Trạch; TBA Phổ Trạch 3 - XT481/PSO (kết hợp công tác)Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530315TBA Phổ Trạch07:00 ngày 08/12/202114:00 ngày 08/12/2021- Xử lý kết cấu lưới điện sau lụt, sạt lở đất vị trí C101/1-XT481/PSO. Lắp đặt thiết bị đóng cắt công trình Hoàn thiện lưới điện sau TBA 110kV Đống Đa. - Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp CBM : TBA Tân Thuận; TBA Phổ Trạch; TBA Phổ Trạch 3 - XT481/PSO (kết hợp công tác)Đã duyệt

 

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục