Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 9/10

10:06' - 08/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 9/10.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 9/10 như sau:

 

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBC530302Ngô Gia Tự 2.06:30 ngày 09/10/2021 12:30 ngày 09/10/2021 Tháo máy cắt, tủ điều khiển, TI; lắp LBFCO cụm bùĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530314Lê Hồng Phong.06:30 ngày 09/10/2021 12:30 ngày 09/10/2021 Tháo máy cắt, tủ điều khiển, TI; lắp LBFCO cụm bùĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530315Minh Khai 1.06:30 ngày 09/10/2021 12:30 ngày 09/10/2021 Tháo máy cắt, tủ điều khiển, TI; lắp LBFCO cụm bùĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530316Minh Khai 2.06:30 ngày 09/10/2021 12:30 ngày 09/10/2021 Tháo máy cắt, tủ điều khiển, TI; lắp LBFCO cụm bùĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530317Quang Trung.06:30 ngày 09/10/2021 12:30 ngày 09/10/2021 Tháo máy cắt, tủ điều khiển, TI; lắp LBFCO cụm bùĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530318Thanh Niên 1.06:30 ngày 09/10/2021 12:30 ngày 09/10/2021 Tháo máy cắt, tủ điều khiển, TI; lắp LBFCO cụm bùĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530319Thanh Niên 2.06:30 ngày 09/10/2021 12:30 ngày 09/10/2021 Tháo máy cắt, tủ điều khiển, TI; lắp LBFCO cụm bùĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530379Khu TĐC Kim Châu 106:30 ngày 09/10/2021 12:30 ngày 09/10/2021 Tháo máy cắt, tủ điều khiển, TI; lắp LBFCO cụm bùĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530380Khu TĐC Kim Châu 206:30 ngày 09/10/2021 12:30 ngày 09/10/2021 Tháo máy cắt, tủ điều khiển, TI; lắp LBFCO cụm bùĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH533016Ga Bình Định06:30 ngày 09/10/2021 12:30 ngày 09/10/2021 Tháo máy cắt, tủ điều khiển, TI; lắp LBFCO cụm bùĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH533034XN May An Nhơn06:30 ngày 09/10/2021 12:30 ngày 09/10/2021 Tháo máy cắt, tủ điều khiển, TI; lắp LBFCO cụm bùĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH533035XN May An Nhơn 206:30 ngày 09/10/2021 12:30 ngày 09/10/2021 Tháo máy cắt, tủ điều khiển, TI; lắp LBFCO cụm bùĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH533042TTNC - PTCN06:30 ngày 09/10/2021 12:30 ngày 09/10/2021 Tháo máy cắt, tủ điều khiển, TI; lắp LBFCO cụm bùĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH533044Trường THKT KT Bình Định06:30 ngày 09/10/2021 12:30 ngày 09/10/2021 Tháo máy cắt, tủ điều khiển, TI; lắp LBFCO cụm bùĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC532120TBA An Dưỡng 107:00 ngày 09/10/2021 11:00 ngày 09/10/2021 Lắp đặt chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha đất, tăng cường móng néo, dây néo ĐZ 22kV XT478HNH (đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539110TBA Song Khánh07:00 ngày 09/10/2021 11:00 ngày 09/10/2021 Lắp đặt chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha đất, tăng cường móng néo, dây néo ĐZ 22kV XT478HNH (đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539112TBA Hòa Trung07:00 ngày 09/10/2021 11:00 ngày 09/10/2021 Lắp đặt chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha đất, tăng cường móng néo, dây néo ĐZ 22kV XT478HNH (đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539113TBA Ủy ban Xã Hoài Xuân07:00 ngày 09/10/2021 11:00 ngày 09/10/2021 Lắp đặt chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha đất, tăng cường móng néo, dây néo ĐZ 22kV XT478HNH (đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539116TBA Thuận Thượng07:00 ngày 09/10/2021 11:00 ngày 09/10/2021 Lắp đặt chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha đất, tăng cường móng néo, dây néo ĐZ 22kV XT478HNH (đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539117TBA Song Khánh 207:00 ngày 09/10/2021 11:00 ngày 09/10/2021 Lắp đặt chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha đất, tăng cường móng néo, dây néo ĐZ 22kV XT478HNH (đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539121TBA 250 KVA BQLDA nước sạch NT ( Bơm NS Hòa Trung)07:00 ngày 09/10/2021 11:00 ngày 09/10/2021 Lắp đặt chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha đất, tăng cường móng néo, dây néo ĐZ 22kV XT478HNH (đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539122TBA 50 KVA BQLDA nước sạch NT ( Trạm cấp điện giếng 3,4,5- Hoài Xuân)07:00 ngày 09/10/2021 11:00 ngày 09/10/2021 Lắp đặt chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha đất, tăng cường móng néo, dây néo ĐZ 22kV XT478HNH (đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539123TBA 50KVA BQLDA nước sạch NT ( Trạm cấp điện giếng G1,G2 song khánh)07:00 ngày 09/10/2021 11:00 ngày 09/10/2021 Lắp đặt chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha đất, tăng cường móng néo, dây néo ĐZ 22kV XT478HNH (đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538051PHÚ NHIÊU07:15 ngày 09/10/2021 08:30 ngày 09/10/2021 Thay CVS bị hỏng, vệ sinh MBAĐã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục