Lịch tạm cắt điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 21/11

16:03' - 20/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 21/11.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa ngày mai 21/11 cập nhật mới nhất như sau:

Chi tiết lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa ngày mai 21/11 cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC       MÃ TRẠM TÊN TRẠM      TỪ       ĐẾN     LÝ DO  TÌNH TRẠNG 
ĐL Diên Khánh ED530594 Trạm 594 - Cty TNHH TMDV T & T Diên Tân 05:30 ngày 21/11/2021 16:30 ngày 21/11/2021 Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-64 đến 471-F6B/3-74 Hoãn
ĐL Diên Khánh ED530595 Trạm 595 - Cty TNHH Foly Groups 05:30 ngày 21/11/2021 16:30 ngày 21/11/2021 Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-64 đến 471-F6B/3-74 Hoãn
ĐL Diên Khánh ED530615 Trạm 615 - Cty TNHH TM Hải Yến 05:30 ngày 21/11/2021 16:30 ngày 21/11/2021 Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-64 đến 471-F6B/3-74 Hoãn
ĐL Diên Khánh EC010412 Trạm 412 - Diên Thọ 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410064 Trạm 64 - Diên Tân 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410066 Trạm 66 - Diên Tân 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410199 Trạm 199 - Diên Thọ 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410200 Trạm 200 - Diên Thọ 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410203 Trạm 203 - Diên Thọ 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410250 Trạm 250 - Diên Tân 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410066 Trạm 66 - Diên Tân 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410199 Trạm 199 - Diên Thọ 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410200 Trạm 200 - Diên Thọ 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410203 Trạm 203 - Diên Thọ 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410250 Trạm 250 - Diên Tân 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED430033 Trạm 33 - CTCP Nước Khoáng Khánh Hòa 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED430395 Trạm 395 - Trại CN Gà Nguyễn Em 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED430415 Trạm 415 - Bộ CHQS Tỉnh KH 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED430450 Trạm 450 - CN CTCP Phú Tài 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED430459 Trạm 459 - Cty TNHH Bách Việt 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED430478 Trạm 478 - Trại CN Heo Trần Văn Sáu 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED430484 Trạm 484 - Cty TNHH MTV Hoa Biển Khánh Hòa 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED430488 Trạm 488 - CTCP Nước Khoáng Khánh Hòa 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED430498 Trạm 498 - CN CTCP Phú Tài - Nhà máy CB đá Granite tại KH 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530031 Trạm 31 - Tiểu đoàn 460 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530394 Trạm 394 - Cty TNHH Bách Việt 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530452 Trạm 452 - Cty TNHH SX-TM Sơn Phát 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530464 Trạm 464 - Cty TNHH Tâm Việt 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530477 Trạm 477 - CTCP An Phước 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530509 Trạm 509 - Trang Trại Nguyễn Thị Thanh Hằng 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530394 Trạm 394 - Cty TNHH Bách Việt 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530452 Trạm 452 - Cty TNHH SX-TM Sơn Phát 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530464 Trạm 464 - Cty TNHH Tâm Việt 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530477 Trạm 477 - CTCP An Phước 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530509 Trạm 509 - Trang Trại Nguyễn Thị Thanh Hằng 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530548 Trạm 548 - Hộ KD An Nguyên 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530572 Trạm 572 - Trại heo Trần Quốc Vũ 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530593 Trạm 593 - Cty TNHH Ánh Dương Golbal 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530594 Trạm 594 - Cty TNHH TMDV T & T Diên Tân 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530595 Trạm 595 - Cty TNHH Foly Groups 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530615 Trạm 615 - Cty TNHH TM Hải Yến 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 TDA Lắp đặt cáp chống sét đảm bảo an toàn từ VT 471-F6B/3-39 đến 471-F6B/3-64 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530153 Khu AT 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 - Đấu nối nhánh rẽ trạm biến áp XDM T.59H - Thay dây hạ áp từ 476ĐĐE_48/3 đến C153/2-4. - Thay dây hạ áp từ 476ĐĐE_52 đến 476ĐĐE_52/2-4. - Thay dây hạ áp từ 476ĐĐE 52/2-4 đến C59A/5-8 Hoãn
ĐL Vĩnh Hải IC53059A VĨNH HẢI 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 - Đấu nối nhánh rẽ trạm biến áp XDM T.59H - Thay dây hạ áp từ 476ĐĐE_48/3 đến C153/2-4. - Thay dây hạ áp từ 476ĐĐE_52 đến 476ĐĐE_52/2-4. - Thay dây hạ áp từ 476ĐĐE 52/2-4 đến C59A/5-8 Hoãn
ĐL Vĩnh Hải ID530246 Trường Herman 06:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 - Đấu nối nhánh rẽ trạm biến áp XDM T.59H - Thay dây hạ áp từ 476ĐĐE_48/3 đến C153/2-4. - Thay dây hạ áp từ 476ĐĐE_52 đến 476ĐĐE_52/2-4. - Thay dây hạ áp từ 476ĐĐE 52/2-4 đến C59A/5-8 Hoãn
ĐL Vĩnh Nguyên JC530096 Trạm 96 Khu đô thị Phước Long 07:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 Lắp đặt hệ thống SCADA tủ RMU T.96 Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52010B Trạm A010B Cam Phước Tây 07:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 Dựng cột lắp đặt xà sứ, chụp đầu cột, kéo dây chống sét từ 477CRA_85/27 đến 477CRA_85/47 Di dời đường dây trung thế từ vị trí 477CRA_85/20 đến 477CRA_85/23; bọc khóa néo ép tại các vị trí 85/35, 85/41, 85/45, 85/47, 85/51, 84/54. Phát quang cây cao ngoài HL. (hotline đấu tháo lèo tại vị trí 477CRA_85/25A) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52A008 Trạm A008 Cam Phước Tây 07:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 Dựng cột lắp đặt xà sứ, chụp đầu cột, kéo dây chống sét từ 477CRA_85/27 đến 477CRA_85/47 Di dời đường dây trung thế từ vị trí 477CRA_85/20 đến 477CRA_85/23; bọc khóa néo ép tại các vị trí 85/35, 85/41, 85/45, 85/47, 85/51, 84/54. Phát quang cây cao ngoài HL. (hotline đấu tháo lèo tại vị trí 477CRA_85/25A) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52A009 Trạm A009 Cam Phước Tây 07:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 Dựng cột lắp đặt xà sứ, chụp đầu cột, kéo dây chống sét từ 477CRA_85/27 đến 477CRA_85/47 Di dời đường dây trung thế từ vị trí 477CRA_85/20 đến 477CRA_85/23; bọc khóa néo ép tại các vị trí 85/35, 85/41, 85/45, 85/47, 85/51, 84/54. Phát quang cây cao ngoài HL. (hotline đấu tháo lèo tại vị trí 477CRA_85/25A) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52A010 Trạm A010 Cam Phước Tây 07:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 Dựng cột lắp đặt xà sứ, chụp đầu cột, kéo dây chống sét từ 477CRA_85/27 đến 477CRA_85/47 Di dời đường dây trung thế từ vị trí 477CRA_85/20 đến 477CRA_85/23; bọc khóa néo ép tại các vị trí 85/35, 85/41, 85/45, 85/47, 85/51, 84/54. Phát quang cây cao ngoài HL. (hotline đấu tháo lèo tại vị trí 477CRA_85/25A) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52A011 Trạm A011 Cam Phước Tây 07:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 Dựng cột lắp đặt xà sứ, chụp đầu cột, kéo dây chống sét từ 477CRA_85/27 đến 477CRA_85/47 Di dời đường dây trung thế từ vị trí 477CRA_85/20 đến 477CRA_85/23; bọc khóa néo ép tại các vị trí 85/35, 85/41, 85/45, 85/47, 85/51, 84/54. Phát quang cây cao ngoài HL. (hotline đấu tháo lèo tại vị trí 477CRA_85/25A) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52A144 Trạm A144 Cam Phước Tây 07:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 Dựng cột lắp đặt xà sứ, chụp đầu cột, kéo dây chống sét từ 477CRA_85/27 đến 477CRA_85/47 Di dời đường dây trung thế từ vị trí 477CRA_85/20 đến 477CRA_85/23; bọc khóa néo ép tại các vị trí 85/35, 85/41, 85/45, 85/47, 85/51, 84/54. Phát quang cây cao ngoài HL. (hotline đấu tháo lèo tại vị trí 477CRA_85/25A) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52A149 Trạm A149 Cam Phước Tây 07:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 Dựng cột lắp đặt xà sứ, chụp đầu cột, kéo dây chống sét từ 477CRA_85/27 đến 477CRA_85/47 Di dời đường dây trung thế từ vị trí 477CRA_85/20 đến 477CRA_85/23; bọc khóa néo ép tại các vị trí 85/35, 85/41, 85/45, 85/47, 85/51, 84/54. Phát quang cây cao ngoài HL. (hotline đấu tháo lèo tại vị trí 477CRA_85/25A) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53A007 Trạm A007 Cam Phước Tây 07:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 Dựng cột lắp đặt xà sứ, chụp đầu cột, kéo dây chống sét từ 477CRA_85/27 đến 477CRA_85/47 Di dời đường dây trung thế từ vị trí 477CRA_85/20 đến 477CRA_85/23; bọc khóa néo ép tại các vị trí 85/35, 85/41, 85/45, 85/47, 85/51, 84/54. Phát quang cây cao ngoài HL. (hotline đấu tháo lèo tại vị trí 477CRA_85/25A) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53A012 Trạm A012 Cam Phước Tây 07:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 Dựng cột lắp đặt xà sứ, chụp đầu cột, kéo dây chống sét từ 477CRA_85/27 đến 477CRA_85/47 Di dời đường dây trung thế từ vị trí 477CRA_85/20 đến 477CRA_85/23; bọc khóa néo ép tại các vị trí 85/35, 85/41, 85/45, 85/47, 85/51, 84/54. Phát quang cây cao ngoài HL. (hotline đấu tháo lèo tại vị trí 477CRA_85/25A) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53A013 Trạm A013 Cam Phước Tây 07:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 Dựng cột lắp đặt xà sứ, chụp đầu cột, kéo dây chống sét từ 477CRA_85/27 đến 477CRA_85/47 Di dời đường dây trung thế từ vị trí 477CRA_85/20 đến 477CRA_85/23; bọc khóa néo ép tại các vị trí 85/35, 85/41, 85/45, 85/47, 85/51, 84/54. Phát quang cây cao ngoài HL. (hotline đấu tháo lèo tại vị trí 477CRA_85/25A) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53A014 Trạm A014 Cam Phước Tây 07:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 Dựng cột lắp đặt xà sứ, chụp đầu cột, kéo dây chống sét từ 477CRA_85/27 đến 477CRA_85/47 Di dời đường dây trung thế từ vị trí 477CRA_85/20 đến 477CRA_85/23; bọc khóa néo ép tại các vị trí 85/35, 85/41, 85/45, 85/47, 85/51, 84/54. Phát quang cây cao ngoài HL. (hotline đấu tháo lèo tại vị trí 477CRA_85/25A) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53A015 Trạm A015 Cam Phước Tây 07:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 Dựng cột lắp đặt xà sứ, chụp đầu cột, kéo dây chống sét từ 477CRA_85/27 đến 477CRA_85/47 Di dời đường dây trung thế từ vị trí 477CRA_85/20 đến 477CRA_85/23; bọc khóa néo ép tại các vị trí 85/35, 85/41, 85/45, 85/47, 85/51, 84/54. Phát quang cây cao ngoài HL. (hotline đấu tháo lèo tại vị trí 477CRA_85/25A) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A557 TT Viễn thông Cam Ranh 07:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 Dựng cột lắp đặt xà sứ, chụp đầu cột, kéo dây chống sét từ 477CRA_85/27 đến 477CRA_85/47 Di dời đường dây trung thế từ vị trí 477CRA_85/20 đến 477CRA_85/23; bọc khóa néo ép tại các vị trí 85/35, 85/41, 85/45, 85/47, 85/51, 84/54. Phát quang cây cao ngoài HL. (hotline đấu tháo lèo tại vị trí 477CRA_85/25A) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A661 Trạm Hồ Chứa Nước Suối Hành 07:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 Dựng cột lắp đặt xà sứ, chụp đầu cột, kéo dây chống sét từ 477CRA_85/27 đến 477CRA_85/47 Di dời đường dây trung thế từ vị trí 477CRA_85/20 đến 477CRA_85/23; bọc khóa néo ép tại các vị trí 85/35, 85/41, 85/45, 85/47, 85/51, 84/54. Phát quang cây cao ngoài HL. (hotline đấu tháo lèo tại vị trí 477CRA_85/25A) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A663 Công ty TNHH Khắc Việt 07:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 Dựng cột lắp đặt xà sứ, chụp đầu cột, kéo dây chống sét từ 477CRA_85/27 đến 477CRA_85/47 Di dời đường dây trung thế từ vị trí 477CRA_85/20 đến 477CRA_85/23; bọc khóa néo ép tại các vị trí 85/35, 85/41, 85/45, 85/47, 85/51, 84/54. Phát quang cây cao ngoài HL. (hotline đấu tháo lèo tại vị trí 477CRA_85/25A) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A699 Trạm A699 - Công Ty CP ĐT & TM ESUNCO - ĐMT 07:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 Dựng cột lắp đặt xà sứ, chụp đầu cột, kéo dây chống sét từ 477CRA_85/27 đến 477CRA_85/47 Di dời đường dây trung thế từ vị trí 477CRA_85/20 đến 477CRA_85/23; bọc khóa néo ép tại các vị trí 85/35, 85/41, 85/45, 85/47, 85/51, 84/54. Phát quang cây cao ngoài HL. (hotline đấu tháo lèo tại vị trí 477CRA_85/25A) Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A703 Trạm A703 - Công Ty TNHH Công Nghệ Tân Lập Hiệp Phát 07:00 ngày 21/11/2021 16:00 ngày 21/11/2021 Dựng cột lắp đặt xà sứ, chụp đầu cột, kéo dây chống sét từ 477CRA_85/27 đến 477CRA_85/47 Di dời đường dây trung thế từ vị trí 477CRA_85/20 đến 477CRA_85/23; bọc khóa néo ép tại các vị trí 85/35, 85/41, 85/45, 85/47, 85/51, 84/54. Phát quang cây cao ngoài HL. (hotline đấu tháo lèo tại vị trí 477CRA_85/25A) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD534101 NTTS Văn Phương 07:30 ngày 21/11/2021 12:00 ngày 21/11/2021 Lắp chụp đầu cột, lắp xà, căng dây và đấu nối đường dây nhánh rẽ XDM tại cột 478NIHO_194 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD534852 Cơ sở nuôi tôm Ông Hòa 07:30 ngày 21/11/2021 12:00 ngày 21/11/2021 Lắp chụp đầu cột, lắp xà, căng dây và đấu nối đường dây nhánh rẽ XDM tại cột 478NIHO_194 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD534853 Cty TNHH nhà hàng Hồng Duyên 07:30 ngày 21/11/2021 12:00 ngày 21/11/2021 Lắp chụp đầu cột, lắp xà, căng dây và đấu nối đường dây nhánh rẽ XDM tại cột 478NIHO_194 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD534854 Quán gió Phú Hữu 07:30 ngày 21/11/2021 12:00 ngày 21/11/2021 Lắp chụp đầu cột, lắp xà, căng dây và đấu nối đường dây nhánh rẽ XDM tại cột 478NIHO_194 Đã duyệt

 

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục