Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 10/6

09:50' - 09/06/2023
BNEWS BNEWS. Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 10/6.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 10/6 cập nhật mới nhất như sau:

Lịch cắt điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 10/6 chi tiết:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha TrangBC53046ATrạm T.46A - Cầu ké06:30 10/06/202317:00 10/06/2023Thay dây trung áp tuyến 481MVO từ VT 1/35 đến VT 1/48Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53046ETrạm T.46E - Vĩnh Hiệp06:30 10/06/202317:00 10/06/2023Thay dây trung áp tuyến 481MVO từ VT 1/35 đến VT 1/48Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC63046GTrạm T.46G - Vĩnh Hiệp06:30 10/06/202317:00 10/06/2023Thay dây trung áp tuyến 481MVO từ VT 1/35 đến VT 1/48Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC63074DTrạm T.74D -Võ Dõng Thượng06:30 10/06/202306:50 10/06/2023Thao tác Cắt CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/3 và VT1/61Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC63097ATrạm T.97A - Phú Vinh06:30 10/06/202317:00 10/06/2023Thay dây trung áp tuyến 481MVO từ VT 1/35 đến VT 1/48Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC63097BTrạm T.97B - Phú Vinh06:30 10/06/202317:00 10/06/2023Thay dây trung áp tuyến 481MVO từ VT 1/35 đến VT 1/48Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC63097CTrạm T.97C - Vĩnh Trung06:30 10/06/202317:00 10/06/2023Thay dây trung áp tuyến 481MVO từ VT 1/35 đến VT 1/48Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530701Trạm T.701 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn06:30 10/06/202306:50 10/06/2023Thao tác Cắt CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/3 và VT1/61Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD630528Trạm T.528 - Khu đô thị Thái Hưng06:30 10/06/202306:50 10/06/2023Thao tác Cắt CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/3 và VT1/61Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD63071GTrạm T.71G - Vĩnh Trung06:30 10/06/202317:00 10/06/2023Thay dây trung áp tuyến 481MVO từ VT 1/35 đến VT 1/48Đã duyệt
ĐL Diên KhánhHC410022T.22 - Xã Khánh Thành07:00 10/06/202309:30 10/06/2023Thi công công trình XDCB: Dựng cột dưới tuyến thu hồi cột hạ áp cũ, đấu nối nhánh rẽ cấp điện trạm T.01E.Đã duyệt
ĐL Diên KhánhHC410023T.23 - Xã Khánh Thành07:00 10/06/202309:30 10/06/2023Thi công công trình XDCB: Dựng cột dưới tuyến thu hồi cột hạ áp cũ, đấu nối nhánh rẽ cấp điện trạm T.01E.Đã duyệt
ĐL Diên KhánhHC410024T.24 - Xã Khánh Thành07:00 10/06/202309:30 10/06/2023Thi công công trình XDCB: Dựng cột dưới tuyến thu hồi cột hạ áp cũ, đấu nối nhánh rẽ cấp điện trạm T.01E.Đã duyệt
ĐL Diên KhánhHC410025T.25 - Xã Khánh Thành07:00 10/06/202309:30 10/06/2023Thi công công trình XDCB: Dựng cột dưới tuyến thu hồi cột hạ áp cũ, đấu nối nhánh rẽ cấp điện trạm T.01E.Đã duyệt
ĐL Diên KhánhHC410026T.26 - Xã Khánh Thành07:00 10/06/202309:30 10/06/2023Thi công công trình XDCB: Dựng cột dưới tuyến thu hồi cột hạ áp cũ, đấu nối nhánh rẽ cấp điện trạm T.01E.Đã duyệt
ĐL Diên KhánhHC410027T.27 - Xã Khánh Thành07:00 10/06/202309:30 10/06/2023Thi công công trình XDCB: Dựng cột dưới tuyến thu hồi cột hạ áp cũ, đấu nối nhánh rẽ cấp điện trạm T.01E.Đã duyệt
ĐL Diên KhánhHC410028T.28 - Xã Khánh Thành07:00 10/06/202309:30 10/06/2023Thi công công trình XDCB: Dựng cột dưới tuyến thu hồi cột hạ áp cũ, đấu nối nhánh rẽ cấp điện trạm T.01E.Đã duyệt
ĐL Diên KhánhHC410107T.107 - Khánh Thành07:00 10/06/202309:30 10/06/2023Thi công công trình XDCB: Dựng cột dưới tuyến thu hồi cột hạ áp cũ, đấu nối nhánh rẽ cấp điện trạm T.01E.Đã duyệt
ĐL Diên KhánhHC43001BT.01B - Thị Trấn Khánh Vĩnh07:00 10/06/202309:30 10/06/2023Thi công công trình XDCB: Dựng cột dưới tuyến thu hồi cột hạ áp cũ, đấu nối nhánh rẽ cấp điện trạm T.01E.Đã duyệt
ĐL Diên KhánhHC43001DT01D- TBA CC- Thị Trấn Khánh Vĩnh07:00 10/06/202309:30 10/06/2023Thi công công trình XDCB: Dựng cột dưới tuyến thu hồi cột hạ áp cũ, đấu nối nhánh rẽ cấp điện trạm T.01E.Đã duyệt
ĐL Diên KhánhHD430132TCD T.132 Nhà máy nước07:00 10/06/202309:30 10/06/2023Thi công công trình XDCB: Dựng cột dưới tuyến thu hồi cột hạ áp cũ, đấu nối nhánh rẽ cấp điện trạm T.01E.Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52F057Trạm F057 C. Thành Bắc07:00 10/06/202317:00 10/06/2023Thay dây, đấu nối trung áp, thu hồi dây dây dẫn phân đoạn nhánh rẽ Trung áp từ vị trí 473BĐCR_123/6 đến vị trí 473BĐCR_123/10Hoãn
ĐL Cam LâmKC53058BTrạm F058B Cam Thành Bắc07:00 10/06/202308:00 10/06/2023Tách lưới hạ áp, đấu nối hạ áp trạm T.F058BHoãn
ĐL Cam LâmKC53058BTrạm F058B Cam Thành Bắc07:00 10/06/202317:00 10/06/2023Thay dây, đấu nối trung áp, thu hồi dây dây dẫn phân đoạn nhánh rẽ Trung áp từ vị trí 473BĐCR_123/6 đến vị trí 473BĐCR_123/10Hoãn
ĐL Cam LâmKC53F058Trạm F058 C. Thành Bắc07:00 10/06/202317:00 10/06/2023Thay dây, đấu nối trung áp, thu hồi dây dây dẫn phân đoạn nhánh rẽ Trung áp từ vị trí 473BĐCR_123/6 đến vị trí 473BĐCR_123/10Hoãn
ĐL Cam LâmKC52M163Trạm M163 Suối Tân07:30 10/06/202311:30 10/06/2023Lăp xà, FCO, kéo dây đấu nối nhánh rẽ TBA xây dựng mới tại vị trí 475SDA_10/6ABĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53112BTrạm M112B Suối Tân07:30 10/06/202311:30 10/06/2023Lăp xà, FCO, kéo dây đấu nối nhánh rẽ TBA xây dựng mới tại vị trí 475SDA_10/6ABĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53112CTrạm M112C Suối Tân07:30 10/06/202311:30 10/06/2023Lăp xà, FCO, kéo dây đấu nối nhánh rẽ TBA xây dựng mới tại vị trí 475SDA_10/6ABĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53161BTrạm M161B Suối Tân07:30 10/06/202311:30 10/06/2023Lăp xà, FCO, kéo dây đấu nối nhánh rẽ TBA xây dựng mới tại vị trí 475SDA_10/6ABĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53M161Trạm M161 Suối Tân07:30 10/06/202311:30 10/06/2023Lăp xà, FCO, kéo dây đấu nối nhánh rẽ TBA xây dựng mới tại vị trí 475SDA_10/6ABĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53M600Công Ty Vắcxin & Sinh Phẩm Y Tế Số 210/6/2023 7:3010/6/2023 11:30Lăp xà, FCO, kéo dây đấu nối nhánh rẽ TBA xây dựng mới tại vị trí 475SDA_10/6ABĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53M627Giống Gia Cầm Phùng Dầu Sơn10/6/2023 7:3010/6/2023 11:30Lăp xà, FCO, kéo dây đấu nối nhánh rẽ TBA xây dựng mới tại vị trí 475SDA_10/6ABĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53M677Trạm M677 - Nước đá Nguyễn Thị Thanh Diễm10/6/2023 7:3010/6/2023 11:30Lăp xà, FCO, kéo dây đấu nối nhánh rẽ TBA xây dựng mới tại vị trí 475SDA_10/6ABĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53M678Trạm M678 - Trạm Công Ty TNHH MTV HCM Sơn Hùng10/6/2023 7:3010/6/2023 11:30Lăp xà, FCO, kéo dây đấu nối nhánh rẽ TBA xây dựng mới tại vị trí 475SDA_10/6ABĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53M679Trạm M679 - Công Ty Kim Minh10/6/2023 7:3010/6/2023 11:30Lăp xà, FCO, kéo dây đấu nối nhánh rẽ TBA xây dựng mới tại vị trí 475SDA_10/6ABĐã duyệt
ĐL Diên KhánhHC430001T.01 -Thị Trấn Khánh Vĩnh10/6/2023 8:3010/6/2023 9:30Thi công công trình XDCB: Tách lưới hạ áp từ trạm T.01 sang trạm T.01EĐã duyệt
ĐL Nha TrangBC63074DTrạm T.74D -Võ Dõng Thượng10/6/2023 17:0010/6/2023 17:20Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/3 và VT1/61Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530701Trạm T.701 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn10/6/2023 17:0010/6/2023 17:20Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/3 và VT1/61Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD630528Trạm T.528 - Khu đô thị Thái Hưng10/6/2023 17:0010/6/2023 17:20Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/3 và VT1/61Đã duyệt

 

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) khuyến cáo người dân việc sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm trưa và tối: 11h30 – 14h30, và 20h00 - 22h00. Đồng thời, chú ý sử dụng điều hòa nhiệt độ hợp lý (26 - 27°C trở lên, kết hợp quạt) và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn.

Đối với tủ lạnh, nên chọn tủ lạnh có kích thước phù hợp với số người sử dụng, đặt tủ lạnh ở nơi thoáng mát, xa nguồn nhiệt, đặt nhiệt độ ở mức phù hợp, thường xuyên kiểm tra tủ đảm bảo tủ được kín, tránh thất thoát nhiệt lạnh.

Đối với máy giặt nên chọn chế độ giặt phù hợp với chất liệu vải, khối lượng đồ giặt phù hợp với công suất của máy, nếu giặt ít quần áo nên chọn lại mức nước cho phù hợp lượng đồ giặt.

Bên cạnh đó, EVNCPC cũng khuyến cáo khách hàng nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo quy định của Bộ Công thương; thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng để các thiết bị hoạt động ổn định, tiết kiệm.

Đối với các doanh nghiệp, nên chủ động chuyển đổi sang năng lượng xanh, sử dụng các thiết bị, máy móc tiêu hao ít năng lượng hơn, sử dụng điện vào giờ thấp điểm…

>>> Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập: Lịch cắt điện Khánh Hòa hôm nay

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục