Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 14/11

16:27' - 13/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 14/11.

Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện ngày 14/11:

Chi tiết lịch cắt điện ngày 14/11 tại Khánh Hòa:

ĐL Cam LâmKC52077BTrạm M077B Suối Tân05:30 ngày 14/11/202106:30 ngày 14/11/2021Tháo lèo tuyến 475SDA tại vị trí 475SDA_7 Tháo lèo tuyến 471SDA tại vị trí 471-475SDA_C2Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52K168Trạm K168 Cam Tân05:30 ngày 14/11/202106:30 ngày 14/11/2021Tháo lèo tuyến 475SDA tại vị trí 475SDA_7 Tháo lèo tuyến 471SDA tại vị trí 471-475SDA_C2Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52K172Trạm K172 Cam Tân05:30 ngày 14/11/202106:30 ngày 14/11/2021Tháo lèo tuyến 475SDA tại vị trí 475SDA_7 Tháo lèo tuyến 471SDA tại vị trí 471-475SDA_C2Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52M115Trạm M115 Suối Tân05:30 ngày 14/11/202106:30 ngày 14/11/2021Tháo lèo tuyến 475SDA tại vị trí 475SDA_7 Tháo lèo tuyến 471SDA tại vị trí 471-475SDA_C2Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52M163Trạm M163 Suối Tân05:30 ngày 14/11/202106:30 ngày 14/11/2021Tháo lèo tuyến 475SDA tại vị trí 475SDA_7 Tháo lèo tuyến 471SDA tại vị trí 471-475SDA_C2Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53M113Trạm M113 Suối Tân05:30 ngày 14/11/202106:30 ngày 14/11/2021Tháo lèo tuyến 475SDA tại vị trí 475SDA_7 Tháo lèo tuyến 471SDA tại vị trí 471-475SDA_C2Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53M137Trạm M137 Suối Tân05:30 ngày 14/11/202106:30 ngày 14/11/2021Tháo lèo tuyến 475SDA tại vị trí 475SDA_7 Tháo lèo tuyến 471SDA tại vị trí 471-475SDA_C2Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53M150Trạm M150 Suối Tân05:30 ngày 14/11/202106:30 ngày 14/11/2021Tháo lèo tuyến 475SDA tại vị trí 475SDA_7 Tháo lèo tuyến 471SDA tại vị trí 471-475SDA_C2Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53M161Trạm M161 Suối Tân05:30 ngày 14/11/202106:30 ngày 14/11/2021Tháo lèo tuyến 475SDA tại vị trí 475SDA_7 Tháo lèo tuyến 471SDA tại vị trí 471-475SDA_C2Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD51K592Trại Gà: Nguyễn Khánh Nhật05:30 ngày 14/11/202106:30 ngày 14/11/2021Tháo lèo tuyến 475SDA tại vị trí 475SDA_7 Tháo lèo tuyến 471SDA tại vị trí 471-475SDA_C2Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530603Trạm T.603 - Cty TNHH ĐT Nhà An Khánh06:00 ngày 14/11/202113:00 ngày 14/11/2021Lắp đặt thiết bị và kết nối SCADA tủ RMU MG06Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530604Trạm T.604 - Cty TNHH ĐT Nhà An Khánh06:00 ngày 14/11/202113:00 ngày 14/11/2021Lắp đặt thiết bị và kết nối SCADA tủ RMU MG06Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530027Trạm 27 - Diên Phước06:00 ngày 14/11/202116:00 ngày 14/11/2021TDA hoàn thiện lưới điện hạ áp lộ A trạm T.27Hoãn
ĐL Diên KhánhEC530028Trạm 28 - Diên Phước06:00 ngày 14/11/202116:00 ngày 14/11/2021TDA hoàn thiện lưới điện hạ áp lộ A trạm T.27Hoãn
ĐL Diên KhánhEC53041BTrạm 41B - Diên An06:00 ngày 14/11/202110:00 ngày 14/11/2021TDA hoàn thiện lưới điện hạ áp trạm T.41BHoãn
ĐL Diên KhánhEC53041BTrạm 41B - Diên An07:00 ngày 14/11/202111:00 ngày 14/11/2021Hoàn thiện lưới điện hạ áp T.41BHoãn
ĐL Diên KhánhHC410036T.36 - Xã Khánh Thượng07:00 ngày 14/11/202116:00 ngày 14/11/2021Công ty TNHH Xây lắp Quảng Ngãi thi công XDM trạm T.36B Khánh Thượng tại trụ 471TG.F6C_223/10/17Đã duyệt
ĐL Diên KhánhHC410069T.69 - Xã Khánh Thượng07:00 ngày 14/11/202116:00 ngày 14/11/2021Công ty TNHH Xây lắp Quảng Ngãi thi công XDM trạm T.36B Khánh Thượng tại trụ 471TG.F6C_223/10/17Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC418036Trạm công cộng 01 Mỹ Lương07:00 ngày 14/11/202117:00 ngày 14/11/2021+ Thây dây trung áp từ VT16 đến VT18 + Phát quang hành lang tuyến.Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC418037Trạm công cộng 02 Mỹ Lương07:00 ngày 14/11/202117:00 ngày 14/11/2021+ Thây dây trung áp từ VT16 đến VT18 + Phát quang hành lang tuyến.Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC418039Trạm công cộng 05 Tân Đức Vạn Lương07:00 ngày 14/11/202117:00 ngày 14/11/2021+ Thây dây trung áp từ VT16 đến VT18 + Phát quang hành lang tuyến.Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC418068Trạm công cộng 16 Vạn Hưng07:00 ngày 14/11/202116:00 ngày 14/11/2021Đấu nối TBA 1D.068 và dời công tơ qua lưới điện hạ áp mới.Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC418086Trạm công cộng 01 Vạn Lương07:00 ngày 14/11/202117:00 ngày 14/11/2021+ Thây dây trung áp từ VT16 đến VT18 + Phát quang hành lang tuyến.Đã duyệt

 

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục