Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 16/9

14:23' - 15/09/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 16/9.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 16/9 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC530045Trạm 45 -Nguyễn Bỉnh Khiêm06:00 ngày 16/09/2020 15:30 ngày 16/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 472MVO từ VT41-1 đến VT41-21, Thay FCO, LA trạm T.129, T.269, Lắp nắp chụp FCO, LA tại VT41-20 & 41-21Hoãn
ĐL Nha Trang BC53006BTrạm 06B -Phan Chu Trinh06:00 ngày 16/09/2020 06:30 ngày 16/09/2020 + Làm biệp pháp an toàn tại VT 471-472MVO/45-8, phụ vụ công tác tuyến 472MVOHoãn
ĐL Nha Trang BC53013ATrạm 13A -Chu Văn An06:00 ngày 16/09/2020 15:30 ngày 16/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 472MVO từ VT41-1 đến VT41-21, Thay FCO, LA trạm T.129, T.269, Lắp nắp chụp FCO, LA tại VT41-20 & 41-21Hoãn
ĐL Nha Trang BC53013BTrạm 13B -Nguyễn Bỉnh Khiêm06:00 ngày 16/09/2020 15:30 ngày 16/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 472MVO từ VT41-1 đến VT41-21, Thay FCO, LA trạm T.129, T.269, Lắp nắp chụp FCO, LA tại VT41-20 & 41-21Hoãn
ĐL Nha Trang BC530282Trạm 282 -2 Ngô Quyền06:00 ngày 16/09/2020 15:30 ngày 16/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 472MVO từ VT41-1 đến VT41-21, Thay FCO, LA trạm T.129, T.269, Lắp nắp chụp FCO, LA tại VT41-20 & 41-21Hoãn
ĐL Nha Trang BC53047BTrạm 47B -Nguyễn Bỉnh Khiêm06:00 ngày 16/09/2020 15:30 ngày 16/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 472MVO từ VT41-1 đến VT41-21, Thay FCO, LA trạm T.129, T.269, Lắp nắp chụp FCO, LA tại VT41-20 & 41-21Hoãn
ĐL Nha Trang BD530121Khu liên cơ Ngô Quyền 06:00 ngày 16/09/2020 15:30 ngày 16/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 472MVO từ VT41-1 đến VT41-21, Thay FCO, LA trạm T.129, T.269, Lắp nắp chụp FCO, LA tại VT41-20 & 41-21Hoãn
ĐL Nha Trang BD530128Cục Thuế Tỉnh 06:00 ngày 16/09/2020 15:30 ngày 16/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 472MVO từ VT41-1 đến VT41-21, Thay FCO, LA trạm T.129, T.269, Lắp nắp chụp FCO, LA tại VT41-20 & 41-21Hoãn
ĐL Nha Trang BD530129Chi cục Thuế Tỉnh 06:00 ngày 16/09/2020 15:30 ngày 16/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 472MVO từ VT41-1 đến VT41-21, Thay FCO, LA trạm T.129, T.269, Lắp nắp chụp FCO, LA tại VT41-20 & 41-21Hoãn
ĐL Nha Trang BD530145TT K / soát tần số 06:00 ngày 16/09/2020 06:30 ngày 16/09/2020 + Làm biệp pháp an toàn tại VT 471-472MVO/45-8, phụ vụ công tác tuyến 472MVOHoãn
ĐL Nha Trang BD530185TT Viễn thông Tỉnh06:00 ngày 16/09/2020 06:30 ngày 16/09/2020 + Làm biệp pháp an toàn tại VT 471-472MVO/45-8, phụ vụ công tác tuyến 472MVOHoãn
ĐL Nha Trang BD530194Khu liên cơ 06:00 ngày 16/09/2020 06:30 ngày 16/09/2020 + Làm biệp pháp an toàn tại VT 471-472MVO/45-8, phụ vụ công tác tuyến 472MVOHoãn
ĐL Nha Trang BD530227Công viên Yến Phi 06:00 ngày 16/09/2020 15:30 ngày 16/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 472MVO từ VT41-1 đến VT41-21, Thay FCO, LA trạm T.129, T.269, Lắp nắp chụp FCO, LA tại VT41-20 & 41-21Hoãn
ĐL Nha Trang BD530258Cs công viên bờ biển -Cầu Trần Phú 06:00 ngày 16/09/2020 15:30 ngày 16/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 472MVO từ VT41-1 đến VT41-21, Thay FCO, LA trạm T.129, T.269, Lắp nắp chụp FCO, LA tại VT41-20 & 41-21Hoãn
ĐL Nha Trang BD530269Đèn đường Lê Lợi 06:00 ngày 16/09/2020 15:30 ngày 16/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 472MVO từ VT41-1 đến VT41-21, Thay FCO, LA trạm T.129, T.269, Lắp nắp chụp FCO, LA tại VT41-20 & 41-21Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC412022Trạm công cộng 03 Vạn Phú06:00 ngày 16/09/2020 12:00 ngày 16/09/2020 Lắp xà, CSV tuyến XDM tại vị trí trụ 472-476VGI_01. Kéo dây trung áp tuyến XDM từ vị trí 472-476VGI_01 đến trụ XDM (giao chéo nhánh rẽ 476VGI_01). Lắp LTD tại vị trí trụ XDM (475VGI_01) Dựng cột tuyến XDM mới (476VGI_106E)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC412023Trạm công cộng 04 Vạn Phú06:00 ngày 16/09/2020 12:00 ngày 16/09/2020 Lắp xà, CSV tuyến XDM tại vị trí trụ 472-476VGI_01. Kéo dây trung áp tuyến XDM từ vị trí 472-476VGI_01 đến trụ XDM (giao chéo nhánh rẽ 476VGI_01). Lắp LTD tại vị trí trụ XDM (475VGI_01) Dựng cột tuyến XDM mới (476VGI_106E)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC412025Trạm công cộng 01 Vạn Phú06:00 ngày 16/09/2020 12:00 ngày 16/09/2020 Lắp xà, CSV tuyến XDM tại vị trí trụ 472-476VGI_01. Kéo dây trung áp tuyến XDM từ vị trí 472-476VGI_01 đến trụ XDM (giao chéo nhánh rẽ 476VGI_01). Lắp LTD tại vị trí trụ XDM (475VGI_01) Dựng cột tuyến XDM mới (476VGI_106E)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC412026Trạm công cộng 02 Vạn Phú06:00 ngày 16/09/2020 12:00 ngày 16/09/2020 Lắp xà, CSV tuyến XDM tại vị trí trụ 472-476VGI_01. Kéo dây trung áp tuyến XDM từ vị trí 472-476VGI_01 đến trụ XDM (giao chéo nhánh rẽ 476VGI_01). Lắp LTD tại vị trí trụ XDM (475VGI_01) Dựng cột tuyến XDM mới (476VGI_106E)Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC412083Trạm công cộng 05B Vạn Thắng06:00 ngày 16/09/2020 12:00 ngày 16/09/2020 Lắp xà, CSV tuyến XDM tại vị trí trụ 472-476VGI_01. Kéo dây trung áp tuyến XDM từ vị trí 472-476VGI_01 đến trụ XDM (giao chéo nhánh rẽ 476VGI_01). Lắp LTD tại vị trí trụ XDM (475VGI_01) Dựng cột tuyến XDM mới (476VGI_106E)Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53H671Công ty TNHH Thanh Kim06:00 ngày 16/09/2020 06:30 ngày 16/09/2020 Tháo lèo 471BĐCR_71 về phía 471BĐCR_71/1Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53H675Công ty TNHH Du Lịch Gia Việt06:00 ngày 16/09/2020 06:30 ngày 16/09/2020 Tháo lèo 471BĐCR_71 về phía 471BĐCR_71/1Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53H677Hộ Kinh Doanh Cá Thể - Trần Trung Thành06:00 ngày 16/09/2020 06:30 ngày 16/09/2020 Tháo lèo 471BĐCR_71 về phía 471BĐCR_71/1Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524808Ninh Tân 406:30 ngày 16/09/2020 16:30 ngày 16/09/2020 - Thay xà, sứ, dây dẫn từ cột 478/78-77 đến cột 478/78-91_3xACWBCC70: 1.005m (SCL20NH03). - Hoán chuyển MBA T4807&4805 (theo QĐ 1505/QĐ-ĐLKH)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534802Ninh Hưng 106:30 ngày 16/09/2020 10:00 ngày 16/09/2020 Thay xà, boulon xà, sứ từ cột 478/78-26 đến cột 478/78-37 (SCL20NH03)Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục