Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 17/7

21:14' - 16/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 17/7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 17/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Vĩnh Hải IC530272Cát Lợi 206:30 ngày 17/07/2020 16:30 ngày 17/07/2020 Nâng công suất, kéo dây, lắp đặt hộp chia dây, đấu nối đường dây hạ áp trạm T.188Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530188Sinh Thái Long Phú06:30 ngày 17/07/2020 16:30 ngày 17/07/2020 Nâng công suất, kéo dây, lắp đặt hộp chia dây, đấu nối đường dây hạ áp trạm T.188Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530037Trạm 37 - Chung cư 60 Nguyễn Thiện Thuật (167A cũ)07:00 ngày 17/07/2020 17:00 ngày 17/07/2020 + Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 474MVO/32 đến cột 474MVO/61. + Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.261 trạm T.37. + Thay thu lôi Van trạm T.30B, T.261, T.17C, T.29A, 37Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53017ATrạm 17A -Nguyễn Thiện Thuật07:00 ngày 17/07/2020 17:00 ngày 17/07/2020 + Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 474MVO/32 đến cột 474MVO/61. + Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.261 trạm T.37. + Thay thu lôi Van trạm T.30B, T.261, T.17C, T.29A, 37Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53017CTrạm 17C -Nguyễn Thiện Thuật07:00 ngày 17/07/2020 17:00 ngày 17/07/2020 + Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 474MVO/32 đến cột 474MVO/61. + Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.261 trạm T.37. + Thay thu lôi Van trạm T.30B, T.261, T.17C, T.29A, 37Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53017ETrạm T.17E - Đường Biệt Thự07:00 ngày 17/07/2020 17:00 ngày 17/07/2020 + Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 474MVO/32 đến cột 474MVO/61. + Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.261 trạm T.37. + Thay thu lôi Van trạm T.30B, T.261, T.17C, T.29A, 37Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53017GTrạm T.17G - Nguyễn Thiện Thuật07:00 ngày 17/07/2020 17:00 ngày 17/07/2020 + Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 474MVO/32 đến cột 474MVO/61. + Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.261 trạm T.37. + Thay thu lôi Van trạm T.30B, T.261, T.17C, T.29A, 37Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53017HTrạm T.17H - Nguyễn Thị Minh Khai07:00 ngày 17/07/2020 17:00 ngày 17/07/2020 + Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 474MVO/32 đến cột 474MVO/61. + Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.261 trạm T.37. + Thay thu lôi Van trạm T.30B, T.261, T.17C, T.29A, 37Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530187Trạm 187-CCư Nguyễn Thiện Thuật07:00 ngày 17/07/2020 17:00 ngày 17/07/2020 + Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 474MVO/32 đến cột 474MVO/61. + Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.261 trạm T.37. + Thay thu lôi Van trạm T.30B, T.261, T.17C, T.29A, 37Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53022ATrạm 22A -Nguyễn Thiện Thuật07:00 ngày 17/07/2020 17:00 ngày 17/07/2020 + Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 474MVO/32 đến cột 474MVO/61. + Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.261 trạm T.37. + Thay thu lôi Van trạm T.30B, T.261, T.17C, T.29A, 37Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53022BTrạm 22B -Nguyễn Thiện Thuật07:00 ngày 17/07/2020 17:00 ngày 17/07/2020 + Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 474MVO/32 đến cột 474MVO/61. + Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.261 trạm T.37. + Thay thu lôi Van trạm T.30B, T.261, T.17C, T.29A, 37Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53022CTrạm T.22C - Nguyễn Thiện Thuật07:00 ngày 17/07/2020 17:00 ngày 17/07/2020 + Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 474MVO/32 đến cột 474MVO/61. + Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.261 trạm T.37. + Thay thu lôi Van trạm T.30B, T.261, T.17C, T.29A, 37Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53029ATrạm 29A -Biệt Thự07:00 ngày 17/07/2020 17:00 ngày 17/07/2020 + Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 474MVO/32 đến cột 474MVO/61. + Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.261 trạm T.37. + Thay thu lôi Van trạm T.30B, T.261, T.17C, T.29A, 37Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53030BTrạm 30B -Bạch Đằng07:00 ngày 17/07/2020 17:00 ngày 17/07/2020 + Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 474MVO/32 đến cột 474MVO/61. + Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.261 trạm T.37. + Thay thu lôi Van trạm T.30B, T.261, T.17C, T.29A, 37Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53043BTrạm 43B -Nguyễn Thiện Thuật07:00 ngày 17/07/2020 17:00 ngày 17/07/2020 + Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 474MVO/32 đến cột 474MVO/61. + Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.261 trạm T.37. + Thay thu lôi Van trạm T.30B, T.261, T.17C, T.29A, 37Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530261Sư đoàn bộ binh 305-34 Nguyễn Thiệt Thuật07:00 ngày 17/07/2020 17:00 ngày 17/07/2020 + Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 474MVO/32 đến cột 474MVO/61. + Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.261 trạm T.37. + Thay thu lôi Van trạm T.30B, T.261, T.17C, T.29A, 37Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530274Trạm 274-KS Galliot07:00 ngày 17/07/2020 17:00 ngày 17/07/2020 + Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 474MVO/32 đến cột 474MVO/61. + Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.261 trạm T.37. + Thay thu lôi Van trạm T.30B, T.261, T.17C, T.29A, 37Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530275Trạm 275-KS Golden Beach-109 NTThuat07:00 ngày 17/07/2020 17:00 ngày 17/07/2020 + Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 474MVO/32 đến cột 474MVO/61. + Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.261 trạm T.37. + Thay thu lôi Van trạm T.30B, T.261, T.17C, T.29A, 37Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530277T.277-CTCPĐTDL Biển Nam Hùng-18 BThự07:00 ngày 17/07/2020 17:00 ngày 17/07/2020 + Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 474MVO/32 đến cột 474MVO/61. + Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.261 trạm T.37. + Thay thu lôi Van trạm T.30B, T.261, T.17C, T.29A, 37Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530290Trạm 290 - Trụ sở Kiểm toán NN Khu vực VIII07:00 ngày 17/07/2020 17:00 ngày 17/07/2020 + Thay sứ đứng Polymer tuyến 474MVO từ cột 474MVO/32 đến cột 474MVO/61. + Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.261 trạm T.37. + Thay thu lôi Van trạm T.30B, T.261, T.17C, T.29A, 37Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC438044PĐ Ninh Đa 0208:30 ngày 17/07/2020 09:15 ngày 17/07/2020 Bịt ống bảo vệ cáp trạm T8044Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC633007Ninh Phụng08:30 ngày 17/07/2020 09:15 ngày 17/07/2020 Bịt ống bảo vệ cáp trạm T3007Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC633007Ninh Phụng08:30 ngày 17/07/2020 09:15 ngày 17/07/2020 Bịt ống bảo vệ cáp trạm T3007Hoãn
ĐL Ninh HòaDC438075Ninh Ích - Ninh An09:30 ngày 17/07/2020 10:15 ngày 17/07/2020 Bịt ống bảo vệ cáp trạm T8075Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC438075Ninh Ích - Ninh An09:30 ngày 17/07/2020 10:15 ngày 17/07/2020 Bịt ống bảo vệ cáp trạm T8075Hoãn

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục