Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 17/9

10:59' - 16/09/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 17/9.

Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện ngày mai 17/9 như sau:

Chi tiết lịch cắt điện ngày 17/9:

ĐL Cam RanhCC430108T.108 - (12)07:00 ngày 17/09/202117:00 ngày 17/09/2021Thay dây hạ áp cho lộ B của trạm T.108-CPĐ (SCL21CR06)Hoãn
ĐL Ninh HòaDC428061Ninh Điền 1 - Ninh Thọ07:00 ngày 17/09/202116:00 ngày 17/09/2021Lắp dây chống sét XT 473NIHO từ từ cột 473NIHO_107 đến cột 473NIHO_118 giao chéo đường dây nhánh rẽ 475NTH_103Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428062Ninh Điền 2 - Ninh Thọ07:00 ngày 17/09/202116:00 ngày 17/09/2021Lắp dây chống sét XT 473NIHO từ từ cột 473NIHO_107 đến cột 473NIHO_118 giao chéo đường dây nhánh rẽ 475NTH_103Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514664PĐ Ninh Xuân 0807:00 ngày 17/09/202115:00 ngày 17/09/2021- Từ cột 476NIHO_37 đến 476NIHO_37/12: Thay dây 2xAC50 bằng 2xACWBCC-50mm2_696m.. - Hotline tháo & đấu lèo nhánh rẽ 476NIHO_37Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514665PĐ Ninh xuân 0707:00 ngày 17/09/202115:00 ngày 17/09/2021- Từ cột 476NIHO_37 đến 476NIHO_37/12: Thay dây 2xAC50 bằng 2xACWBCC-50mm2_696m.. - Hotline tháo & đấu lèo nhánh rẽ 476NIHO_37Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410127Trạm 127 - Diên Xuân07:00 ngày 17/09/202116:00 ngày 17/09/2021CT: Sửa chữa lưới điện hạ áp các TBA khu vực Diên Khánh (SCL) tại trạm T.127Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD430002Tiểu Đoàn 118 Sư Đoàn 37708:00 ngày 17/09/202109:00 ngày 17/09/2021Thay thế hệ thống đo đếm định kỳ trạm T.02 (Đơn vị D118-F377)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD530314Trạm bơm nước TĐ118 Sư Đoàn 37709:15 ngày 17/09/202110:15 ngày 17/09/2021Thay thế hệ thống đo đếm định kỳ trạm T.314 (Trạm bơm của Đơn vị D118-F377)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD430442Trung đoàn 274/ Sư đoàn 37710:30 ngày 17/09/202111:30 ngày 17/09/2021Thay thế hệ thống đo đếm định kỳ trạm T.442(Đơn vị D118-F377)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD530156Đơn vị 858 (kho đạn )14:30 ngày 17/09/202115:30 ngày 17/09/2021Thay thế hệ thống đo đếm trạm T.156 (Kho đạn 858)Đã duyệt

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để cập nhật lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục