Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 16/9

10:59' - 15/09/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 16/9.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 16/9 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Vĩnh HảiIC530028T.28 - Lương Đắc Bằng - Vĩnh Hòa06:00 ngày 16/09/202111:30 ngày 16/09/2021Tháo DCL tuyến 476ĐĐE tại cột 476-478ĐĐE_42,Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530029Khu AT - phường Vĩnh Hải06:00 ngày 16/09/202111:30 ngày 16/09/2021Tháo DCL tuyến 476ĐĐE tại cột 476-478ĐĐE_42,Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530060T.60 - Nguyễn Xiễn- Vĩnh Hải06:00 ngày 16/09/202111:30 ngày 16/09/2021Tháo DCL tuyến 476ĐĐE tại cột 476-478ĐĐE_42,Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530410khu dân cư Nam Rù Rì06:00 ngày 16/09/202111:30 ngày 16/09/2021Tháo DCL tuyến 476ĐĐE tại cột 476-478ĐĐE_42,Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC53059BNAM RÙ RÌ 206:00 ngày 16/09/202111:30 ngày 16/09/2021Tháo DCL tuyến 476ĐĐE tại cột 476-478ĐĐE_42,Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC53059DHòn Khô06:00 ngày 16/09/202111:30 ngày 16/09/2021Tháo DCL tuyến 476ĐĐE tại cột 476-478ĐĐE_42Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC53059ENam Rù Rì06:00 ngày 16/09/202111:30 ngày 16/09/2021Tháo DCL tuyến 476ĐĐE tại cột 476-478ĐĐE_42Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC53091BKhu dân cư AT06:00 ngày 16/09/202111:30 ngày 16/09/2021Tháo DCL tuyến 476ĐĐE tại cột 476-478ĐĐE_42,Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC53194BT.194_Nhà máy Z753 (Lộ Công cộng)06:00 ngày 16/09/202111:30 ngày 16/09/2021Tháo DCL tuyến 476ĐĐE tại cột 476-478ĐĐE_42,Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530014Trạm đèn đường QL1C đèo Rù Rì-Sở GTVT Khánh Hòa06:00 ngày 16/09/202111:30 ngày 16/09/2021Tháo DCL tuyến 476ĐĐE tại cột 476-478ĐĐE_42,Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530015Trạm Đèn đường QL1C đèo Rù Rì-Sở GTVT K.Hòa06:00 ngày 16/09/202111:30 ngày 16/09/2021Tháo DCL tuyến 476ĐĐE tại cột 476-478ĐĐE_42,Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530091T.91 - Chung cư thu nhập thấp An Thịnh (Công ty TNHH MTV phát triển nhà Khánh Hoà)06:00 ngày 16/09/202111:30 ngày 16/09/2021Tháo DCL tuyến 476ĐĐE tại cột 476-478ĐĐE_42,Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530110XN chế biến lâm sản06:00 ngày 16/09/202111:30 ngày 16/09/2021Tháo DCL tuyến 476ĐĐE tại cột 476-478ĐĐE_42Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530139Công ty TNHH 79 Nha Trang06:00 ngày 16/09/202111:30 ngày 16/09/2021Tháo DCL tuyến 476ĐĐE tại cột 476-478ĐĐE_42,Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530146Công ty TNHH sản xuất thương mại- dịch vụ - An Thịnh Phát06:00 ngày 16/09/202111:30 ngày 16/09/2021Tháo DCL tuyến 476ĐĐE tại cột 476-478ĐĐE_42Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530147Trung tâm đăng kiểm06:00 ngày 16/09/202111:30 ngày 16/09/2021Tháo DCL tuyến 476ĐĐE tại cột 476-478ĐĐE_42,Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530148CTY CP cấp thoát nước Khánh Hòa06:00 ngày 16/09/202111:30 ngày 16/09/2021Tháo DCL tuyến 476ĐĐE tại cột 476-478ĐĐE_42,Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530149Công ty TNHH Toàn Gia06:00 ngày 16/09/202111:30 ngày 16/09/2021Tháo DCL tuyến 476ĐĐE tại cột 476-478ĐĐE_42Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530218CTY TNHH Quảng Khánh06:00 ngày 16/09/202111:30 ngày 16/09/2021Tháo DCL tuyến 476ĐĐE tại cột 476-478ĐĐE_42Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530251Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Thanh Châu (Hoàng Long)06:00 ngày 16/09/202111:30 ngày 16/09/2021Tháo DCL tuyến 476ĐĐE tại cột 476-478ĐĐE_42,Đã duyệt

(Còn tiếp tại đây)

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục